Last 72hrs of blocks for theredhawk (106014395311695277L)

Current time: 2017-06-27 13:17:10
Date Block Status

Voting for theredhawk (106014395311695277L)

Delegates Rank You voted Voted for you Weight
10257808917269523748LN/ANoYes0
cryptobase206NoYes0
10560383751295563867LN/ANoYes0
malreynolds175NoYes0
vote445NoYes0
17758121285737239662LN/ANoYes0
5743199755513368788LN/ANoYes0
bitcoinuserx_voting521NoYes0
10156245944217397584LN/ANoYes0
heras11211NoYes0
firefly_064a837NoYes0
firefly_001a836NoYes0
9274939964193189387LN/ANoYes0
firefly_001b831NoYes0
8297610689928539302LN/ANoYes0
9260497009906420745LN/ANoYes0
6024385862456420213LN/ANoYes0
142111579110321432LN/ANoYes0
cryptobrokerio_vote755NoYes0
17928911208386141426LN/ANoYes0
14202292498945844707LN/ANoYes0
8161379567962932612LN/ANoYes0
metal494_new203NoYes0
5597753302026953823LN/ANoYes0
firefly_128b850NoYes0
robjson212NoYes0
firefly_008b843NoYes0
freeze306NoYes0
videonode329NoYes0
firefly_128a833NoYes0
firefly_002b835NoYes0
firefly_032a844NoYes0
firefly_002a834NoYes0
firefly_064b838NoYes0
firefly_004b845NoYes0
firefly_004a842NoYes0
firefly_256a846NoYes0
firefly_032b840NoYes0
firefly_016a848NoYes0
13748357143632526977LN/ANoYes0
12906355037060549981LN/ANoYes0
vote1_videonode621NoYes0
redhawksoul642NoYes0
4900203062150646995LN/ANoYes0
11242919085379705555LN/ANoYes0
cryptobase_vote788NoYes0
goldeneye_voting620NoYes0
11215563475978371887LN/ANoYes0
donotgivememarks766NoYes0
4380601112501613780LN/ANoYes0
12351460801938177869LN/ANoYes0
13400203520865344634LN/ANoYes0
10814800159672949408LN/ANoYes0
serenity1851NoYes0
vrlc92_fund279NoYes0
warriorsoul660NoYes0
kirpan460NoYes0
5905993658153769304LN/ANoYes0
2107068065319588112LN/ANoYes0
15824589796257311794LN/ANoYes0
10718780435166841290LN/ANoYes0
7555983136890492184LN/ANoYes0
17222582066343032770LN/ANoYes0
6211143490007586636LN/ANoYes0
7633437825381188391LN/ANoYes0
liskgratis242NoYes0
13102642015391268744LN/ANoYes0
14692130237861644796LN/ANoYes0
16880648263861883646LN/ANoYes0
sgdias_maintenance297NoYes0
1729145212739171439LN/ANoYes0
16809648322893358516LN/ANoYes0
12759657237521939588LN/ANoYes0
13928479228203517214LN/ANoYes0
16098742893006411206LN/ANoYes0
3902622286628213861LN/ANoYes0
8660589832088282242LN/ANoYes0
16131018536677355460LN/ANoYes0
7446727820225098761LN/ANoYes0
12964971923771940658LN/ANoYes0
11618198623151883571LN/ANoYes0
14681663180835622699LN/ANoYes0
14869309805831440828LN/ANoYes0
gregorst3_voting331NoYes0
1569089377747740086LN/ANoYes0
12116507320846254579LN/ANoYes0
ppan267NoYes0
2366033234128268057LN/ANoYes0
14080109830485842286LN/ANoYes0
serenity2839NoYes0
954855653022615780LN/ANoYes0
3508248941526388652LN/ANoYes0
arisalexis280NoYes9.0E-8
14245142727824838755LN/ANoYes4.0E-7
useastboardwalk283NoYes2.14E-6
3061891462461441403LN/ANoYes9.999E-5
cstewart398NoYes0.00010458
5549938170518210518LN/ANoYes0.00028561
5556778856658637078LN/ANoYes0.00033
frodek377NoYes0.00039645
vo1d270NoYes0.0009533
vote_eclipsun708NoYes0.00299967
mrfrismint_voting802NoYes0.00353236
mladen00_vote01623NoYes0.00833468
