Last 72hrs of blocks for redsn0w (15963641443478982497L)

Current time: 2017-05-27 04:04:36
Date Block Status

Voting for redsn0w (15963641443478982497L)

Delegates Rank You voted Voted for you Weight
malreynolds176NoYes0
1439373102251567363LN/ANoYes0
17860381896171320420LN/ANoYes0
7555983136890492184LN/ANoYes0
2107068065319588112LN/ANoYes0
9957195092814919785LN/ANoYes0
14692130237861644796LN/ANoYes0
gregorst3_voting306NoYes0
1729145212739171439LN/ANoYes0
5905993658153769304LN/ANoYes0
5486741353973502785LN/ANoYes0
6211143490007586636LN/ANoYes0
16586191145257172690LN/ANoYes0
14869309805831440828LN/ANoYes0
8438424256157119047LN/ANoYes0
1981115465425791553LN/ANoYes0
16880648263861883646LN/ANoYes0
18391797667715307436LN/ANoYes0
12913077768622114043LN/ANoYes0
12964971923771940658LN/ANoYes0
12577908299105854567LN/ANoYes0
robjson206NoYes0
15824589796257311794LN/ANoYes0
16098742893006411206LN/ANoYes0
1293448143147661402LN/ANoYes0
16131018536677355460LN/ANoYes0
8660589832088282242LN/ANoYes0
9441691066300265487LN/ANoYes0
byronp277NoYes0
vrlc92_fund281NoYes0
hendi464NoYes0
10718780435166841290LN/ANoYes0
freeze308NoYes0
mybappsfund996NoYes0
goldeneye_voting601NoYes0
serenity1827NoYes0
10175922648226400245LN/ANoYes0
redsn0w106YesYes0
15164110981339691647LN/ANoYes0
movecrypto_vote904NoYes0
16944132583411776052LN/ANoYes0
cryptobase207NoYes0
10560383751295563867LN/ANoYes0
djselery124YesYes0
freiheitswelle179YesYes0
15965591750855816672LN/ANoYes0
lisk.pool.sexy149NoYes0
liskgratis242NoYes0
8161379567962932612LN/ANoYes0
12906355037060549981LN/ANoYes0
vote1_videonode602NoYes0
2366033234128268057LN/ANoYes0
954855653022615780LN/ANoYes0
17758121285737239662LN/ANoYes0
bitcoinuserx_voting558NoYes0
vote504NoYes0
14080109830485842286LN/ANoYes0
warriorsoul686NoYes0
redhawksoul622NoYes0
serenity2815NoYes0
5743199755513368788LN/ANoYes0
12473538865774234120LN/ANoYes0
14202292498945844707LN/ANoYes0
17928911208386141426LN/ANoYes0
8297610689928539302LN/ANoYes0
6024385862456420213LN/ANoYes0
firefly_256a822NoYes0
142111579110321432LN/ANoYes0
cryptobrokerio_vote733NoYes0
dahme977NoYes0
firefly_016a824NoYes0
firefly_002b811NoYes0
13400203520865344634LN/ANoYes0
firefly_032b816NoYes0
5597753302026953823LN/ANoYes0
firefly_008a817NoYes0
firefly_128a809NoYes0
firefly_002a810NoYes0
firefly_001b807NoYes0
firefly_004a818NoYes0
firefly_128b826NoYes0
11242919085379705555LN/ANoYes0
firefly_004b821NoYes0
firefly_008b819NoYes0
firefly_032a820NoYes0
firefly_064b814NoYes0
firefly_001a812NoYes0
firefly_064a813NoYes0
videonode357NoYes0
10979158172368098841LN/ANoYes0
9260497009906420745LN/ANoYes0
13748357143632526977LN/ANoYes0
12418022667248298181LN/ANoYes0
short27536NoYes0
11970539966081377584LN/ANoYes0
12961973196981972769LN/ANoYes0
tharude_forged873NoYes0
spirita3979NoYes0
2648928925778791216LN/ANoYes0
sgdias_maintenance298NoYes0
1298014648430570598LN/ANoYes0
204440690178793746LN/ANoYes0
bioly_donation636NoYes0
9793199117473834646LN/ANoYes0
spirita2988NoYes0
cryptobase_vote765NoYes0
500793861935055206LN/ANoYes0
3641217325024781794LN/ANoYes1.0E-8
arisalexis278NoYes9.0E-8
14245142727824838755LN/ANoYes4.0E-7
