Last 72hrs of blocks for tharude (1031616594160141113L)

Current time: 2017-07-26 12:36:45
Date Block Status

Voting for tharude (1031616594160141113L)

Delegates Rank You voted Voted for you Weight
17758121285737239662LN/ANoYes0
3902622286628213861LN/ANoYes0
1439373102251567363LN/ANoYes0
7555983136890492184LN/ANoYes0
6211143490007586636LN/ANoYes0
11461915051031343173LN/ANoYes0
12759657237521939588LN/ANoYes0
16880648263861883646LN/ANoYes0
2107068065319588112LN/ANoYes0
12964971923771940658LN/ANoYes0
16098742893006411206LN/ANoYes0
16131018536677355460LN/ANoYes0
8660589832088282242LN/ANoYes0
15824589796257311794LN/ANoYes0
kushed248NoYes0
5905993658153769304LN/ANoYes0
10718780435166841290LN/ANoYes0
8781168104012826402LN/ANoYes0
12577908299105854567LN/ANoYes0
2142361098596271378LN/ANoYes0
14692130237861644796LN/ANoYes0
16586191145257172690LN/ANoYes0
16230638057910344985LN/ANoYes0
10257808917269523748LN/ANoYes0
9957195092814919785LN/ANoYes0
7649066566645751819LN/ANoYes0
5486741353973502785LN/ANoYes0
14869309805831440828LN/ANoYes0
5743199755513368788LN/ANoYes0
serenity2858NoYes0
142111579110321432LN/ANoYes0
8297610689928539302LN/ANoYes0
954855653022615780LN/ANoYes0
2366033234128268057LN/ANoYes0
bitcoinuserx_voting572NoYes0
vote1_videonode630NoYes0
firefly_008a860NoYes0
6024385862456420213LN/ANoYes0
vrlc92_fund285NoYes0
8161379567962932612LN/ANoYes0
firefly_008b862NoYes0
firefly_128a852NoYes0
9260497009906420745LN/ANoYes0
14202292498945844707LN/ANoYes0
12906355037060549981LN/ANoYes0
17928911208386141426LN/ANoYes0
firefly_064b857NoYes0
heras11_vote707NoYes0
firefly_064a856NoYes0
firefly_001b850NoYes0
firefly_032a863NoYes0
firefly_004b864NoYes0
5597753302026953823LN/ANoYes0
firefly_016a867NoYes0
firefly_128b869NoYes0
firefly_002a853NoYes0
firefly_002b854NoYes0
firefly_256a865NoYes0
13756151565295786081LN/ANoYes0
11229525682110871311LN/ANoYes0
cryptobrokerio_vote771NoYes0
firefly_001a855NoYes0
firefly_032b859NoYes0
firefly_004a861NoYes0
djandre894NoYes0
9127166984876824710LN/ANoYes0
12351460801938177869LN/ANoYes0
donotgivememarks784NoYes0
13400203520865344634LN/ANoYes0
11242919085379705555LN/ANoYes0
13748357143632526977LN/ANoYes0
10814800159672949408LN/ANoYes0
cryptobase_vote806NoYes0
goldeneye_voting629NoYes0
1569089377747740086LN/ANoYes0
11215563475978371887LN/ANoYes0
500793861935055206LN/ANoYes0
metal494_new208NoYes0
serenity1870NoYes0
204440690178793746LN/ANoYes0
malreynolds174NoYes0
lamar143NoYes0
cryptobase209NoYes0
djselery127NoYes0
redhawksoul654NoYes0
vote781NoYes0
liskgratis237NoYes0
warriorsoul650NoYes0
7633437825381188391LN/ANoYes0
short27565NoYes0
heras11213NoYes0
kirpan517NoYes0
drizzt473NoYes0
sgdias_maintenance303NoYes0
freeze312NoYes0
videonode372NoYes0
yelllowsin472NoYes0
gregorst3_voting347NoYes0
arisalexis287NoYes9.0E-8
14245142727824838755LN/ANoYes4.0E-7
useastboardwalk295NoYes2.14E-6
3061891462461441403LN/ANoYes9.999E-5
cstewart464NoYes0.00010458
5556778856658637078LN/ANoYes0.00033
frodek451NoYes0.00039645
833597516078579511LN/ANoYes0.00043553
vo1d278NoYes0.0009533
