Last 72hrs of blocks for tharude (1031616594160141113L)

Current time: 2017-09-26 06:57:51
Date Block Status

Voting for tharude (1031616594160141113L)

Delegates Rank You voted Voted for you Weight
goldeneye_voting367NoYes0
8781168104012826402LN/ANoYes0
8052482152511430358LN/ANoYes0
14869309805831440828LN/ANoYes0
3902622286628213861LN/ANoYes0
9957195092814919785LN/ANoYes0
2142361098596271378LN/ANoYes0
7633437825381188391LN/ANoYes0
gregorst3_voting720NoYes0
14692130237861644796LN/ANoYes0
12577908299105854567LN/ANoYes0
croinz205NoYes0
954855653022615780LN/ANoYes0
142111579110321432LN/ANoYes0
5743199755513368788LN/ANoYes0
6024385862456420213LN/ANoYes0
8297610689928539302LN/ANoYes0
2366033234128268057LN/ANoYes0
14202292498945844707LN/ANoYes0
12906355037060549981LN/ANoYes0
5597753302026953823LN/ANoYes0
17928911208386141426LN/ANoYes0
13756151565295786081LN/ANoYes0
13748357143632526977LN/ANoYes0
11229525682110871311LN/ANoYes0
500793861935055206LN/ANoYes0
11242919085379705555LN/ANoYes0
10814800159672949408LN/ANoYes0
13400203520865344634LN/ANoYes0
9127166984876824710LN/ANoYes0
17758121285737239662LN/ANoYes0
9260497009906420745LN/ANoYes0
8161379567962932612LN/ANoYes0
18227531718081771771LN/ANoYes0
14245142727824838755LN/ANoYes0
freeze366NoYes0
sgdias_maintenance296NoYes0
15704279099762737257LN/ANoYes0
1439373102251567363LN/ANoYes0
liskgratis245NoYes0
vrlc92_fund285NoYes0
videonode371NoYes0
sgdias_voting292NoYes0
kushed227NoYes0
daoist223NoYes0
kirpan821NoYes0
5179935115380415935LN/ANoYes0
heras11220NoYes0
yelllowsin578NoYes0
firefly_004a994NoYes0
vote908NoYes0
redhawksoul747NoYes0
11215563475978371887LN/ANoYes0
9548988731780551700LN/ANoYes0
vote1_videonode713NoYes0
bitcoinuserx_voting593NoYes0
15195511456550900810LN/ANoYes0
17355119482909681847LN/ANoYes0
firefly_008b995NoYes0
12351460801938177869LN/ANoYes0
metal494_new190NoYes0
firefly_128a985NoYes0
firefly_002a986NoYes0
cryptobrokerio_vote898NoYes0
firefly_001b983NoYes0
firefly_064a989NoYes0
firefly_002b987NoYes0
firefly_001a988NoYes0
firefly_064b990NoYes0
firefly_032b992NoYes0
firefly_008a993NoYes0
firefly_032a996NoYes0
firefly_004b997NoYes0
firefly_256a998NoYes0
firefly_016a1000NoYes0
8783093433612593980LN/ANoYes0
cryptobase214NoYes0
cryptobase_vote939NoYes0
17311334829905882013LN/ANoYes0
heras11_vote809NoYes0
serenity2991NoYes0
donotgivememarks911NoYes0
drizzt518NoYes0
malreynolds200NoYes0
short27588NoYes0
djselery129NoYes0
sherwood493NoYes0
djandre792NoYes0
warriorsoul734NoYes0
7555983136890492184LN/ANoYes0
5905993658153769304LN/ANoYes0
2107068065319588112LN/ANoYes0
16880648263861883646LN/ANoYes0
11461915051031343173LN/ANoYes0
6211143490007586636LN/ANoYes0
12759657237521939588LN/ANoYes0
15824589796257311794LN/ANoYes0
16131018536677355460LN/ANoYes0
8660589832088282242LN/ANoYes0
7649066566645751819LN/ANoYes0
12964971923771940658LN/ANoYes0
16098742893006411206LN/ANoYes0
10257808917269523748LN/ANoYes0
10718780435166841290LN/ANoYes0
16586191145257172690LN/ANoYes0
16230638057910344985LN/ANoYes0
arisalexis267NoYes9.0E-8
useastboardwalk281NoYes2.14E-6
3061891462461441403LN/ANoYes9.999E-5
cstewart511NoYes0.00010458
5556778856658637078LN/ANoYes0.00033
frodek444NoYes0.00039645
833597516078579511LN/ANoYes0.00043553
vo1d271NoYes0.0009533
mrfrismint_voting953NoYes0.00353236
17377524468337761267LN/ANoYes0.00401611
2001079766967550859LN/ANoYes0.00732319
mladen00_vote01715NoYes0.00833468
freemind443NoYes0.01113788
7073995892372067881LN/ANoYes0.01444947
cryptostorms178NoYes0.01916189
2468978822611809208LN/ANoYes0.03708158
bank_videonode927NoYes0.03957543
