Last 72hrs of blocks for tharude (1031616594160141113L)

Current time: 2017-05-25 23:31:43
Date Block Status

Voting for tharude (1031616594160141113L)

Delegates Rank You voted Voted for you Weight
serenity1823NoYes0
donotgivememarks739NoYes0
1439373102251567363LN/ANoYes0
vote1_videonode598NoYes0
mybappsfund993NoYes0
12906355037060549981LN/ANoYes0
8161379567962932612LN/ANoYes0
goldeneye_voting597NoYes0
short27486NoYes0
7555983136890492184LN/ANoYes0
2107068065319588112LN/ANoYes0
kirpan452NoYes0
3902622286628213861LN/ANoYes0
12961973196981972769LN/ANoYes0
9957195092814919785LN/ANoYes0
12418022667248298181LN/ANoYes0
14692130237861644796LN/ANoYes0
5905993658153769304LN/ANoYes0
djandre838NoYes0
7633437825381188391LN/ANoYes0
11461915051031343173LN/ANoYes0
yelllowsin406NoYes0
5486741353973502785LN/ANoYes0
8781168104012826402LN/ANoYes0
13748357143632526977LN/ANoYes0
9260497009906420745LN/ANoYes0
6211143490007586636LN/ANoYes0
16586191145257172690LN/ANoYes0
11229525682110871311LN/ANoYes0
heras11204NoYes0
10979158172368098841LN/ANoYes0
14869309805831440828LN/ANoYes0
12759657237521939588LN/ANoYes0
8438424256157119047LN/ANoYes0
9127166984876824710LN/ANoYes0
16880648263861883646LN/ANoYes0
7649066566645751819LN/ANoYes0
12964971923771940658LN/ANoYes0
12577908299105854567LN/ANoYes0
sgdias_maintenance298NoYes0
firefly_064a809NoYes0
15824589796257311794LN/ANoYes0
16098742893006411206LN/ANoYes0
firefly_001a808NoYes0
firefly_064b810NoYes0
16131018536677355460LN/ANoYes0
8660589832088282242LN/ANoYes0
firefly_032a816NoYes0
firefly_008b815NoYes0
10257808917269523748LN/ANoYes0
firefly_004b817NoYes0
firefly_128b822NoYes0
firefly_004a814NoYes0
204440690178793746LN/ANoYes0
10718780435166841290LN/ANoYes0
firefly_001b803NoYes0
tharude_forged869NoYes0
firefly_002a806NoYes0
9793199117473834646LN/ANoYes0
firefly_128a805NoYes0
videonode330NoYes0
firefly_008a813NoYes0
cryptobase_vote761NoYes0
5597753302026953823LN/ANoYes0
drizzt412NoYes0
liskgratis241NoYes0
cryptobase207NoYes0
firefly_032b812NoYes0
11242919085379705555LN/ANoYes0
redsn0w105NoYes0
2648928925778791216LN/ANoYes0
13400203520865344634LN/ANoYes0
firefly_002b807NoYes0
13756151565295786081LN/ANoYes0
firefly_016a820NoYes0
dahme974NoYes0
cryptobrokerio_vote729NoYes0
142111579110321432LN/ANoYes0
firefly_256a818NoYes0
6024385862456420213LN/ANoYes0
500793861935055206LN/ANoYes0
16230638057910344985LN/ANoYes0
8297610689928539302LN/ANoYes0
freiheitswelle179NoYes0
djselery124NoYes0
17928911208386141426LN/ANoYes0
10814800159672949408LN/ANoYes0
14202292498945844707LN/ANoYes0
5743199755513368788LN/ANoYes0
serenity2811NoYes0
redhawksoul618NoYes0
warriorsoul682NoYes0
freeze305NoYes0
vrlc92_fund280NoYes0
vote433NoYes0
movecrypto_vote900NoYes0
15164110981339691647LN/ANoYes0
bitcoinuserx_voting510NoYes0
17758121285737239662LN/ANoYes0
heras11_vote671NoYes0
gregorst3_voting327NoYes0
malreynolds176NoYes0
954855653022615780LN/ANoYes0
bioly_donation632NoYes0
2366033234128268057LN/ANoYes0
15965591750855816672LN/ANoYes0
3641217325024781794LN/ANoYes1.0E-8
arisalexis277NoYes9.0E-8
14245142727824838755LN/ANoYes4.0E-7
useastboardwalk283NoYes2.14E-6
3061891462461441403LN/ANoYes9.999E-5
cstewart379NoYes0.00010458
5556778856658637078LN/ANoYes0.00033
frodek380NoYes0.00039645
833597516078579511LN/ANoYes0.00043543