mrfrismint_voting820NoYes0.00353236
17377524468337761267LN/ANoYes0.00401611
2001079766967550859LN/ANoYes0.00732319
mladen00_vote01632NoYes0.00833468
freemind349NoYes0.01113788
gribgo884NoYes0.01444947
cryptostorms173NoYes0.01916189
bank_videonode792NoYes0.03957543
popcornbag126NoYes0.04508738
area308NoYes0.04511051
10509960289231531652LN/ANoYes0.05396004
4429457812421955647LN/ANoYes0.05771448
mrfrismint145NoYes0.06140017
390014886825202697LN/ANoYes0.06895115
2214649090792106332LN/ANoYes0.07
251172844664401037LN/ANoYes0.07536878
5428899578882174615LN/ANoYes0.07939698
axlsaddek779NoYes0.0912191
9793199117473834646LN/ANoYes0.1
10428980474212658324LN/ANoYes0.1
peanuts268NoYes0.1
axente125NoYes0.17471443
678114388824859705LN/ANoYes0.2
diplo133NoYes0.27154083
mobgod460NoYes0.27893628
liskyun192NoYes0.27939484
8438424256157119047LN/ANoYes0.28910787
3641217325024781794LN/ANoYes0.28926668
tank769NoYes0.30100001
11095244555215166983LN/ANoYes0.39325
liskeric929NoYes0.41720777
liskdapps666NoYes0.42275105
1043726228753184016LN/ANoYes0.43104794
3428235275017287495LN/ANoYes0.54107369
11259663447362392055LN/ANoYes0.55058219
11526056338791092775LN/ANoYes0.58540791
tranquility826NoYes0.65999999
17932204485717677177LN/ANoYes0.67435898
15794200480667589584LN/ANoYes0.68320367
optimus378586NoYes0.69823662
doweig229NoYes0.71693645
cstewartvoter635NoYes0.79885576
badamian007811NoYes0.8
15261097382426853695LN/ANoYes0.81618683
3808467423266937863LN/ANoYes0.84433803
9694902200904929151LN/ANoYes0.86548343
11632616019928437763LN/ANoYes0.87774991
13108280118215684572LN/ANoYes0.89208148
5244759746323295334LN/ANoYes0.89721112
wilo1st739NoYes0.9
matthewdc494NoYes0.9
16559202697648258181LN/ANoYes0.90021183
blockexplore.in593NoYes0.90628132
12397608525393752232LN/ANoYes0.94073732
doweig_vote938NoYes0.96664238
11216010711385431021LN/ANoYes1.0036141
movecrypto_vote957NoYes1.01145384
dafricash131NoYes1.13019786
freiheitswelle195NoYes1.32958778
10249166648774094414LN/ANoYes1.35118006
gregorst148NoYes1.66942536
10954719108727427922LN/ANoYes1.70067388
obelisk304NoYes1.70322789
10302634730899865910LN/ANoYes1.76417435
8088607490969282484LN/ANoYes1.79215384
liskafrica952NoYes1.81390127
8052482152511430358LN/ANoYes1.83717004
stanks761NoYes1.89910091
grexx142NoYes1.95696636
12905258085107752836LN/ANoYes1.9669438
getlisk.com264NoYes2
pawart373NoYes2.13500001
18233651865186551449LN/ANoYes2.2002066
18227745440669939627LN/ANoYes2.2671103
pelops719NoYes2.5
2755000982412637735LN/ANoYes2.74560753
movecrypto134NoYes3.17053004
lamar_voting714NoYes3.22837148
1542343060418248856LN/ANoYes3.5
3764023064354696625LN/ANoYes3.79606266
10220516068505329233LN/ANoYes3.797449
3249120894712026939LN/ANoYes3.85831939
will.cameron495NoYes4
vi1son103NoYes4.25810371
13490609035192081253LN/ANoYes4.52904686
8413331407098003649LN/ANoYes4.83611525
antminer684NoYes4.90369361
kushed.delegate102NoYes5.05126274
mrfrismint_voting1706NoYes5.1
2648928925778791216LN/ANoYes5.59691923
12418022667248298181LN/ANoYes5.64952503
tokyo01815NoYes5.65246347
3319269656773655799LN/ANoYes5.80402726