popcornbag134NoYes0.04508738
area312NoYes0.04511051
10509960289231531652LN/ANoYes0.05396004
4429457812421955647LN/ANoYes0.05771448
mrfrismint162NoYes0.06140017
2214649090792106332LN/ANoYes0.07
damonstamash926NoYes0.07212779
251172844664401037LN/ANoYes0.07536878
5428899578882174615LN/ANoYes0.07939698
axlsaddek906NoYes0.0912191
9134403334324112937LN/ANoYes0.0965725
peanuts259NoYes0.1
9793199117473834646LN/ANoYes0.1
10428980474212658324LN/ANoYes0.1
lamar138NoYes0.137854
axente114NoYes0.17471443
678114388824859705LN/ANoYes0.2
17085696697903529930LN/ANoYes0.20854427
diplo135NoYes0.27154083
mobgod454NoYes0.27893628
liskyun199NoYes0.27939484
8438424256157119047LN/ANoYes0.28910787
3641217325024781794LN/ANoYes0.28926668
tank896NoYes0.30100001
11095244555215166983LN/ANoYes0.39325
liskeric865NoYes0.41720777
liskdapps744NoYes0.42275105
16340535592227593721LN/ANoYes0.43677382
17673443294185350866LN/ANoYes0.4493
12956559171839587501LN/ANoYes0.482825
3428235275017287495LN/ANoYes0.54107369
11259663447362392055LN/ANoYes0.55058219
15108007378744062157LN/ANoYes0.578015
11526056338791092775LN/ANoYes0.58540791
tranquility959NoYes0.65999999
17932204485717677177LN/ANoYes0.67435898
15794200480667589584LN/ANoYes0.68320367
optimus378627NoYes0.69823662
lisk.pool.sexy_vote380NoYes0.70031
doweig196NoYes0.71693645
enterprise610NoYes0.75095236
cstewartvoter718NoYes0.79885576
badamian007944NoYes0.8
15261097382426853695LN/ANoYes0.81618683
3808467423266937863LN/ANoYes0.84433803
9694902200904929151LN/ANoYes0.86548343
13108280118215684572LN/ANoYes0.89208148
5244759746323295334LN/ANoYes0.89721112
wilo1st838NoYes0.9
matthewdc470NoYes0.9
16559202697648258181LN/ANoYes0.90021183
blockexplore.in608NoYes0.90628132
odsejen122NoYes0.927365
12850080391686557339LN/ANoYes0.929765
12397608525393752232LN/ANoYes0.94073732
doweig_vote877NoYes0.96664238
1635463232148243197LN/ANoYes0.981155
11216010711385431021LN/ANoYes1.0036141
movecrypto_vote338NoYes1.01145384
1043726228753184016LN/ANoYes1.01258654
dafricash147NoYes1.13019786
obelisk301NoYes1.70322789
10302634730899865910LN/ANoYes1.76417435
11632616019928437763LN/ANoYes1.78087746
liskafrica334NoYes1.81390127
stanks857NoYes1.89910091
grexx142NoYes1.95696636
12905258085107752836LN/ANoYes1.9669438
getlisk.com258NoYes2
5486741353973502785LN/ANoYes2.07934159
pawart373NoYes2.13500001
18233651865186551449LN/ANoYes2.2002066
polycrypto109NoYes2.41539884
10249166648774094414LN/ANoYes2.4454455
pelops303NoYes2.5
4770825645769172155LN/ANoYes2.5107255
2329183154524426169LN/ANoYes2.54537441
freiheitswelle216NoYes2.614165
popcornbag_voting417NoYes3.08177262
movecrypto137NoYes3.17053004
6914426764358024652LN/ANoYes3.26580657
8088607490969282484LN/ANoYes3.30354146
1542343060418248856LN/ANoYes3.5
10954719108727427922LN/ANoYes3.61711108
3764023064354696625LN/ANoYes3.79606266
3249120894712026939LN/ANoYes3.85831939
will.cameron474NoYes4
lamar_voting802NoYes4.7397591
8517792618312844221LN/ANoYes4.75408515
10220516068505329233LN/ANoYes4.85052133
joelnicholas478NoYes4.9
antminer771NoYes4.90369361
mrfrismint_voting1808NoYes5.1
2755000982412637735LN/ANoYes5.39874367
tokyo01948NoYes5.65246347
14020766394327086882LN/ANoYes5.7642823
17857507087280705412LN/ANoYes6.894125
2648928925778791216LN/ANoYes7.10830685
12418022667248298181LN/ANoYes7.16091265
7119448959699646996LN/ANoYes7.49721501
stoner19105NoYes7.58148901
christmoi763NoYes8
5237847508341256427LN/ANoYes8.0142201
15965591750855816672LN/ANoYes8.4241142
13490609035192081253LN/ANoYes8.51703032
goxforge760NoYes8.56938164
