Last 72hrs of blocks for cryptostorms (16414459569622857665L)

Current time: 2017-06-27 13:13:17
Date Block Status

Voting for cryptostorms (16414459569622857665L)

Delegates Rank You voted Voted for you Weight
firefly_008b843NoYes0
cryptobase206NoYes0
12913077768622114043LN/ANoYes0
1439373102251567363LN/ANoYes0
yelllowsin411NoYes0
liskgratis242NoYes0
5905993658153769304LN/ANoYes0
2107068065319588112LN/ANoYes0
chase394NoYes0
15824589796257311794LN/ANoYes0
10718780435166841290LN/ANoYes0
7555983136890492184LN/ANoYes0
11930404078339456242LN/ANoYes0
11461915051031343173LN/ANoYes0
17222582066343032770LN/ANoYes0
warriorsoul660NoYes0
6211143490007586636LN/ANoYes0
redhawksoul642NoYes0
serenity1851NoYes0
7633437825381188391LN/ANoYes0
sgdias_maintenance297NoYes0
13102642015391268744LN/ANoYes0
14692130237861644796LN/ANoYes0
16880648263861883646LN/ANoYes0
13400203520865344634LN/ANoYes0
1729145212739171439LN/ANoYes0
16809648322893358516LN/ANoYes0
12759657237521939588LN/ANoYes0
13928479228203517214LN/ANoYes0
16098742893006411206LN/ANoYes0
1319761101541101302LN/ANoYes0
3902622286628213861LN/ANoYes0
8660589832088282242LN/ANoYes0
16131018536677355460LN/ANoYes0
500793861935055206LN/ANoYes0
7446727820225098761LN/ANoYes0
12964971923771940658LN/ANoYes0
videonode329NoYes0
firefly_128a833NoYes0
heras11211NoYes0
10257808917269523748LN/ANoYes0
lisk_labs320NoYes0
12577908299105854567LN/ANoYes0
11618198623151883571LN/ANoYes0
11215563475978371887LN/ANoYes0
14681663180835622699LN/ANoYes0
goldeneye_voting620NoYes0
14869309805831440828LN/ANoYes0
gregorst3_voting331NoYes0
17860381896171320420LN/ANoYes0
1569089377747740086LN/ANoYes0
cryptobase_vote788NoYes0
16586191145257172690LN/ANoYes0
2366033234128268057LN/ANoYes0
freeze306NoYes0
serenity2839NoYes0
kushed237NoYes0
954855653022615780LN/ANoYes0
byronp275NoYes0
vote445NoYes0
17758121285737239662LN/ANoYes0
11242919085379705555LN/ANoYes0
5743199755513368788LN/ANoYes0
bitcoinuserx_voting521NoYes0
vote1_videonode621NoYes0
12906355037060549981LN/ANoYes0
robjson212NoYes0
djselery128YesYes0
firefly_016a848NoYes0
firefly_008a841NoYes0
17833391454876842267LN/ANoYes0
firefly_032b840NoYes0
firefly_256a846NoYes0
firefly_004a842NoYes0
firefly_064a837NoYes0
firefly_001a836NoYes0
ppan267NoYes0
firefly_001b831NoYes0
firefly_004b845NoYes0
8297610689928539302LN/ANoYes0
9260497009906420745LN/ANoYes0
6024385862456420213LN/ANoYes0
142111579110321432LN/ANoYes0
firefly_064b838NoYes0
firefly_002a834NoYes0
metal494_new203YesYes0
cryptobrokerio_vote755NoYes0
firefly_032a844NoYes0
17928911208386141426LN/ANoYes0
14202292498945844707LN/ANoYes0
8161379567962932612LN/ANoYes0
firefly_002b835NoYes0
5597753302026953823LN/ANoYes0
firefly_128b850NoYes0
malreynolds175YesYes0
13756151565295786081LN/ANoYes0
arisalexis280NoYes9.0E-8
14245142727824838755LN/ANoYes4.0E-7
useastboardwalk283NoYes2.14E-6
3061891462461441403LN/ANoYes9.999E-5
cstewart398NoYes0.00010458
5556778856658637078LN/ANoYes0.00033
frodek377NoYes0.00039645
833597516078579511LN/ANoYes0.0004355
vo1d270NoYes0.0009533
mrfrismint_voting802NoYes0.00353236
mladen00_vote01623NoYes0.00833468
freemind317YesYes0.01113788
gribgo859NoYes0.01444947
cryptostorms173YesYes0.01916055