7119448959699646996LN/ANoYes5.8973517
5237847508341256427LN/ANoYes6.50283248
14762377228864148002LN/ANoYes6.67284636
tharude_forged925NoYes6.8917159
17857507087280705412LN/ANoYes6.894125
15965591750855816672LN/ANoYes6.91272658
christmoi675NoYes8
stoner19109NoYes8.07010139
cannabananavotes667NoYes8.2873472
arya.stark976NoYes8.44576668
goxforge671NoYes8.56938164
acheng_vote2687NoYes8.7612387
excaliburpll612NoYes9.99999999
4649651317709476586LN/ANoYes10.37297986
digitron110NoYes10.56851383
sonobit124NoYes11.04912709
8189648299215906094LN/ANoYes12.5781346
bitseed112NoYes12.74437666
cannabananadelegate130NoYes13.81872075
gordo171NoYes13.82276231
joey222NoYes13.83879403
5179935115380415935LN/ANoYes13.84024164
11175496620316702208LN/ANoYes13.86895366
6623506485225092318LN/ANoYes13.9035878
joeri249NoYes13.92019263
9134403334324112937LN/ANoYes14.08518488
2975391717033560636LN/ANoYes14.10678178
sgdias_share301NoYes14.34446088
sgdias_voting294NoYes14.53055203
15810594453460234041LN/ANoYes14.61546712
idealisk137NoYes14.76422957
13997549363294077093LN/ANoYes14.76698553
2085329693337938868LN/ANoYes14.88116384
6591847179194671762LN/ANoYes15.07268749
m642NoYes15.33513446
8079178751684948324LN/ANoYes15.82809703
58056285528450029LN/ANoYes15.84379944
3388694964884533097LN/ANoYes15.99028239
9782677707957211937LN/ANoYes16.04302105
daoist207NoYes16.410558
7618039167972207542LN/ANoYes16.66524641
firefly_016b868NoYes17
16240846704417195712LN/ANoYes17.10428916
1415761488301181493LN/ANoYes17.1120041
6170612283181268243LN/ANoYes17.72433437
3961470486888855260LN/ANoYes17.73958918
5580595951177842439LN/ANoYes17.86445619
15164110981339691647LN/ANoYes18.27843667
1812719045993870466LN/ANoYes18.31070435
1586012760919629806LN/ANoYes18.61573425
9548988731780551700LN/ANoYes18.655268
3703129488092026868LN/ANoYes18.80737796
4534452804982657920LN/ANoYes18.80924224
17355119482909681847LN/ANoYes19.001495
468040857402951201LN/ANoYes19.98480722
12086971867982555797LN/ANoYes20.02497795
bobo81917NoYes20.13709329
16340535592227593721LN/ANoYes20.53677382
sponge_avenger_vote300NoYes20.63623468
7209384251319567204LN/ANoYes20.95713555
staticinstancevotes693NoYes21.77996179
8517792618312844221LN/ANoYes23.34269753
7714486406258766518LN/ANoYes24.30396496
8380895608276095030LN/ANoYes24.63885108
fixcrypt136NoYes24.95895222
traderbillvotes2825NoYes25.17416453
12222773213408367189LN/ANoYes25.84209439
11184469317103771046LN/ANoYes27.62130806
lisk.dizrupt.io355NoYes27.64792106
huso619NoYes27.9968046
12826777007226724867LN/ANoYes28.01644564
croinz199NoYes28.37713679
rabid377NoYes29.07142382
phinx_voter2584NoYes29.28175505
14233015339728703721LN/ANoYes29.51782132
selene598NoYes29.88427759
thebomber471NoYes29.9623145
ottobene_voting655NoYes30.6
9129396121534636377LN/ANoYes30.65891511
distro181NoYes36.82277224
qbanow_voting658NoYes37.74538231
7318930250577934651LN/ANoYes50.26455774
distro_vote849NoYes53.32698239
sambalovote2551NoYes54.9
7464565389669249331LN/ANoYes55.99362249
17311334829905882013LN/ANoYes64.2590931
qbanow176NoYes79.45664369