vo1d271NoYes0.0009533
popcornbag112NoYes0.0012575
mrfrismint_voting775NoYes0.00353236
17377524468337761267LN/ANoYes0.00401517
2001079766967550859LN/ANoYes0.00732319
mladen00_vote01600NoYes0.00833468
freemind250NoYes0.01113788
gribgo831NoYes0.01444947
axente120NoYes0.01592939
cryptostorms174NoYes0.01915739
diplo127NoYes0.03025843
bank_videonode747NoYes0.03957543
area234NoYes0.04511051
10509960289231531652LN/ANoYes0.05394735
4429457812421955647LN/ANoYes0.05771448
8088607490969282484LN/ANoYes0.05805511
mrfrismint143NoYes0.06138573
390014886825202697LN/ANoYes0.06893493
2214649090792106332LN/ANoYes0.07
251172844664401037LN/ANoYes0.07536878
5428899578882174615LN/ANoYes0.07939698
10428980474212658324LN/ANoYes0.1
peanuts254NoYes0.1
678114388824859705LN/ANoYes0.2
liskeric873NoYes0.22503839
mobgod344NoYes0.27893628
liskyun187NoYes0.27939484
acheng_vote2652NoYes0.2873409
tank728NoYes0.30100001
11259663447362392055LN/ANoYes0.36626791
liskdapps698NoYes0.42265158
dafricash131NoYes0.44269931
3808467423266937863LN/ANoYes0.49153619
3428235275017287495LN/ANoYes0.54107369
movecrypto142NoYes0.54436076
11526056338791092775LN/ANoYes0.58540791
10954719108727427922LN/ANoYes0.60304401
tranquility781NoYes0.65999999
17932204485717677177LN/ANoYes0.67435898
11632616019928437763LN/ANoYes0.67836992
15794200480667589584LN/ANoYes0.68320367
doweig212NoYes0.71676775
13108280118215684572LN/ANoYes0.73056223
liskafrica897NoYes0.73065646
cstewartvoter603NoYes0.79885576
badamian007766NoYes0.8
15261097382426853695LN/ANoYes0.81618683
9694902200904929151LN/ANoYes0.86548343
5244759746323295334LN/ANoYes0.897
matthewdc679NoYes0.9
16559202697648258181LN/ANoYes0.9
er1111937NoYes0.9000227
blockexplore.in588NoYes0.90628132
12397608525393752232LN/ANoYes0.94073732
doweig_vote881NoYes0.96641491
11216010711385431021LN/ANoYes1.00337793
grexx136NoYes1.33979385
2755000982412637735LN/ANoYes1.49437881
8189648299215906094LN/ANoYes1.54507845
obelisk302NoYes1.70322789
10302634730899865910LN/ANoYes1.76361403
8052482152511430358LN/ANoYes1.83717004
16302919221315178912LN/ANoYes1.89849773
getlisk.com255NoYes2
1586012760919629806LN/ANoYes2.07790976
pawart243NoYes2.13500001
lamar104NoYes2.36905853
cannabananavotes699NoYes2.36906003
kushed221NoYes2.36906646
cannabananadelegate132NoYes2.36913221
gordo169NoYes2.37317249
popcornbag_voting362NoYes2.37746946
rmelo171NoYes2.37902656
5179935115380415935LN/ANoYes2.39064626
joey216NoYes2.39238535
bitseed107NoYes2.39512936
idealisk129NoYes2.39513427
gregorst150NoYes2.40620637
11175496620316702208LN/ANoYes2.42254498
ntelo_voting386NoYes2.44345951
58056285528450029LN/ANoYes2.44371261
6623506485225092318LN/ANoYes2.45397231
joeri242NoYes2.47057186
enterprise626NoYes2.587336
2975391717033560636LN/ANoYes2.61221045
m673NoYes2.62860295
9134403334324112937LN/ANoYes2.6387762
selene625NoYes2.83968414
bobo81863NoYes2.86067786
sgdias_share296NoYes2.89470535
11988895689627961256LN/ANoYes3.02785844
sgdias_voting294NoYes3.0807374
pol_v2972NoYes3.10091799
15810594453460234041LN/ANoYes3.16905844
7714486406258766518LN/ANoYes3.29030652
1542343060418248856LN/ANoYes3.5
3764023064354696625LN/ANoYes3.79606266
3249120894712026939LN/ANoYes3.85831939
will.cameron427NoYes4
8079178751684948324LN/ANoYes4.38168835
7618039167972207542LN/ANoYes4.45441206