useastboardwalk285NoYes2.14E-6
3061891462461441403LN/ANoYes9.999E-5
cstewart462NoYes0.00010458
5549938170518210518LN/ANoYes0.00028561
5556778856658637078LN/ANoYes0.00033
frodek463NoYes0.00039645
833597516078579511LN/ANoYes0.00043543
vo1d272NoYes0.0009533
popcornbag112YesYes0.0012575
mrfrismint_voting779NoYes0.00353236
17377524468337761267LN/ANoYes0.00401517
mladen00_vote01604NoYes0.00833468
freemind250NoYes0.01113788
axente119YesYes0.01592939
cryptostorms173NoYes0.01915739
diplo128YesYes0.03025843
bank_videonode751NoYes0.03957543
area236NoYes0.04511051
10509960289231531652LN/ANoYes0.05394735
4429457812421955647LN/ANoYes0.05771448
8088607490969282484LN/ANoYes0.05805511
mrfrismint146YesYes0.06138573
390014886825202697LN/ANoYes0.06893493
2214649090792106332LN/ANoYes0.07
251172844664401037LN/ANoYes0.07536878
nikodemcoin855NoYes0.08446587
16309163658635359527LN/ANoYes0.0894611
genesis_102651NoYes0.1
16108327735512239787LN/ANoYes0.1
peanuts254NoYes0.1
14132913300156487835LN/ANoYes0.11434989
8118771817948848808LN/ANoYes0.13323867
14288683808242282832LN/ANoYes0.16785685
678114388824859705LN/ANoYes0.2
liskeric877NoYes0.22503839
mobgod382NoYes0.27893628
tank732NoYes0.30100001
11259663447362392055LN/ANoYes0.36626791
16207287102853959319LN/ANoYes0.41609163
dafricash131YesYes0.44269931
3808467423266937863LN/ANoYes0.49153619
8083007170056363490LN/ANoYes0.52
3428235275017287495LN/ANoYes0.54107369
movecrypto140YesYes0.54436076
11526056338791092775LN/ANoYes0.58540791
10954719108727427922LN/ANoYes0.60304401
tranquility785NoYes0.65999999
17932204485717677177LN/ANoYes0.67435898
11632616019928437763LN/ANoYes0.67836992
15794200480667589584LN/ANoYes0.68320367
doweig213NoYes0.71676775
13108280118215684572LN/ANoYes0.73056223
liskafrica901NoYes0.73065646
safika566NoYes0.73167547
cstewartvoter607NoYes0.79885576
9694902200904929151LN/ANoYes0.86548343
matthewdc683NoYes0.9
blockexplore.in592NoYes0.90628132
doweig_vote885NoYes0.96641491
11216010711385431021LN/ANoYes1.00337793
11832734960649353365LN/ANoYes1.1
grexx134YesYes1.33979385
8189648299215906094LN/ANoYes1.54507845
4969789567620499127LN/ANoYes1.59213519
10302634730899865910LN/ANoYes1.76361403
8052482152511430358LN/ANoYes1.83717004
16302919221315178912LN/ANoYes1.89849773
1586012760919629806LN/ANoYes2.07790976
pawart244NoYes2.13500001
lamar103YesYes2.36905853
cannabananavotes703NoYes2.36906003
kushed217NoYes2.36906646
14901545285368080599LN/ANoYes2.36912088
cannabananadelegate133YesYes2.36913221
gordo169YesYes2.37317249
popcornbag_voting390NoYes2.37746946
rmelo171NoYes2.37902656
5179935115380415935LN/ANoYes2.39064626
joey218NoYes2.39238535
bitseed105YesYes2.39512936
idealisk126YesYes2.39513427
gregorst148YesYes2.40620637
11627011778330849980LN/ANoYes2.40926959
11175496620316702208LN/ANoYes2.42254498
ntelo_voting334NoYes2.44345951
58056285528450029LN/ANoYes2.44371261
6623506485225092318LN/ANoYes2.45397231
joeri246NoYes2.47057186
enterprise630NoYes2.587336
14319337256976311058LN/ANoYes2.58916943
2975391717033560636LN/ANoYes2.61221045
8684336723212980679LN/ANoYes2.63749893
9134403334324112937LN/ANoYes2.6387762