5475842855395451729LN/ANoYes100.18382191
sambalovote535NoYes101.8
wannabe_rotebaron113NoYes109.33537286
10971983321424090376LN/ANoYes112.04450812
12850080391686557339LN/ANoYes122.84348584
17634557053657750312LN/ANoYes141.36651714
mladen00270NoYes142.36
4834772171800579263LN/ANoYes162.01497855
cointrader83170NoYes167.36623475
cryptopools.com201NoYes198.05823002
mikeg333275NoYes200.44379575
samuray_vote01893NoYes239.20784841
6371270859419604715LN/ANoYes251.81006375
5995682234367828750LN/ANoYes314.6858309
14527614372255731118LN/ANoYes338.16275529
millions528NoYes357.38444524
sandwich.toronto521NoYes411.35103552
6272272422739160383LN/ANoYes413.31870224
marphus939NoYes605.29207397
lisk.pool.sexy_vote456NoYes649.13790695
blackswan55NoYes790.9940897
staticinstance177NoYes803.0985311
vrlc9296NoYes811.29837626
odsejenprojects382NoYes829.13310707
17922250701715360204LN/ANoYes853.05522024
ntelo65NoYes936.77828609
15108007378744062157LN/ANoYes1033.68369863
9955726367685131087LN/ANoYes1035.60236302
liskromaniapromofund216NoYes1069.2842909
popcornbag_voting454NoYes1085.50442416
sgdias77NoYes1090.60147802
stellardynamic92NoYes1099.00698731
3677347935455713276LN/ANoYes1146.272096
eclipsun91NoYes1227.91931884
bioly16NoYes1316.27228434
sambalosie212NoYes1343.26687138
techbytes84NoYes1388.82242318
hoop57NoYes1436.89504977
7644309741139656004LN/ANoYes1510.69944367
odsejen114NoYes1873.36360316
goldeneye56NoYes2020.22946144
14020766394327086882LN/ANoYes2042.9865437
12956559171839587501LN/ANoYes2081.19431853
17673443294185350866LN/ANoYes2156.51585027
eastwind_ja23NoYes2309.96165604
snark224NoYes2379.41019545
samuray72NoYes2573.07509108
bigtom60NoYes2609.08473805
forrest35NoYes2693.79840203
vipertkd75NoYes3065.70509437
9888052208975343781LN/ANoYes3117.33325557
17862767165916024774LN/ANoYes3119.26227863
11769384578940044052LN/ANoYes3307.3370294
devasive58NoYes3387.92746594
ces10ar240NoYes4163.21574547
2468978822611809208LN/ANoYes4700.23708158
corsaro52NoYes4723.16119568
vipertkd_community258NoYes5127.52616876
gr33ndrag0n27NoYes5467.43550108
hagie90NoYes5481.55343315
10720690955908394984LN/ANoYes5493.539786
535313001551653529LN/ANoYes5548.243709
2329183154524426169LN/ANoYes5628.01333864
redsn0w88NoYes6033.0719415
8997629858105855611LN/ANoYes6256.52927657
mrv24NoYes6604.84402342
14429224253024189558LN/ANoYes6757.83925489
5333629578389314206LN/ANoYes6857.97159631
ottobene119NoYes7405.36644515
7541976977990517049LN/ANoYes7576.43640366
polycrypto94NoYes7933.88200709
grajsondelegate19NoYes8721.93001059
index93NoYes8922.18548883
ondin82NoYes8979.57952922
bangomatic107NoYes8985.37701081
11988895689627961256LN/ANoYes9866.68771374
17085696697903529930LN/ANoYes10004.02974744
3056316942108230727LN/ANoYes10037.26631881
corsaro_reserve_fund638NoYes10596.55420564
fulig120NoYes10848.48127936
9271308329359316527LN/ANoYes11357.45581373
thrice.pi_prometheus108NoYes11544.51490452
12410979763755082738LN/ANoYes11648.87910828
5968835674582925384LN/ANoYes11834.3386705
15786457276933673259LN/ANoYes11936.52586596
17131314233141565185LN/ANoYes12056.89684981