rmelo_voting949NoYes4.47735347
2329183154524426169LN/ANoYes4.48613418
3388694964884533097LN/ANoYes4.54000412
9782677707957211937LN/ANoYes4.59661237
antminer649NoYes4.90369361
daoist194NoYes4.96014624
mrfrismint_voting1670NoYes5.1
tokyo01770NoYes5.27301003
16240846704417195712LN/ANoYes5.65788048
17857507087280705412LN/ANoYes5.7333135
1812719045993870466LN/ANoYes5.86460338
6170612283181268243LN/ANoYes6.27350533
5580595951177842439LN/ANoYes6.41804751
metal494_new200NoYes7.02610455
3703129488092026868LN/ANoYes7.36096928
4534452804982657920LN/ANoYes7.36283356
christmoi640NoYes8
7209384251319567204LN/ANoYes8.45546292
wannabe_rotebaron111NoYes8.48227975
goxforge635NoYes8.56938164
traderbillvotes2780NoYes8.74302574
sponge_avenger_vote287NoYes9.189826
slasheks114NoYes9.48349061
excaliburpll557NoYes9.99999999
staticinstancevotes658NoYes10.3278446
8517792618312844221LN/ANoYes11.89008398
13997549363294077093LN/ANoYes12.57259817
optimus378540NoYes12.79823662
fixcrypt130NoYes13.40080243
12222773213408367189LN/ANoYes14.38868697
12826777007226724867LN/ANoYes15.49989059
16527048744878674761LN/ANoYes16.04515388
11184469317103771046LN/ANoYes16.40845426
firefly_016b821NoYes17
huso609NoYes17.88082194
croinz198NoYes18.26905844
rabid366NoYes18.96334547
thebomber411NoYes19.85423615
8413331407098003649LN/ANoYes20.1
16340535592227593721LN/ANoYes21.53001561
8380895608276095030LN/ANoYes24.35361302
qbanow_voting622NoYes26.54162321
15145042393355861885LN/ANoYes27.5935895
lisk.dizrupt.io340NoYes27.64792106
phinx_voter2522NoYes28.38175505
14233015339728703721LN/ANoYes29.51782132
ottobene_voting619NoYes30.6
distro175NoYes36.82277224
7464565389669249331LN/ANoYes45.34283873
12905258085107752836LN/ANoYes47.0669438
7318930250577934651LN/ANoYes48.51081401
distro_vote802NoYes52.93075877
sambalovote2491NoYes54.9
qbanow172NoYes67.98620719
grajsondelegate26NoYes90.2222515
ondin108NoYes95.98613169
5475842855395451729LN/ANoYes100.18382191
sambalovote479NoYes101.8
10971983321424090376LN/ANoYes112.04450812
cryptopools.com318NoYes118.48079564
17673443294185350866LN/ANoYes137.46576564
17634557053657750312LN/ANoYes141.32161624
mladen00256NoYes142.36
axlsaddek492NoYes143.7912191
cointrader83147NoYes158.6158421
4834772171800579263LN/ANoYes160.70484136
mikeg333284NoYes180.37986596
vi1son113NoYes206.09008852
6371270859419604715LN/ANoYes238.44024147
blackswan61NoYes286.49959239
samuray_vote02955NoYes303.12494664
14527614372255731118LN/ANoYes330.62
an947NoYes375.09178851
bigtom63NoYes389.74216784
sandwich.toronto445NoYes411.35103552
6272272422739160383LN/ANoYes412.7
millions436NoYes507.44271452
gr33ndrag0n29NoYes508.5427532
odsejen67NoYes588.31522801
marphus882NoYes591.4871757
lisk.pool.sexy_vote363NoYes632.63251484
17922250701715360204LN/ANoYes749.93651997
staticinstance173NoYes786.19150296
sgdias106NoYes808.53475947
ntelo76NoYes928.69950319
1043726228753184016LN/ANoYes1000.62074166
15108007378744062157LN/ANoYes1010.35424719
9955726367685131087LN/ANoYes1017.36011648
punkrock4NoYes1044.49658285
vrlc9259NoYes1059.66527401
liskromaniapromofund211NoYes1065.92854939
18227745440669939627LN/ANoYes1079.24398717
digitron123NoYes1138.81227508
polycrypto44NoYes1180.4284091
6882927673026783240LN/ANoYes1241.88213105
stellardynamic88NoYes1297.6118831
