Last 72hrs of blocks for staticinstance (11156368468669702881L)

Current time: 2017-09-20 09:06:01
Date Block Status

Voting for staticinstance (11156368468669702881L)

Delegates Rank You voted Voted for you Weight
firefly_002b919NoYes0
5905993658153769304LN/ANoYes0
11158073530850480484LN/ANoYes0
13102642015391268744LN/ANoYes0
2107068065319588112LN/ANoYes0
15824589796257311794LN/ANoYes0
16131018536677355460LN/ANoYes0
8660589832088282242LN/ANoYes0
7649066566645751819LN/ANoYes0
12964971923771940658LN/ANoYes0
16098742893006411206LN/ANoYes0
10718780435166841290LN/ANoYes0
16586191145257172690LN/ANoYes0
8052482152511430358LN/ANoYes0
11618198623151883571LN/ANoYes0
14681663180835622699LN/ANoYes0
14869309805831440828LN/ANoYes0
3902622286628213861LN/ANoYes0
2142361098596271378LN/ANoYes0
13685972441672638408LN/ANoYes0
14692130237861644796LN/ANoYes0
12577908299105854567LN/ANoYes0
15254286910361818060LN/ANoYes0
954855653022615780LN/ANoYes0
142111579110321432LN/ANoYes0
6024385862456420213LN/ANoYes0
8297610689928539302LN/ANoYes0
2366033234128268057LN/ANoYes0
14202292498945844707LN/ANoYes0
12906355037060549981LN/ANoYes0
5597753302026953823LN/ANoYes0
17928911208386141426LN/ANoYes0
13748357143632526977LN/ANoYes0
12850080391686557339LN/ANoYes0
500793861935055206LN/ANoYes0
11242919085379705555LN/ANoYes0
13400203520865344634LN/ANoYes0
1319761101541101302LN/ANoYes0
kushed248NoYes0
17758121285737239662LN/ANoYes0
metal494_new188YesYes0
9260497009906420745LN/ANoYes0
8161379567962932612LN/ANoYes0
17673443294185350866LN/ANoYes0
14245142727824838755LN/ANoYes0
heras11220NoYes0
cryptobase215NoYes0
14901545285368080599LN/ANoYes0
malreynolds197YesYes0
firefly_004a926NoYes0
redhawksoul705NoYes0
9548988731780551700LN/ANoYes0
vote1_videonode671NoYes0
bitcoinuserx_voting549NoYes0
firefly_008b927NoYes0
firefly_128a917NoYes0
firefly_002a918NoYes0
firefly_001b915NoYes0
firefly_064a921NoYes0
12913077768622114043LN/ANoYes0
firefly_001a920NoYes0
firefly_064b922NoYes0
firefly_032b924NoYes0
firefly_008a925NoYes0
firefly_032a928NoYes0
firefly_004b929NoYes0
firefly_256a930NoYes0
firefly_016a932NoYes0
videonode326NoYes0
firefly_128b934NoYes0
sgdias_maintenance297NoYes0
cryptobase_vote870NoYes0
freeze323NoYes0
goldeneye_voting368NoYes0
spirita3525NoYes0
serenity2923NoYes0
1635463232148243197LN/ANoYes0
15108007378744062157LN/ANoYes0
sherwood447NoYes0
warriorsoul692NoYes0
gregorst3_voting678NoYes0
7555983136890492184LN/ANoYes0
arisalexis270NoYes9.0E-8
3061891462461441403LN/ANoYes9.999E-5
cstewart464NoYes0.00010458
5556778856658637078LN/ANoYes0.00033
frodek394NoYes0.00039645
vo1d275NoYes0.0009533
mrfrismint_voting884NoYes0.00353236
mladen00_vote01673NoYes0.00833468
freemind393NoYes0.01113788
cryptostorms177YesYes0.01916189
bank_videonode858NoYes0.03957543
popcornbag138YesYes0.04508738
area310NoYes0.04511051
10509960289231531652LN/ANoYes0.05396004
4429457812421955647LN/ANoYes0.05771448
mrfrismint163YesYes0.06140017
2214649090792106332LN/ANoYes0.07
damonstamash857NoYes0.07212779
251172844664401037LN/ANoYes0.07536878
9134403334324112937LN/ANoYes0.0965725
genesis_102727NoYes0.1
9793199117473834646LN/ANoYes0.1
peanuts260NoYes0.1
digitalcurrency_vote895NoYes0.1421243
axente115YesYes0.17471443
diplo133YesYes0.27154083