goldeneye_fund878NoYes12173.19562045
11890038187544738980LN/ANoYes12518.50334914
corsaro_savings637NoYes14153.80198059
atreides100NoYes14766.37873688
anamix144NoYes15499.07574698
nerigal74NoYes15653.24453912
15110605182888411930LN/ANoYes15855.92665889
vega87NoYes16050.13138293
8553288103527771749LN/ANoYes17066.88034506
4770825645769172155LN/ANoYes17217.51452759
9041905049122501836LN/ANoYes17725.77982672
liskgate44NoYes19163.80043757
enterprise599NoYes19999
vrlc92_voting283NoYes20012.57700641
vrlc92.azor.ahai261NoYes20012.57803197
vrlc92_snow284NoYes20012.92630335
6522196368920873283LN/ANoYes20042.40299186
bysup_voting_0634NoYes20185.38640353
5776993425009478289LN/ANoYes20195.46936987
16634931252118239262LN/ANoYes20229.8529246
odsejenvote375NoYes20449.56726644
1100217860159313544LN/ANoYes20613.68803424
91373890808534689LN/ANoYes20936.2862475
12056787261284732438LN/ANoYes21275.01639084
odsejenhodls897NoYes22041.86998835
vipertkd_funds282NoYes22529.22230229
12060510481964347828LN/ANoYes22544.1209696
17099313962834470781LN/ANoYes24214.55268654
6089795564159731030LN/ANoYes24656.1815781
hua_vote585NoYes24710.40280314
ondin_vote279NoYes25103.13134759
12847638028681508916LN/ANoYes25270.59145872
9696223012069744525LN/ANoYes27007.04352636
redsn0w_voting2895NoYes28434.44926955
phoenix196998NoYes29105.23690601
splatters99NoYes29752.9140576
6891248469310103927LN/ANoYes30308.14506053
413637000009925585LN/ANoYes31948.82253253
15539339836439420466LN/ANoYes32480.01029571
ntelo_dev_fund239NoYes32967.60603084
1174185723544415270LN/ANoYes34078.3221261
hagie_vote490NoYes35262.74976701
idealisk_vote458NoYes35415.97398174
sgdias_donation302NoYes35438.74701833
12994531625717590142LN/ANoYes36170.5716329
10920139043416699893LN/ANoYes37316.46486004
3320265482466499075LN/ANoYes42227.88218841
bysup_voting967NoYes42706.14161215
isabella106NoYes45131.45797217
3282138323804863692LN/ANoYes47573.95475519
3924323828918650088LN/ANoYes49349.73487749
veriform51NoYes49771.41433723
ntelo_dev_fund_1972NoYes50107.35468912
13801491996933873510LN/ANoYes50496.21764405
wannabe_voting934NoYes51162.91922292
augurproject___baka380NoYes51418.44190239
15009685889676879216LN/ANoYes51608.53844214
3747208457241644000LN/ANoYes53263.57270012
liskit70NoYes54098.12621881
2440232592244804995LN/ANoYes70180.74080734
8015875660656451105LN/ANoYes71000.56434487
dakk86NoYes71914.47039766
4292414489311229649LN/ANoYes74327.84516543
traderbill118NoYes80197.3936298
13890482844377468472LN/ANoYes82811.05401291
xujian21NoYes87261.58929304
densmirnov101NoYes93748.30341542
6193757254866316078LN/ANoYes99019.619195
15704279099762737257LN/ANoYes100429.70277751
9180527038788845299LN/ANoYes103478.86996198
someonesomeone11NoYes103742.35316145
bcboilermaker116NoYes110276.24278725
gr33ndrag0n_vote613NoYes130195.27294612
4694813158025527331LN/ANoYes133150.12953098
13168410294241670914LN/ANoYes198337.93079603
2890552557949034257LN/ANoYes245046.93067346
5956008546195861531LN/ANoYes773473.74261956
9569486828221897676LN/ANoYes1717853.6390591
joel66YesNoNo vote for you