ces10ar225NoYes1306.88357738
sambalosie205NoYes1338.25117646
bioly20NoYes1843.19963679
1635463232148243197LN/ANoYes1861.61363538
forrest60NoYes1864.01071212
eastwind_ja24NoYes2022.55440739
techbytes93NoYes2035.297658
hoop72NoYes2096.53729526
hagie101NoYes2104.12046337
snark218NoYes2361.20934871
liskgate68NoYes2651.43029522
10019946113491698242LN/ANoYes2771.79850072
vega83NoYes2837.90100464
17862767165916024774LN/ANoYes2961.86720505
1485259507424139486LN/ANoYes3001.37111673
14762377228864148002LN/ANoYes3004.80521453
12956559171839587501LN/ANoYes3045.06028428
9888052208975343781LN/ANoYes3080.73935344
12850080391686557339LN/ANoYes3201.07634126
samuray51NoYes3266.6930183
vipertkd91NoYes3342.56896747
14020766394327086882LN/ANoYes3401.886182
devasive57NoYes3440.62443723
7644309741139656004LN/ANoYes3465.66797996
eclipsun99NoYes3529.53645891
goldeneye46NoYes3603.93402133
damonstamash391NoYes3999.87590073
7119448959699646996LN/ANoYes4002.43441187
index87NoYes4112.1706048
2468978822611809208LN/ANoYes5000.43708158
vipertkd_community286NoYes5042.81146761
13490609035192081253LN/ANoYes5062.12917432
samuray_vote01837NoYes5089.87859837
thrice.pi_prometheus109NoYes5479.39725451
535313001551653529LN/ANoYes5501.88776507
nerigal97NoYes5576.35902684
10720690955908394984LN/ANoYes5799.17041565
18233651865186551449LN/ANoYes6115.5267221
phoenix196986NoYes6201.62632279
8997629858105855611LN/ANoYes6240.96911568
3319269656773655799LN/ANoYes6466.96932679
7541976977990517049LN/ANoYes6497.9282221
cc001_donations854NoYes6627.89607657
17633823454047924863LN/ANoYes6669.099705
12269796662231631372LN/ANoYes6699.86471281
14429224253024189558LN/ANoYes6708.7360906
cc001_fund1884NoYes7346.57902199
2142361098596271378LN/ANoYes8106.38399469
9548988731780551700LN/ANoYes8195.58898516
ottobene141NoYes8500.52352989
vipertkd_funds482NoYes8891.72552792
goldeneye_fund826NoYes9034.40201182
digitron_vote_1957NoYes9554.9450242
5094303879488827360LN/ANoYes9559.85777219
12410979763755082738LN/ANoYes10170.74811046
4104563047295731553LN/ANoYes10177.08461993
tembo53NoYes10305.52512803
corsaro_reserve_fund631NoYes10519.48656502
3662351404757538643LN/ANoYes10573.31169015
punkrock_projectfund858NoYes10663.81027314
17131314233141565185LN/ANoYes10785.11003616
9271308329359316527LN/ANoYes11238.29552452
fulig116NoYes11485.34149992
15786457276933673259LN/ANoYes11731.64060492
17085696697903529930LN/ANoYes12171.73900872
11950819909555235066LN/ANoYes13322.11901334
11141199307047295393LN/ANoYes13565.43390903
91373890808534689LN/ANoYes13773.31188579
corsaro_savings630NoYes14007.55295707
isabella96NoYes14281.36346632
corsaro33NoYes14593.6509963
3056316942108230727LN/ANoYes15033.60423073
anamix151NoYes15105.04432428
arya.stark915NoYes16191.95785862
15539339836439420466LN/ANoYes16315.01446248
2208418821691117556LN/ANoYes16522.0065379
3961470486888855260LN/ANoYes17032.96198
bangomatic103NoYes17111.53474793
9041905049122501836LN/ANoYes17422.95157659
mrv23NoYes17446.33735232
atreides94NoYes18215.24236902
stoner19125NoYes18717.03726244
7436885772574645499LN/ANoYes19387.76827838
vrlc92_snow279NoYes20016.25914125
vrlc92_voting278NoYes20018.78315668
vrlc92.azor.ahai248NoYes20029.18318788
16634931252118239262LN/ANoYes20057.5270713
hagie_vote538NoYes20106.57310752
bysup_voting_0602NoYes20108.54619262