selene629NoYes2.83968414
bobo81867NoYes2.86067786
sgdias_share284NoYes2.89470535
11988895689627961256LN/ANoYes3.02785844
sgdias_voting295NoYes3.0807374
pol_v2975NoYes3.10091799
15810594453460234041LN/ANoYes3.16905844
7714486406258766518LN/ANoYes3.29030652
15028956352814242980LN/ANoYes3.29084044
1988500916304289221LN/ANoYes3.36905844
1542343060418248856LN/ANoYes3.5
3249120894712026939LN/ANoYes3.85831939
will.cameron499NoYes4
16629551678031492981LN/ANoYes4.24123271
il_minatore678NoYes4.27870717
joey_voting870NoYes4.29109232
6826271913708684167LN/ANoYes4.36905844
8079178751684948324LN/ANoYes4.38168835
7618039167972207542LN/ANoYes4.45441206
rmelo_voting953NoYes4.47735347
2329183154524426169LN/ANoYes4.48613418
3388694964884533097LN/ANoYes4.54000412
9782677707957211937LN/ANoYes4.59661237
daoist194NoYes4.96014624
mrfrismint_voting1674NoYes5.1
8341065629302037216LN/ANoYes5.10914074
tokyo01774NoYes5.27301003
16240846704417195712LN/ANoYes5.65788048
17857507087280705412LN/ANoYes5.7333135
1812719045993870466LN/ANoYes5.86460338
6170612283181268243LN/ANoYes6.27350533
5580595951177842439LN/ANoYes6.41804751
metal494_new200NoYes7.02610455
3703129488092026868LN/ANoYes7.36096928
4534452804982657920LN/ANoYes7.36283356
christmoi644NoYes8
7209384251319567204LN/ANoYes8.45546292
wannabe_rotebaron111YesYes8.48227975
traderbillvotes2784NoYes8.74302574
sponge_avenger_vote288NoYes9.189826
slasheks114YesYes9.48349061
10715016133668613723LN/ANoYes10.14155844
staticinstancevotes662NoYes10.3278446
8517792618312844221LN/ANoYes11.89008398
optimus378576NoYes12.79823662
2476448145573487136LN/ANoYes12.9
fixcrypt130YesYes13.40080243
6856737858844081934LN/ANoYes14.52640548
14678954494283545345LN/ANoYes15.23501824
12826777007226724867LN/ANoYes15.49989059
914183849010625699LN/ANoYes15.75013026
cointrader83_votes831NoYes16.25034879
11184469317103771046LN/ANoYes16.40845426
firefly_016b825NoYes17
huso613NoYes17.88082194
croinz198NoYes18.26905844
rabid450NoYes18.96334547
thebomber481NoYes19.85423615
8413331407098003649LN/ANoYes20.1
16340535592227593721LN/ANoYes21.53001561
8380895608276095030LN/ANoYes24.35361302
qbanow_voting626NoYes26.54162321
15145042393355861885LN/ANoYes27.5935895
lisk.dizrupt.io374NoYes27.64792106
ottobene_voting623NoYes30.6
14038580873201250915LN/ANoYes34.95514146
9718253230391299553LN/ANoYes35
distro175YesYes36.82277224
7464565389669249331LN/ANoYes45.34283873
8635697318812224820LN/ANoYes48.36089885
7318930250577934651LN/ANoYes48.51081401
distro_vote806NoYes52.93075877
khan570NoYes55.09362113
qbanow174NoYes67.98620719
freddag335NoYes76
luxiang7890votes580NoYes96.64197248
chase471NoYes98.9
10971983321424090376LN/ANoYes112.04450812
cryptopools.com327NoYes118.48079564
17673443294185350866LN/ANoYes137.46576564
17634557053657750312LN/ANoYes141.32161624
mladen00255NoYes142.36
2485305581160289289LN/ANoYes143.52187007
axlsaddek542NoYes143.7912191
11766046864207023318LN/ANoYes150.63949919
cointrader83144NoYes158.6158421
4834772171800579263LN/ANoYes160.70484136
guinew203NoYes166.1
stellardynamic89NoYes205.7445559
vi1son113YesYes206.09008852
15642299054424841191LN/ANoYes230.38007131