freemind317NoYes0.01113788
gribgo859NoYes0.01444947
ics818NoYes0.03040459
bank_videonode774NoYes0.03957543
area299NoYes0.04511051
10509960289231531652LN/ANoYes0.05395626
4429457812421955647LN/ANoYes0.05771448
mrfrismint147NoYes0.06139587
2214649090792106332LN/ANoYes0.07
251172844664401037LN/ANoYes0.07536878
5428899578882174615LN/ANoYes0.07939698
9793199117473834646LN/ANoYes0.1
genesis_102686NoYes0.1
10428980474212658324LN/ANoYes0.1
peanuts264NoYes0.1
8118771817948848808LN/ANoYes0.13323867
clonewarz756NoYes0.23138232
9995377165678879474LN/ANoYes0.27099982
mobgod389NoYes0.27893628
8438424256157119047LN/ANoYes0.28910787
3641217325024781794LN/ANoYes0.28926668
tank754NoYes0.30100001
liskeric898NoYes0.41720777
9751567467365202914LN/ANoYes0.42833186
1043726228753184016LN/ANoYes0.43104794
7839696263358306801LN/ANoYes0.47202915
8083007170056363490LN/ANoYes0.52
11259663447362392055LN/ANoYes0.55054362
9067072622295867409LN/ANoYes0.56342344
11526056338791092775LN/ANoYes0.58540791
tranquility808NoYes0.65999999
17932204485717677177LN/ANoYes0.67435898
15794200480667589584LN/ANoYes0.68320367
optimus378542NoYes0.69823662
safika529NoYes0.73167547
cstewartvoter626NoYes0.79885576
badamian007793NoYes0.8
10955102817551844690LN/ANoYes0.83660407
3808467423266937863LN/ANoYes0.84427888
9694902200904929151LN/ANoYes0.86548343
13108280118215684572LN/ANoYes0.89201899
matthewdc657NoYes0.9
blockexplore.in550NoYes0.90628132
12397608525393752232LN/ANoYes0.94073732
11216010711385431021LN/ANoYes1.00354379
movecrypto_vote926NoYes1.01138298
dafricash132NoYes1.13011869
er1111968NoYes1.35118006
2648928925778791216LN/ANoYes1.36493373
12418022667248298181LN/ANoYes1.41773206
7119448959699646996LN/ANoYes1.66593025
obelisk298NoYes1.70322789
10302634730899865910LN/ANoYes1.76390556
8052482152511430358LN/ANoYes1.83717004
16302919221315178912LN/ANoYes1.89881156
13490609035192081253LN/ANoYes1.94367796
grexx141NoYes1.9566682
12905258085107752836LN/ANoYes1.9669438
getlisk.com261NoYes2
pawart290NoYes2.13500001
18233651865186551449LN/ANoYes2.19987137
9270916749432939025LN/ANoYes2.2538427
10954719108727427922LN/ANoYes2.7003447
15212320857426080618LN/ANoYes2.94485017
12473538865774234120LN/ANoYes3.32908379
7288548278191946381LN/ANoYes3.34910023
1542343060418248856LN/ANoYes3.5
3249120894712026939LN/ANoYes3.85831939
14038580873201250915LN/ANoYes4.07012869
antminer688NoYes4.90369361
mrfrismint_voting1711NoYes5.1
tokyo01797NoYes5.65246347
digitron115NoYes6.33577081
9775169212755540791LN/ANoYes6.9
christmoi678NoYes8
bitseed111NoYes8.51130212
wannabe_rotebaron116NoYes9.32571952
5179935115380415935LN/ANoYes9.60700012
6623506485225092318LN/ANoYes9.67033664
9134403334324112937LN/ANoYes9.85376343
thuri915NoYes9.85555445
2975391717033560636LN/ANoYes9.87349965
excaliburpll592NoYes9.99999999
sgdias_share295NoYes10.11114253
sgdias_voting281NoYes10.29720534
4649651317709476586LN/ANoYes10.37139937
15810594453460234041LN/ANoYes10.38404567
kap10530NoYes10.48404567
11438316040037010485LN/ANoYes10.48404814
2085329693337938868LN/ANoYes10.64776373
enterprise587NoYes10.71414492