ics818NoYes0.03040459
bank_videonode774NoYes0.03957543
popcornbag122YesYes0.04508423
area299NoYes0.04511051
stakepool250NoYes0.04513318
10509960289231531652LN/ANoYes0.05395626
4429457812421955647LN/ANoYes0.05771448
mrfrismint147YesYes0.06139587
lesek871NoYes0.06424486
2214649090792106332LN/ANoYes0.07
251172844664401037LN/ANoYes0.07536878
5428899578882174615LN/ANoYes0.07939698
16108327735512239787LN/ANoYes0.1
genesis_102686NoYes0.1
9793199117473834646LN/ANoYes0.1
10428980474212658324LN/ANoYes0.1
peanuts264NoYes0.1
8118771817948848808LN/ANoYes0.13323867
678114388824859705LN/ANoYes0.2
clonewarz756NoYes0.23138232
diplo130YesYes0.27152181
mobgod389NoYes0.27893628
liskyun190NoYes0.27939484
8438424256157119047LN/ANoYes0.28910787
3641217325024781794LN/ANoYes0.28926668
tank754NoYes0.30100001
liskeric898NoYes0.41720777
liskdapps671NoYes0.42272144
1043726228753184016LN/ANoYes0.43104794
8083007170056363490LN/ANoYes0.52
11259663447362392055LN/ANoYes0.55054362
igor231993796NoYes0.56790643
11526056338791092775LN/ANoYes0.58540791
tranquility808NoYes0.65999999
17932204485717677177LN/ANoYes0.67435898
15794200480667589584LN/ANoYes0.68320367
doweig222YesYes0.71688623
cstewartvoter626NoYes0.79885576
badamian007793NoYes0.8
3808467423266937863LN/ANoYes0.84427888
9694902200904929151LN/ANoYes0.86548343
11632616019928437763LN/ANoYes0.87768842
13108280118215684572LN/ANoYes0.89201899
matthewdc657NoYes0.9
blockexplore.in550NoYes0.90628132
12397608525393752232LN/ANoYes0.94073732
doweig_vote907NoYes0.96657466
11216010711385431021LN/ANoYes1.00354379
movecrypto_vote926NoYes1.01138298
17499430565376144744LN/ANoYes1.08276797
dafricash132YesYes1.13011869
freiheitswelle192YesYes1.3293852
er1111968NoYes1.35118006
12418022667248298181LN/ANoYes1.41773206
3319269656773655799LN/ANoYes1.57222157
7119448959699646996LN/ANoYes1.66593025
obelisk298NoYes1.70322789
10302634730899865910LN/ANoYes1.76390556
liskafrica921NoYes1.8136249
8052482152511430358LN/ANoYes1.83717004
16302919221315178912LN/ANoYes1.89881156
13490609035192081253LN/ANoYes1.94367796
grexx141YesYes1.9566682
getlisk.com261NoYes2
pawart290NoYes2.13500001
18233651865186551449LN/ANoYes2.19987137
9270916749432939025LN/ANoYes2.2538427
tharude_forged894NoYes2.65953311
10954719108727427922LN/ANoYes2.7003447
2755000982412637735LN/ANoYes2.74560753
movecrypto138YesYes3.17026906
12473538865774234120LN/ANoYes3.32908379
1542343060418248856LN/ANoYes3.5
3764023064354696625LN/ANoYes3.79606266
10220516068505329233LN/ANoYes3.79687041
3249120894712026939LN/ANoYes3.85831939
14038580873201250915LN/ANoYes4.07012869
antminer688NoYes4.90369361
kushed.delegate104YesYes5.0504931
mrfrismint_voting1711NoYes5.1
tokyo01797NoYes5.65246347
9775169212755540791LN/ANoYes6.9
christmoi678NoYes8
16207287102853959319LN/ANoYes8.40013833
bitseed111YesYes8.51130212
wannabe_rotebaron116YesYes9.32571952
5179935115380415935LN/ANoYes9.60700012
11175496620316702208LN/ANoYes9.63753221
6623506485225092318LN/ANoYes9.67033664
9134403334324112937LN/ANoYes9.85376343
thuri915NoYes9.85555445
2975391717033560636LN/ANoYes9.87349965
excaliburpll592NoYes9.99999999
sgdias_share295NoYes10.11114253
sgdias_voting281NoYes10.29720534