odsejenvote370NoYes20222.52072377
me4a123311NoYes20306.69860539
1100217860159313544LN/ANoYes20412.23353673
5776993425009478289LN/ANoYes20414.37306121
splatters92NoYes21191.12130215
odsejenhodls840NoYes21789.95180374
413637000009925585LN/ANoYes21918.94741075
lamar_voting309NoYes22009.55827457
kushed.delegate102NoYes22726.11359736
cc00113NoYes23411.17762122
17099313962834470781LN/ANoYes23473.46275606
hua_vote324NoYes23845.27936511
6089795564159731030LN/ANoYes24481.33877639
12847638028681508916LN/ANoYes25203.0663529
9696223012069744525LN/ANoYes26727.86936526
9218911569612952003LN/ANoYes26828.0917829
4243801139481107613LN/ANoYes29121.51991861
12853682727919736566LN/ANoYes30024.27459569
ondin_vote382NoYes30041.63199627
6522196368920873283LN/ANoYes30141.95308081
10220516068505329233LN/ANoYes30180.53086131
6891248469310103927LN/ANoYes30608.15892308
15200794431322588003LN/ANoYes32616.9898227
1174185723544415270LN/ANoYes33589.44032933
lisknode.io332NoYes35005.07885175
5826706022975073929LN/ANoYes35018.55822713
sgdias_donation297NoYes35171.92675674
12994531625717590142LN/ANoYes35556.69780431
2540101717466454387LN/ANoYes36577.69689067
3924323828918650088LN/ANoYes36873.76214115
10920139043416699893LN/ANoYes36931.86771257
veriform55NoYes40344.52869953
3320265482466499075LN/ANoYes41931.54591064
bysup_voting909NoYes42513.88474297
11890038187544738980LN/ANoYes43969.38370655
sonobit118NoYes44317.66765032
8935589896684115486LN/ANoYes45161.64372221
3282138323804863692LN/ANoYes45171.62898536
liskit89NoYes45542.13668739
468040857402951201LN/ANoYes50028.97631731
12351460801938177869LN/ANoYes50132.77030351
17355119482909681847LN/ANoYes50137.42587541
idealisk_vote365NoYes50207.9419032
15009685889676879216LN/ANoYes50657.44207109
augurproject___baka614NoYes50769.98015498
13801491996933873510LN/ANoYes50941.24212405
dakk90NoYes51937.56803105
3747208457241644000LN/ANoYes52790.91140526
4292414489311229649LN/ANoYes53260.0730698
10776606955338393993LN/ANoYes56006.19419226
slasheks_voting954NoYes56992.25793848
wannabe_voting877NoYes57127.46402171
17311334829905882013LN/ANoYes57343.85055874
4649651317709476586LN/ANoYes57491.49981068
4miners.net80NoYes60155.33958431
2440232592244804995LN/ANoYes60697.35470904
3050836032577170077LN/ANoYes60936.48880593
traderbill110NoYes61778.45378447
ntelo_dev_fund236NoYes65174.82487252
densmirnov95NoYes69982.18106079
13890482844377468472LN/ANoYes70019.94676971
8936664079461554465LN/ANoYes70399.27641298
16876608059459539367LN/ANoYes70453.85647457
5908623295261408768LN/ANoYes71074.44829045
8015875660656451105LN/ANoYes71733.40391518
xujian18NoYes72941.00124461
grumlin84NoYes75436.58982807
6193757254866316078LN/ANoYes87695.76852407
gr33ndrag0n_vote368NoYes90000
someonesomeone15NoYes91056.67016378
14535439548965309658LN/ANoYes94331.10491079
15704279099762737257LN/ANoYes100054.78452104
1488026042854607885LN/ANoYes103636.30510279
bcboilermaker146NoYes111904.86422486
9180527038788845299LN/ANoYes139740.07977308
6452926849492147101LN/ANoYes176354.15248585
4694813158025527331LN/ANoYes181224.9704508
13168410294241670914LN/ANoYes196735.72151726
2890552557949034257LN/ANoYes211393.74318691
5956008546195861531LN/ANoYes540386.46523398
9569486828221897676LN/ANoYes2427242.7736712
joel98YesNoNo vote for you