selene586NoYes10.80329861
digitron_vote_1988NoYes11.19468462
8079178751684948324LN/ANoYes11.59667558
3961470486888855260LN/ANoYes11.67773646
3388694964884533097LN/ANoYes11.75671328
9782677707957211937LN/ANoYes11.8115996
daoist198NoYes12.17692485
16240846704417195712LN/ANoYes12.87286771
6170612283181268243LN/ANoYes13.49050105
5580595951177842439LN/ANoYes13.63303474
15164110981339691647LN/ANoYes14.04451892
9548988731780551700LN/ANoYes14.42129283
popcornbag_voting380NoYes14.45044455
3703129488092026868LN/ANoYes14.57595651
4534452804982657920LN/ANoYes14.57782079
sponge_avenger_vote292NoYes16.40481323
firefly_016b849NoYes17
staticinstancevotes697NoYes17.54551052
slasheks108NoYes17.96764939
8517792618312844221LN/ANoYes19.10800815
7714486406258766518LN/ANoYes20.06912912
3147357156577156587LN/ANoYes20.44532556
traderbillvotes2807NoYes20.9391961
16340535592227593721LN/ANoYes21.53357464
12222773213408367189LN/ANoYes21.60702418
5889713155959719496LN/ANoYes23.37365046
huso619NoYes23.76140609
12826777007226724867LN/ANoYes23.78104413
rabid362NoYes24.84000237
lisk.dizrupt.io376NoYes27.64792106
phinx_voter2531NoYes28.38175505
14233015339728703721LN/ANoYes29.51782132
ottobene_voting643NoYes30.6
qbanow_voting646NoYes33.50849843
distro177NoYes36.82277224
9982537439348542439LN/ANoYes42.53400054
phinx_voter334NoYes45.09382952
7464565389669249331LN/ANoYes51.75395817
distro_vote830NoYes53.3057442
kartojal426NoYes74
qbanow178NoYes75.21340438
freddag318NoYes76
manini_lisk779NoYes82.58404567
luxiang7890votes574NoYes97.61303345
gregorst145NoYes104.52171974
10971983321424090376LN/ANoYes112.04450812
mladen00265NoYes142.36
17673443294185350866LN/ANoYes145.29525808
cointrader83162NoYes163.98356566
16374115762565100059LN/ANoYes183.05755987
samuray_vote01865NoYes233.77063985
rooney_dappdev_fund552NoYes252.14994629
17003798042552484542LN/ANoYes304.07450166
odsejenprojects373NoYes323.03283691
millions470NoYes357.17502454
loveforever67NoYes393.15153512
$atoshi_vote778NoYes398.72046491
iii.element.iii7NoYes477.36801098
marphus908NoYes600.48256215
blackswan55NoYes704.2763854
17922250701715360204LN/ANoYes850.647242
bioly17NoYes969.55346451
hoop59NoYes999.59801949
11331390408541045346LN/ANoYes1011.89209567
15108007378744062157LN/ANoYes1021.00121685
sambalosie210NoYes1341.51581218
8553288103527771749LN/ANoYes1379.22058319
8378868036430238742LN/ANoYes1516.76103631
liskroad37NoYes1907.08644023
goldeneye52NoYes1987.0745362
17599476464062764946LN/ANoYes2017.08854781
14020766394327086882LN/ANoYes2025.82711746
12956559171839587501LN/ANoYes2067.73619574
lisk.one241NoYes2133.53907798
odsejen73NoYes2165.92834208
luukas28NoYes2369.91493088
snark219NoYes2375.22884553
samuray57NoYes2450.25357717
luxiang789021NoYes2616.81006387
14762377228864148002LN/ANoYes2940.85759042
polycrypto74NoYes2980.09348653
8496400607400168741LN/ANoYes3026.93725374
cc001_fund2500NoYes3076.90924705
vipertkd83NoYes3338.03547722
bigtom61NoYes3407.13302524
7644309741139656004LN/ANoYes3562.61091133
17862767165916024774LN/ANoYes4145.54898194
ces10ar232NoYes4155.29945093