6371270859419604715LN/ANoYes238.44024147
250877993024085104LN/ANoYes245.07394446
13039106640670536191LN/ANoYes247.10039379
7105863199827609537LN/ANoYes277.51496007
samuray_vote02959NoYes303.12494664
13499616725959733982LN/ANoYes372.10773535
$atoshi_vote755NoYes391.38273113
1212699567878711341LN/ANoYes403.87284068
6272272422739160383LN/ANoYes412.7
hagie101YesYes467.26501817
marphus886NoYes591.4871757
grajsondelegate27YesYes598.5549243
lisk.pool.sexy_vote321NoYes632.63251484
odsejen67YesYes667.14406378
17922250701715360204LN/ANoYes749.93651997
staticinstance172YesYes786.19150296
blackswan60NoYes794.83226519
sgdias107YesYes808.53475947
bitbanksy30YesYes825.55483715
iii.element.iii7YesYes862.47887445
ntelo75YesYes964.30027256
6046192210490626179LN/ANoYes995.86636834
1043726228753184016LN/ANoYes1000.62074166
139289198949001083LN/ANoYes1009.05020274
15108007378744062157LN/ANoYes1010.35424719
gr33ndrag0n26YesYes1016.69918862
9955726367685131087LN/ANoYes1017.36011648
2195826082200393591LN/ANoYes1022.34208261
16489512886322250538LN/ANoYes1030.04098807
liskromaniapromofund212YesYes1065.92854939
18227745440669939627LN/ANoYes1079.24398717
1466628532928661928LN/ANoYes1096.02653779
digitron123YesYes1138.81227508
6882927673026783240LN/ANoYes1241.88213105
sambalosie205NoYes1338.25117646
3241160186522551316LN/ANoYes1351.82264271
punkrock4YesYes1552.82925587
vrlc9255YesYes1573.00883881
6112509642378079983LN/ANoYes1632
14353198412921012615LN/ANoYes1646.23056223
eastwind_ja24YesYes1653.84153636
polycrypto45YesYes1688.7610819
zy134948YesYes1789.97222739
1635463232148243197LN/ANoYes1861.61363538
lisk.one231NoYes2125.19933883
bioly20YesYes2352.49425068
snark219NoYes2361.20934871
2834486715613326538LN/ANoYes2361.58827626
forrest54YesYes2372.34338492
techbytes91YesYes2543.6303308
vipertkd93YesYes2571.78462834
hoop70YesYes2604.86996806
10019946113491698242LN/ANoYes2771.79850072
zoo479NoYes2919.09103716
1485259507424139486LN/ANoYes3001.37111673
14762377228864148002LN/ANoYes3009.70963868
8496400607400168741LN/ANoYes3014.06609079
12956559171839587501LN/ANoYes3045.06028428
13127584761868890466LN/ANoYes3055.98991969
10935047560449945291LN/ANoYes3057.15312304
9888052208975343781LN/ANoYes3080.73935344
liskgate66YesYes3159.76296854
12850080391686557339LN/ANoYes3202.00255389
vega81YesYes3346.23367744
ces10ar226NoYes3401.38357737
14020766394327086882LN/ANoYes3401.886182
samuray51YesYes3775.0256918
devasive52YesYes3950.00091506
damonstamash470NoYes3999.87590073
7119448959699646996LN/ANoYes4003.49045806
10117514271081853438LN/ANoYes4026.28401916
eclipsun100YesYes4037.86913171
goldeneye44YesYes4072.10035755
3158348243118361227LN/ANoYes4142.33246253
5333629578389314206LN/ANoYes4142.80721575
6638311236677320904LN/ANoYes4475.21159049
14018575245352109002LN/ANoYes4516.73793809
nerigal97YesYes4615.22949444
1479498771471983226LN/ANoYes4616.14512015
index88NoYes4625.41172629
17260790534749191757LN/ANoYes4626.04400226
vipertkd_community268NoYes5042.81146761
genesis794NoYes5045.28378162
9078956597172191364LN/ANoYes5053.31512446
13490609035192081253LN/ANoYes5062.12917432
samuray_vote01841NoYes5089.87859837