8413331407098003649LN/ANoYes8.69018301
14762377228864148002LN/ANoYes9.72978007
excaliburpll682NoYes9.99999999
4649651317709476586LN/ANoYes10.37297986
15810594453460234041LN/ANoYes11.12685474
tharude_forged861NoYes11.28859402
digitron_vote_1400NoYes11.68996497
cannabananavotes745NoYes11.73736756
sonobit119NoYes12.56051471
digitron106NoYes12.7718693
bitseed112NoYes14.25576428
8189648299215906094LN/ANoYes14.32716016
13997549363294077093LN/ANoYes14.76698553
cannabananadelegate139NoYes15.33010837
gordo171NoYes15.33414993
joey222NoYes15.35018165
11175496620316702208LN/ANoYes15.38034128
6623506485225092318LN/ANoYes15.41497542
joeri263NoYes15.43158025
2975391717033560636LN/ANoYes15.6181694
idealisk132NoYes16.27561719
ntelo_voting921NoYes16.58407511
16497763857709275066LN/ANoYes17
8079178751684948324LN/ANoYes17.33948465
3388694964884533097LN/ANoYes17.50167001
9782677707957211937LN/ANoYes17.55440867
sgdias_share293NoYes17.69202286
m726NoYes17.98199406
58056285528450029LN/ANoYes18.38239602
2085329693337938868LN/ANoYes18.58943496
1415761488301181493LN/ANoYes18.62339172
7618039167972207542LN/ANoYes19.07663403
6170612283181268243LN/ANoYes19.23572199
5580595951177842439LN/ANoYes19.37584381
15164110981339691647LN/ANoYes19.78982429
1812719045993870466LN/ANoYes19.82209197
16240846704417195712LN/ANoYes20.27472966
1586012760919629806LN/ANoYes20.29758607
3703129488092026868LN/ANoYes20.31876558
axesss494NoYes20.32062986
468040857402951201LN/ANoYes21.49619484
bobo81323NoYes21.64848091
3961470486888855260LN/ANoYes22.01858821
sponge_avenger_vote299NoYes22.1476223
7209384251319567204LN/ANoYes22.46852317
8380895608276095030LN/ANoYes24.63885108
staticinstancevotes778NoYes24.79263241
7714486406258766518LN/ANoYes25.83733871
fixcrypt155NoYes26.47033984
12222773213408367189LN/ANoYes27.35348201
lisk.dizrupt.io603NoYes27.64792106
traderbillvotes2958NoYes29.07083276
11184469317103771046LN/ANoYes29.13269568
phinx_voter2609NoYes29.28175505
huso665NoYes29.50819222
14233015339728703721LN/ANoYes29.51782132
12826777007226724867LN/ANoYes29.52783326
rabid381NoYes30.38281144
ottobene_voting748NoYes30.6
selene613NoYes31.39566521
thebomber571NoYes31.47370212
16634931252118239262LN/ANoYes32.69201455
9129396121534636377LN/ANoYes32.71968748
distro182NoYes36.82277224
qbanow_voting751NoYes39.25676993
bangomatic110NoYes41.42520045
atreides107NoYes49
7318930250577934651LN/ANoYes51.29698932
distro_vote982NoYes53.36514924
sambalovote2574NoYes54.9
7464565389669249331LN/ANoYes57.5359054
wannabe_voting872NoYes64.93312803
qbanow177NoYes81.0571067
5475842855395451729LN/ANoYes100.18382191
sambalovote562NoYes101.8
wannabe_rotebaron116NoYes107.90288007
10971983321424090376LN/ANoYes112.07871277
17634557053657750312LN/ANoYes141.7257081
mladen00260NoYes142.69680241
3924323828918650088LN/ANoYes144.15348749
millions573NoYes157.60347981
4834772171800579263LN/ANoYes162.41380495
cointrader83172NoYes170.2590979
mikeg333563NoYes223.36817543
14527614372255731118LN/ANoYes235.31102437
17560521803771252043LN/ANoYes242.06710618
6371270859419604715LN/ANoYes255.01521192
5995682234367828750LN/ANoYes316.87749065
techbytes103NoYes378.00030964
10393442791740318704LN/ANoYes409
sandwich.toronto524NoYes411.35103552
6272272422739160383LN/ANoYes414.4950149
17922250701715360204LN/ANoYes453.89196696
18227745440669939627LN/ANoYes499.29448726
cryptopools.com202NoYes529.54777359
vrlc9294NoYes593.23634224
blackswan57NoYes596.80003358
ntelo80NoYes598.02059761
marphus878NoYes610.58747887
eclipsun79NoYes710.12212757
staticinstance179NoYes808.53180048
samuray90NoYes809.49102785