9078956597172191364LN/ANoYes5067.70091098
13397424219694943248LN/ANoYes5085.00877097
mrv26NoYes5307.16131806
tembo64NoYes5371.14413963
12181119066189542258LN/ANoYes5479.38517573
2329183154524426169LN/ANoYes5599.60665945
crodam32NoYes6113.63740807
8997629858105855611LN/ANoYes6249.27947967
7177219314762229811LN/ANoYes6451.03692468
cc001_donations498NoYes6670.95130316
liskgate60NoYes6717.18071033
14429224253024189558LN/ANoYes6741.13222487
4104563047295731553LN/ANoYes7244.28519696
corsaro44NoYes7275.27411029
3370107046683042555LN/ANoYes7281.69103828
ottobene127NoYes8007.99571956
wopin900NoYes8210.00142695
bangomatic105NoYes8917.54297794
10497211173987366391LN/ANoYes10175.58023132
17871327396519498579LN/ANoYes10188.01236699
5268999206394937509LN/ANoYes10210.9532493
2986200126857020855LN/ANoYes10234.12710359
1525380494830422430LN/ANoYes10236.58472405
corsaro_reserve_fund633NoYes10566.40147215
vega80NoYes10605.6021711
thrice.pi_prometheus110NoYes10662.14589453
cc00122NoYes10987.58668798
9271308329359316527LN/ANoYes11314.50184173
cc001_fund1499NoYes11683.12398606
10602633507826289889LN/ANoYes13074.68880245
cc001_vote501NoYes13405.29409458
punkrock3NoYes15092.78242223
9262982358192795885LN/ANoYes15296.56469076
anamix148NoYes15407.38532782
3662351404757538643LN/ANoYes15441.34068927
17131314233141565185LN/ANoYes15959.14442385
vipertkd_funds236NoYes16017.29124079
lou_z215NoYes16598.51682884
9041905049122501836LN/ANoYes17591.5485484
index97NoYes18205.48161618
18188652726004000863LN/ANoYes19301.56202167
bysup_voting_0625NoYes20147.8125787
odsejenvote367NoYes20352.82985365
1100217860159313544LN/ANoYes20542.41861819
odsejenhodls868NoYes21932.43320182
6089795564159731030LN/ANoYes24580.8203652
12847638028681508916LN/ANoYes25111.70022932
chamberlain35NoYes25771.74406874
413637000009925585LN/ANoYes31797.12037186
12994531625717590142LN/ANoYes35902.55851978
bysup_voting935NoYes42615.11761054
4243801139481107613LN/ANoYes43875.70907036
5094303879488827360LN/ANoYes45696.51990981
457756129772930093LN/ANoYes46366.36439557
3282138323804863692LN/ANoYes47180.19383596
7857806574615841496LN/ANoYes47412.17483884
spacetrucker11NoYes50697.39405699
yuandian54NoYes50802.59421435
carolina.vote997NoYes53919.53900064
dakk81NoYes61645.7288965
16993551353378436068LN/ANoYes62159.29663301
4292414489311229649LN/ANoYes64799.48620494
rooney_voting332NoYes67286.67230905
12329024627376716695LN/ANoYes69111.60138268
polycrypto_vote230NoYes70078.01757185
13890482844377468472LN/ANoYes73918.74234266
8936664079461554465LN/ANoYes76018.81042226
luxiang7890_votes1572NoYes80706.70613354
lwyrup45NoYes86709.65720173
yuandian.vote276NoYes88790.11578718
11864916346955614955LN/ANoYes93765.01149714
15704279099762737257LN/ANoYes100676.69193286
11826704540761844377LN/ANoYes101327.01637056
someonesomeone18NoYes101395.58626778
traderbill118NoYes103370.74029373
1614475476762094771LN/ANoYes118267.80704227
1077678713990124088LN/ANoYes147879.49045361
17945338882842022335LN/ANoYes159983.5214193
13168410294241670914LN/ANoYes197597.32619333
bysup_voting_swp776NoYes227545.77309296