14519571710806364730LN/ANoYes5199.89756387
thrice.pi_prometheus108YesYes5480.46420375
535313001551653529LN/ANoYes5501.88776507
7638656012293962179LN/ANoYes5569.16730853
1981928742138297792LN/ANoYes5672.98513129
15783707206491256665LN/ANoYes5747.47068812
10720690955908394984LN/ANoYes5799.17041565
18311992002966935171LN/ANoYes5932.10210197
18233651865186551449LN/ANoYes6115.5267221
3319269656773655799LN/ANoYes6466.96932679
13550688382108248256LN/ANoYes6514.85304961
cohnhead451NoYes6533.91
cc001_donations859NoYes6627.89607657
17633823454047924863LN/ANoYes6669.099705
14429224253024189558LN/ANoYes6708.7360906
3370107046683042555LN/ANoYes7264.83702841
cc001_fund1888NoYes7347.90087914
12399490742245060278LN/ANoYes7620.68510866
4708485983823438982LN/ANoYes7786.46775989
16676669888466195904LN/ANoYes7786.48380113
luxiang789025NoYes7919.62814313
16265019005038501282LN/ANoYes8160.66120928
9548988731780551700LN/ANoYes8196.52927006
15274289694171771628LN/ANoYes8224.11678838
15113475720068880603LN/ANoYes8419.54972175
ottobene141YesYes8500.52352989
792710651809230559LN/ANoYes8999.9
goldeneye_fund830NoYes9039.31500279
vipertkd_funds360NoYes9531.62552792
digitron_vote_1961NoYes9556.05809667
5094303879488827360LN/ANoYes9560.97136339
digicoiner949NoYes9760.7680586
4241440133782267940LN/ANoYes10036.03962651
10497211173987366391LN/ANoYes10080.73108177
2142361098596271378LN/ANoYes10117.66961518
12410979763755082738LN/ANoYes10171.93893771
4104563047295731553LN/ANoYes10179.43985553
8028622798688680902LN/ANoYes10325.38862285
corsaro_reserve_fund635NoYes10520.72219296
3662351404757538643LN/ANoYes10574.55412208
punkrock_projectfund863NoYes10663.81027314
17131314233141565185LN/ANoYes10786.37850705
tembo56YesYes10813.85780175
1022103270995599819LN/ANoYes11239.37039638
9271308329359316527LN/ANoYes11239.62212512
7749549143618431915LN/ANoYes11382.34824843
fulig115YesYes11486.6996334
1945323450555948934LN/ANoYes11639.93290638
15786457276933673259LN/ANoYes11736.97072001
3532362465127676136LN/ANoYes12073.06188802
17085696697903529930LN/ANoYes12173.16420856
14250500622393545989LN/ANoYes12185.81106101
hitobb251NoYes12515.66677637
11950819909555235066LN/ANoYes13323.71008521
11141199307047295393LN/ANoYes13567.05614093
corsaro_savings634NoYes14009.23000365
1141945035582445322LN/ANoYes14287.00096307
isabella95YesYes14857.29607
91373890808534689LN/ANoYes14915.95109328
corsaro33YesYes14921.7836691
3056316942108230727LN/ANoYes15034.62035869
anamix151YesYes15105.04432428
8837785476146145281LN/ANoYes15207.87745997
12182743844592364123LN/ANoYes16043.21426986
arya.stark919NoYes16192.85844768
15539339836439420466LN/ANoYes16315.92744878
2208418821691117556LN/ANoYes16523.9085896
siofticer723NoYes17024.2422042
3961470486888855260LN/ANoYes17033.91953739
bangomatic104YesYes17121.6200952
614737140296696928LN/ANoYes17235.77208843
9041905049122501836LN/ANoYes17423.93332429
mrv23YesYes17960.6416994
8814467786382299323LN/ANoYes18022.04757964
stoner19125YesYes18718.09937796
atreides96YesYes18724.65469037
6081644968657558076LN/ANoYes19053.87848985
10009793696757227908LN/ANoYes19141.92621305