4649651317709476586LN/ANoYes10.37139937
15810594453460234041LN/ANoYes10.38404567
kap10530NoYes10.48404567
11438316040037010485LN/ANoYes10.48404814
enterprise587NoYes10.71414492
selene586NoYes10.80329861
3263919031121517122LN/ANoYes11.49224946
8079178751684948324LN/ANoYes11.59667558
3388694964884533097LN/ANoYes11.75671328
9782677707957211937LN/ANoYes11.8115996
daoist198YesYes12.17692485
8088607490969282484LN/ANoYes12.65844731
16240846704417195712LN/ANoYes12.87286771
6170612283181268243LN/ANoYes13.49050105
5580595951177842439LN/ANoYes13.63303474
1812719045993870466LN/ANoYes14.07678168
eliastrade387NoYes14.49372138
3703129488092026868LN/ANoYes14.57595651
4534452804982657920LN/ANoYes14.57782079
sponge_avenger_vote292NoYes16.40481323
firefly_016b849NoYes17
staticinstancevotes697NoYes17.54551052
slasheks108YesYes17.96764939
8517792618312844221LN/ANoYes19.10800815
7714486406258766518LN/ANoYes20.06912912
traderbillvotes2807NoYes20.9391961
16340535592227593721LN/ANoYes21.53357464
5889713155959719496LN/ANoYes23.37365046
huso619NoYes23.76140609
12826777007226724867LN/ANoYes23.78104413
croinz196NoYes24.14571534
thebomber410NoYes25.73089305
lisk.dizrupt.io376NoYes27.64792106
14233015339728703721LN/ANoYes29.51782132
ottobene_voting643NoYes30.6
distro177YesYes36.82277224
cad789124YesYes38.41653462
9982537439348542439LN/ANoYes42.53400054
7318930250577934651LN/ANoYes50.25689908
distro_vote830NoYes53.3057442
manini_lisk779NoYes82.58404567
gregorst145NoYes104.52171974
10971983321424090376LN/ANoYes112.04450812
cryptopools.com200NoYes136.05279727
17634557053657750312LN/ANoYes141.34497753
mladen00265NoYes142.36
17673443294185350866LN/ANoYes145.29525808
4834772171800579263LN/ANoYes161.88276221
cointrader83162YesYes163.98356566
16374115762565100059LN/ANoYes183.05755987
6371270859419604715LN/ANoYes247.54056343
samuray_vote02986NoYes310.45440945
odsejenprojects373NoYes323.03283691
millions470NoYes357.17502454
sandwich.toronto459NoYes411.35103552
6272272422739160383LN/ANoYes413.04424513
marphus908NoYes600.48256215
staticinstance174YesYes796.26482692
17922250701715360204LN/ANoYes850.647242
techbytes89YesYes971.05545875
15108007378744062157LN/ANoYes1021.00121685
liskromaniapromofund213NoYes1068.5302336
sambalosie210NoYes1341.51581218
goldeneye52YesYes1987.0745362
17599476464062764946LN/ANoYes2017.08854781
12956559171839587501LN/ANoYes2067.73619574
12850080391686557339LN/ANoYes2115.41119575
snark219NoYes2375.22884553
luxiang789021YesYes2616.81006387
14762377228864148002LN/ANoYes2940.85759042
8496400607400168741LN/ANoYes3026.93725374
10935047560449945291LN/ANoYes3211.42364666
vipertkd83YesYes3338.03547722
7644309741139656004LN/ANoYes3562.61091133
ondin93YesYes3676.81217962
13397424219694943248LN/ANoYes5085.00877097
vipertkd_community228NoYes5097.38436745
tembo64YesYes5371.14413963
12181119066189542258LN/ANoYes5479.38517573
2329183154524426169LN/ANoYes5599.60665945
17176011203803225249LN/ANoYes5628.6000386
eclipsun96YesYes5832.15973397
liskgate60YesYes6717.18071033
14429224253024189558LN/ANoYes6741.13222487
3370107046683042555LN/ANoYes7281.69103828
ottobene127YesYes8007.99571956
2986200126857020855LN/ANoYes10234.12710359
3532362465127676136LN/ANoYes12609.96372167