mobgod406NoYes0.27893628
liskyun201NoYes0.27939484
8438424256157119047LN/ANoYes0.28910787
3641217325024781794LN/ANoYes0.28926668
15838472415496874758LN/ANoYes0.41720777
1043726228753184016LN/ANoYes0.43104794
11259663447362392055LN/ANoYes0.55058219
11526056338791092775LN/ANoYes0.58540791
tranquility890NoYes0.65999999
15794200480667589584LN/ANoYes0.68320367
doweig200NoYes0.71693645
enterprise566NoYes0.75095236
cstewartvoter676NoYes0.79885576
9694902200904929151LN/ANoYes0.86548343
13108280118215684572LN/ANoYes0.89208148
3382779739603666212LN/ANoYes0.9
matthewdc424NoYes0.9
9615770830143357923LN/ANoYes0.96664238
11216010711385431021LN/ANoYes1.0036141
17862623773220956008LN/ANoYes1.01145384
17499430565376144744LN/ANoYes1.08284383
dafricash145YesYes1.13019786
11632616019928437763LN/ANoYes1.78087746
17836753152065928804LN/ANoYes1.81390127
grexx140YesYes1.95696636
5486741353973502785LN/ANoYes2.07934159
pawart328NoYes2.13500001
340222975426786258LN/ANoYes2.14682044
18233651865186551449LN/ANoYes2.2002066
freiheitswelle217YesYes2.614165
movecrypto134YesYes3.17053004
serenity1935NoYes3.26580657
8088607490969282484LN/ANoYes3.30354146
1542343060418248856LN/ANoYes3.5
10954719108727427922LN/ANoYes3.61711108
3249120894712026939LN/ANoYes3.85831939
will.cameron428NoYes4
8517792618312844221LN/ANoYes4.75408515
10220516068505329233LN/ANoYes4.85052133
joelnicholas431NoYes4.9
mrfrismint_voting1765NoYes5.1
tokyo01879NoYes5.65246347
2648928925778791216LN/ANoYes7.10830685
12418022667248298181LN/ANoYes7.16091265
stoner19105YesYes7.58148901
excaliburpll641NoYes9.99999999
4649651317709476586LN/ANoYes10.37297986
digitron_vote_1352NoYes11.68996497
cannabananavotes703NoYes11.73736756
digitron106YesYes12.07990145
4278286702344363185LN/ANoYes12.31322522
sonobit120YesYes12.56051471
16207287102853959319LN/ANoYes14.1429474
bitseed111YesYes14.25576428
14678954494283545345LN/ANoYes15.23501824
cannabananadelegate141YesYes15.33010837
6623506485225092318LN/ANoYes15.41497542
2975391717033560636LN/ANoYes15.6181694
13985119306632826719LN/ANoYes15.98812185
sgdias_voting293NoYes16.04193965
idealisk132YesYes16.27561719
ntelo_voting852NoYes16.58407511
firefly_016b933NoYes17
8079178751684948324LN/ANoYes17.33948465
3388694964884533097LN/ANoYes17.50167001
sgdias_share294NoYes17.69202286
58056285528450029LN/ANoYes18.38239602
1415761488301181493LN/ANoYes18.62339172
5580595951177842439LN/ANoYes19.37584381
15164110981339691647LN/ANoYes19.78982429
1812719045993870466LN/ANoYes19.82209197
3703129488092026868LN/ANoYes20.31876558
axesss448NoYes20.32062986
3961470486888855260LN/ANoYes22.01858821
sponge_avenger_vote300NoYes22.1476223
8380895608276095030LN/ANoYes24.63885108
staticinstancevotes736NoYes24.79263241
7714486406258766518LN/ANoYes25.81535258
traderbillvotes2889NoYes28.93519441
12826777007226724867LN/ANoYes29.52783326
ottobene_voting706NoYes30.6
11283890262351164583LN/ANoYes31.30411301
selene569NoYes31.39566521
distro182YesYes36.82277224
qbanow_voting709NoYes39.25676993
15917586325697490686LN/ANoYes39.99976106
cad789117YesYes44.17576849
15362436189050549073LN/ANoYes50.27259045
7318930250577934651LN/ANoYes51.28135046
distro_vote914NoYes53.34126202
7464565389669249331LN/ANoYes57.51511721
qbanow178YesYes80.98237359