18188652726004000863LN/ANoYes19240.35228001
7436885772574645499LN/ANoYes19390.5563133
vrlc92_snow280NoYes20017.40197729
vrlc92_voting279NoYes20018.92614939
vrlc92.azor.ahai248NoYes20030.32680623
16634931252118239262LN/ANoYes20058.67246975
16240326082354955323LN/ANoYes20080.72828541
hagie_vote575NoYes20105.72144887
bysup_voting_0606NoYes20108.54619262
10379288891877383573LN/ANoYes20193.30029076
odsejenvote456NoYes20223.67633473
5776993425009478289LN/ANoYes20416.96000448
1100217860159313544LN/ANoYes20425.23427225
7521409979241557720LN/ANoYes21174.74522679
splatters94YesYes21700.6444108
5454372801123694907LN/ANoYes21760.91007032
odsejenhodls844NoYes21792.62861158
lamar_voting313NoYes22010.84043745
10602633507826289889LN/ANoYes22079.13285415
9408825830896937683LN/ANoYes22177.66243185
413637000009925585LN/ANoYes22264.01777224
4075175103385235405LN/ANoYes22284.66256838
kushed.delegate102YesYes22729.16176413
4fryn253NoYes23006.2004226
17099313962834470781LN/ANoYes23476.36450942
hua_vote316NoYes23853.27185817
cc00112YesYes23923.25898289
15234803553064000463LN/ANoYes23997.55771278
12847638028681508916LN/ANoYes25210.39057016
6619444825009460514LN/ANoYes25389.55777941
9696223012069744525LN/ANoYes26731.22583665
9218911569612952003LN/ANoYes26830.76396376
13267366765493090855LN/ANoYes26926.81826643
eastwind_ja@voter893NoYes27737.60871116
eastwind_ja@vote966NoYes27797.67603436
hua29YesYes27926.06437215
4243801139481107613LN/ANoYes29124.66630081
1826793633764327191LN/ANoYes29928.89050223
12853682727919736566LN/ANoYes30028.67884202
ondin_vote330NoYes30043.44777193
6522196368920873283LN/ANoYes30043.62466067
10220516068505329233LN/ANoYes30183.4707003
6891248469310103927LN/ANoYes30611.14326347
16527048744878674761LN/ANoYes31629.96405256
15200794431322588003LN/ANoYes32625.68648013
12457631620663816675LN/ANoYes32636.35542814
8607876229755981073LN/ANoYes32676.94518791
1174185723544415270LN/ANoYes33598.65411758
3455752865686412666LN/ANoYes34313.98547596
lisknode.io361NoYes35007.28961321
5826706022975073929LN/ANoYes35022.20807752
sgdias_donation297NoYes35174.01065747
12994531625717590142LN/ANoYes35560.21214177
2540101717466454387LN/ANoYes36582.72374663
3924323828918650088LN/ANoYes36877.41424416
10920139043416699893LN/ANoYes36934.06083391
1140481637950114542LN/ANoYes37135.93377582
14567271603045342243LN/ANoYes37840.45114013
14275931761166638206LN/ANoYes38207.05608034
3743581287829406823LN/ANoYes40865.78900979
3320265482466499075LN/ANoYes41934.04946599
bysup_voting913NoYes42513.88474297
1924884942638191079LN/ANoYes42541.70196694
11890038187544738980LN/ANoYes43998.6290308
3641899384896061654LN/ANoYes44008.91938194
sonobit118YesYes44320.47081631
8935589896684115486LN/ANoYes45166.2619755
3282138323804863692LN/ANoYes45188.72801794
7299682379086112382LN/ANoYes45317.59506322
457756129772930093LN/ANoYes45996.47929526
liskit87YesYes46053.47048893
silanmil954NoYes49386.06073348
nomoredollar188NoYes49824.47485124
468040857402951201LN/ANoYes50033.53754222
acheng_vote3907NoYes50040.66296717
12351460801938177869LN/ANoYes50142.38259679
17355119482909681847LN/ANoYes50147.03891948