15110605182888411930LN/ANoYes13021.34780605
5968835674582925384LN/ANoYes15042.47434778
anamix148NoYes15407.38532782
17131314233141565185LN/ANoYes15959.14442385
vipertkd_funds236NoYes16017.29124079
9041905049122501836LN/ANoYes17591.5485484
index97NoYes18205.48161618
18188652726004000863LN/ANoYes19301.56202167
6522196368920873283LN/ANoYes20046.18396055
5776993425009478289LN/ANoYes20099.1480115
bysup_voting_0625NoYes20147.8125787
1100217860159313544LN/ANoYes20542.41861819
6089795564159731030LN/ANoYes24580.8203652
ondin_vote233NoYes25024.16656788
12847638028681508916LN/ANoYes25111.70022932
6891248469310103927LN/ANoYes30154.36977816
sgdias_donation296NoYes35329.65274637
12994531625717590142LN/ANoYes35902.55851978
bysup_voting935NoYes42615.11761054
13801491996933873510LN/ANoYes50215.46339445
dakk81YesYes61645.7288965
8015875660656451105LN/ANoYes71658.61886586
luxiang7890_votes1572NoYes80706.70613354
15704279099762737257LN/ANoYes100676.69193286
someonesomeone18YesYes101395.58626778
traderbill118YesYes103370.74029373
bcboilermaker126NoYes112678.61454863
bysup_voting_swp776NoYes227545.77309296
thepool1YesNoNo vote for you
liskpool_com_012YesNoNo vote for you
punkrock3YesNoNo vote for you
liskpool.top5YesNoNo vote for you
iii.element.iii7YesNoNo vote for you
acheng8YesNoNo vote for you
rooney9YesNoNo vote for you
badman031610YesNoNo vote for you
bigfisher12YesNoNo vote for you
will15YesNoNo vote for you
phinx16YesNoNo vote for you
bioly17YesNoNo vote for you
xujian19YesNoNo vote for you
grajsondelegate20YesNoNo vote for you
cc00122YesNoNo vote for you
eastwind_ja24YesNoNo vote for you
mrv26YesNoNo vote for you
gr33ndrag0n27YesNoNo vote for you
hua29YesNoNo vote for you
crodam32YesNoNo vote for you
corsaro44YesNoNo vote for you
forrest46YesNoNo vote for you
devasive53YesNoNo vote for you
samuray57YesNoNo vote for you
robinhood58YesNoNo vote for you
hoop59YesNoNo vote for you
ntelo66YesNoNo vote for you
odsejen73YesNoNo vote for you
polycrypto74YesNoNo vote for you
hmachado75YesNoNo vote for you
vega80YesNoNo vote for you
grumlin82YesNoNo vote for you
nerigal84YesNoNo vote for you
vrlc9287YesNoNo vote for you
densmirnov88YesNoNo vote for you
sgdias92YesNoNo vote for you
liberspirita94YesNoNo vote for you
phoenix196998YesNoNo vote for you
redsn0w99YesNoNo vote for you
atreides100YesNoNo vote for you
hagie101YesNoNo vote for you
isabella102YesNoNo vote for you
splatters103YesNoNo vote for you
bangomatic105YesNoNo vote for you
vi1son106YesNoNo vote for you
lamar109YesNoNo vote for you
thrice.pi_prometheus110YesNoNo vote for you
stoner19114YesNoNo vote for you
digitron115YesNoNo vote for you
sonobit121YesNoNo vote for you
tharude123YesNoNo vote for you
axente125YesNoNo vote for you
cannabananadelegate129YesNoNo vote for you
idealisk133YesNoNo vote for you
fixcrypt135YesNoNo vote for you
litcoincollector139YesNoNo vote for you
bysup140YesNoNo vote for you
jan142YesNoNo vote for you
gordo171YesNoNo vote for you
rmelo176YesNoNo vote for you
qbanow178YesNoNo vote for you
oliver225YesNoNo vote for you
max227YesNoNo vote for you
liskfaucets253YesNoNo vote for you
welisk336YesNoNo vote for you
chey417YesNoNo vote for you