bioly23NoYes852.50594061
vi1son91NoYes913.77901506
hoop74NoYes924.27782682
15563148320174713729LN/ANoYes935.85348105
9955726367685131087LN/ANoYes1042.21130986
8553288103527771749LN/ANoYes1047.13557799
liskromaniapromofund255NoYes1075.1559964
vipertkd_community287NoYes1155.42560229
bigtom61NoYes1222.93605645
sambalosie219NoYes1351.69005085
3677347935455713276LN/ANoYes1367.62185113
devasive93NoYes1437.62147941
corsaro_reserve_fund507NoYes1830.74222889
2717613146775648148LN/ANoYes2046.78634498
forrest7NoYes2145.4245166
hagie76NoYes2420.19334763
12007716171109889947LN/ANoYes2455.95429209
corsaro_savings506NoYes2543.11743473
eastwind_ja19NoYes2961.00261841
13291585221001949336LN/ANoYes2965.23566968
acheng_vote2773NoYes3011.76151418
5333629578389314206LN/ANoYes3012.4608111
9888052208975343781LN/ANoYes3156.09159803
goldeneye60NoYes3525.82723694
535313001551653529LN/ANoYes3558.65879589
vipertkd55NoYes3905.03880252
18265898384000881477LN/ANoYes4003.75872861
corsaro38NoYes4052.7010775
14429224253024189558LN/ANoYes4303.01072752
grajsondelegate15NoYes4613.10425142
kushed.delegate66NoYes4960.49518491
7541976977990517049LN/ANoYes5037.43660811
10720690955908394984LN/ANoYes5246.57217381
8997629858105855611LN/ANoYes5767.69197821
3319269656773655799LN/ANoYes5902.40159072
15786457276933673259LN/ANoYes7040.47951215
fulig111NoYes8187.1943309
vega97NoYes8981.16436697
sgdias54NoYes9200.25893975
12847638028681508916LN/ANoYes10011.49276791
9271308329359316527LN/ANoYes11490.88202767
9041905049122501836LN/ANoYes12052.48086589
redsn0w_voting1434NoYes12391.35177586
3282138323804863692LN/ANoYes12904.77273242
liskgate33NoYes12913.90154091
nerigal41NoYes13195.20425966
ces10ar248NoYes13207.2696051
isabella117NoYes15634.8062341
vrlc92_snow284NoYes15762.56081761
413637000009925585LN/ANoYes17684.59359726
thrice.pi_prometheus113NoYes18073.15627771
17131314233141565185LN/ANoYes19287.71354031
vrlc92_voting283NoYes20024.48619151
vrlc92.azor.ahai257NoYes20031.41878205
5776993425009478289LN/ANoYes20093.57542076
bysup_voting_0717NoYes20266.14290609
odsejenvote723NoYes20651.42589805
1100217860159313544LN/ANoYes20777.75727775
12056787261284732438LN/ANoYes21513.1192637
ntelo_dev_fund240NoYes21591.40022553
695601988803721044LN/ANoYes22262.69192126
18053938050859710639LN/ANoYes24053.57098293
11885303728672180696LN/ANoYes24066.97932148
4027331557828995105LN/ANoYes24068.57884088
17099313962834470781LN/ANoYes24841.66776153
6089795564159731030LN/ANoYes24856.76748295
9696223012069744525LN/ANoYes27234.49541775
11769384578940044052LN/ANoYes27288.97859987
idealisk_vote416NoYes28123.02272075
10920139043416699893LN/ANoYes29100.01899196
vipertkd_funds510NoYes29258.36547526
6891248469310103927LN/ANoYes30139.59526873
sgdias_donation295NoYes30878.76641926
11293771894105377726LN/ANoYes34172.45537057
12994531625717590142LN/ANoYes36500.92921876
15539339836439420466LN/ANoYes40800.01392543
6836397722484324519LN/ANoYes42890.71496845
13801491996933873510LN/ANoYes50225.62679911
3143522477469282618LN/ANoYes52321.20237984
traderbill127NoYes67150.16119945
liskit50NoYes68187.12835034
8015875660656451105LN/ANoYes71480.3629322
densmirnov108NoYes80737.7628
13890482844377468472LN/ANoYes82659.62278759
4694813158025527331LN/ANoYes84484.04548718
4292414489311229649LN/ANoYes87463.63263577
dakk70NoYes88623.84181935
2440232592244804995LN/ANoYes102526.32016189
someonesomeone30NoYes106329.4883918
8501575358561912180LN/ANoYes236309.25104391
2890552557949034257LN/ANoYes275961.80801938
9569486828221897676LN/ANoYes925146.45513853
joel95YesNoNo vote for you