idealisk_vote405NoYes50212.36896908
13801491996933873510LN/ANoYes50950.87944325
carolina.reserve.1469NoYes52298.68318262
dakk90YesYes52449.06141045
3747208457241644000LN/ANoYes52794.08930651
carolina.vote466NoYes52929.70098884
4292414489311229649LN/ANoYes53268.4742457
10776606955338393993LN/ANoYes56909.57774599
slasheks_voting958NoYes56997.2510059
wannabe_voting881NoYes57144.9743669
17311334829905882013LN/ANoYes57349.71794444
1128004867122839082LN/ANoYes57422.61964952
4649651317709476586LN/ANoYes57494.96968992
14492264483656687262LN/ANoYes58433.42005089
4miners.net73YesYes60672.31475381
2440232592244804995LN/ANoYes60702.50609585
3050836032577170077LN/ANoYes60945.16314329
rooney_voting314NoYes61165.6137199
traderbill110YesYes61790.52969774
4566425409445727276LN/ANoYes62147.13328809
iii.element.iii_forg990NoYes63511.95961496
loveforever68YesYes64825.83747824
ntelo_dev_fund237NoYes65546.92578442
luxiang7890_votes1579NoYes68653.04492393
13890482844377468472LN/ANoYes70047.77613255
8936664079461554465LN/ANoYes70420.18606193
16876608059459539367LN/ANoYes70491.35886808
densmirnov92YesYes70497.38596834
5908623295261408768LN/ANoYes71098.75033707
8015875660656451105LN/ANoYes71737.75796025
grumlin84YesYes75985.75825041
luukas_voting695NoYes79319.10056077
augurproject38NoYes85261.4208506
6193757254866316078LN/ANoYes87703.80561428
gr33ndrag0n_vote453NoYes90007.01139699
someonesomeone15NoYes91577.98888815
14535439548965309658LN/ANoYes94359.8622997
zy1349_vote617NoYes96959.29316244
15704279099762737257LN/ANoYes100095.01596543
blackswan_main495NoYes100709.58131882
1488026042854607885LN/ANoYes103658.30880657
15782156689246382897LN/ANoYes104160.59754997
1430815113326068568LN/ANoYes104326.82323746
sharik_voting986NoYes107611.68186502
bilibili_voting992NoYes109753.92834572
bcboilermaker143YesYes111913.17881839
nepotico906NoYes118979.52744651
17403544376907595546LN/ANoYes136454.2653129
1151128253060458411LN/ANoYes137226.08341969
9180527038788845299LN/ANoYes139777.50477005
16296828351393324467LN/ANoYes145727.70161067
17003798042552484542LN/ANoYes150661.43390347
4452802426638127095LN/ANoYes151090.88010859
goodtimes_vote615NoYes158094.73901362
6452926849492147101LN/ANoYes176411.68523823
4694813158025527331LN/ANoYes181273.41495972
15352001617597094285LN/ANoYes184334.60450705
13168410294241670914LN/ANoYes196750.13168098
14407255301632951457LN/ANoYes208990.43225316
2890552557949034257LN/ANoYes211411.87489096
14157817472318575511LN/ANoYes357775.94237978
5956008546195861531LN/ANoYes540503.10587881
8786850882578576673LN/ANoYes612054.20173103
badman03168YesNoNo vote for you
mrgr13YesNoNo vote for you
acheng16YesNoNo vote for you
xujian18YesNoNo vote for you
will22YesNoNo vote for you
crodam31YesNoNo vote for you
goodtimes53YesNoNo vote for you
bilibili65YesNoNo vote for you
hmachado69YesNoNo vote for you
liberspirita74YesNoNo vote for you
joel98YesNoNo vote for you
ondin109YesNoNo vote for you
tharude116YesNoNo vote for you
cad789120YesNoNo vote for you
litcoincollector122YesNoNo vote for you
lightcurve157YesNoNo vote for you
lisknode196YesNoNo vote for you
ukraine289YesNoNo vote for you