15574930544183245058LN/ANoYes102.09672012
17634557053657750312LN/ANoYes141.49606911
mladen00261NoYes142.46476251
4834772171800579263LN/ANoYes162.13736379
cointrader83170YesYes169.97493456
mikeg333514NoYes222.95626368
samuray_vote01956NoYes241.66430141
6371270859419604715LN/ANoYes254.53995156
6272272422739160383LN/ANoYes413.63147055
17922250701715360204LN/ANoYes453.46977196
2684957078418562882LN/ANoYes610.28412678
staticinstance179YesYes807.65021176
goldeneye56YesYes958.35022201
cryptopools.com191NoYes970.68303402
techbytes99YesYes1281.56642736
sambalosie219NoYes1348.74916974
eclipsun71YesYes1933.99682447
kushed.delegate60YesYes3587.67966445
samuray94YesYes3677.8291559
hagie76YesYes5858.37787354
vega97YesYes7802.93359849
sgdias53YesYes8456.52529208
thrice.pi_prometheus114YesYes18054.92409017
12847638028681508916LN/ANoYes22584.02160633
9696223012069744525LN/ANoYes27216.60196622
10920139043416699893LN/ANoYes29069.21673844
idealisk_vote369NoYes30104.48086124
sgdias_donation296NoYes31282.65616326
15539339836439420466LN/ANoYes40761.21878821
12610493527486157513LN/ANoYes50577.37416226
traderbill125YesYes63558.66710635
densmirnov108YesYes80631.97531275
dakk59YesYes86638.85148261
luxiang7890_votes1608NoYes93299.62200731
17470509545768279216LN/ANoYes199092.74012072
8786850882578576673LN/ANoYes626177.56754668
thepool1YesNoNo vote for you
liskpool_com_012YesNoNo vote for you
tembo4YesNoNo vote for you
forrest5YesNoNo vote for you
iii.element.iii7YesNoNo vote for you
rooney8YesNoNo vote for you
badman03169YesNoNo vote for you
bigfisher10YesNoNo vote for you
acheng11YesNoNo vote for you
cc00113YesNoNo vote for you
bioly14YesNoNo vote for you
mrgr16YesNoNo vote for you
phinx17YesNoNo vote for you
grajsondelegate18YesNoNo vote for you
eastwind_ja20YesNoNo vote for you
xujian21YesNoNo vote for you
crodam25YesNoNo vote for you
shinekami26YesNoNo vote for you
will27YesNoNo vote for you
liskgate31YesNoNo vote for you
luxiang789034YesNoNo vote for you
corsaro35YesNoNo vote for you
nerigal37YesNoNo vote for you
robinhood39YesNoNo vote for you
ondin40YesNoNo vote for you
gr33ndrag0n42YesNoNo vote for you
mrv43YesNoNo vote for you
punkrock46YesNoNo vote for you
hua49YesNoNo vote for you
liskit50YesNoNo vote for you
vipertkd54YesNoNo vote for you
grumlin64YesNoNo vote for you
hoop70YesNoNo vote for you
ntelo72YesNoNo vote for you
joel75YesNoNo vote for you
redsn0w83YesNoNo vote for you
hmachado85YesNoNo vote for you
splatters89YesNoNo vote for you
devasive90YesNoNo vote for you
vi1son93YesNoNo vote for you
vrlc9295YesNoNo vote for you
slasheks98YesNoNo vote for you
liberspirita100YesNoNo vote for you
phoenix1969101YesNoNo vote for you
atreides107YesNoNo vote for you
bangomatic110YesNoNo vote for you
isabella113YesNoNo vote for you
wannabe_rotebaron116YesNoNo vote for you
odsejen122YesNoNo vote for you
djselery128YesNoNo vote for you
tharude135YesNoNo vote for you
lamar136YesNoNo vote for you
ottobene149YesNoNo vote for you
jan150YesNoNo vote for you
fixcrypt151YesNoNo vote for you
litcoincollector154YesNoNo vote for you
gordo173YesNoNo vote for you
rmelo176YesNoNo vote for you
gregorst180YesNoNo vote for you
daoist224YesNoNo vote for you
max263YesNoNo vote for you
jasmine271YesNoNo vote for you