Last 72hrs of blocks for malreynolds (16427172596308529217L)

Current time: 2017-09-20 09:02:23
Date Block Status

Voting for malreynolds (16427172596308529217L)

Delegates Rank You voted Voted for you Weight
ppan282NoYes0
1439373102251567363LN/ANoYes0
serenity2923NoYes0
9274939964193189387LN/ANoYes0
8161379567962932612LN/ANoYes0
17673443294185350866LN/ANoYes0
14245142727824838755LN/ANoYes0
djandre750NoYes0
liskgratis247NoYes0
chase410NoYes0
lisk.pool.sexy_vote335NoYes0
videonode326NoYes0
sgdias_maintenance297NoYes0
freeze323NoYes0
goldeneye_voting368NoYes0
spirita3525NoYes0
7555983136890492184LN/ANoYes0
5905993658153769304LN/ANoYes0
7446727820225098761LN/ANoYes0
13102642015391268744LN/ANoYes0
2107068065319588112LN/ANoYes0
16880648263861883646LN/ANoYes0
6211143490007586636LN/ANoYes0
donotgivememarks842NoYes0
12759657237521939588LN/ANoYes0
15824589796257311794LN/ANoYes0
17978186510452600048LN/ANoYes0
cryptobase_vote870NoYes0
16131018536677355460LN/ANoYes0
8660589832088282242LN/ANoYes0
7649066566645751819LN/ANoYes0
1635463232148243197LN/ANoYes0
15108007378744062157LN/ANoYes0
firefly_128b934NoYes0
firefly_016a932NoYes0
12964971923771940658LN/ANoYes0
firefly_256a930NoYes0
kushed248NoYes0
16098742893006411206LN/ANoYes0
firefly_004b929NoYes0
metal494_new188NoYes0
1981115465425791553LN/ANoYes0
10718780435166841290LN/ANoYes0
firefly_032a928NoYes0
16586191145257172690LN/ANoYes0
firefly_008a925NoYes0
8781168104012826402LN/ANoYes0
firefly_032b924NoYes0
8052482152511430358LN/ANoYes0
daoist224YesYes0
firefly_064b922NoYes0
11618198623151883571LN/ANoYes0
firefly_001a920NoYes0
firefly_002b919NoYes0
14681663180835622699LN/ANoYes0
14869309805831440828LN/ANoYes0
3902622286628213861LN/ANoYes0
firefly_064a921NoYes0
9957195092814919785LN/ANoYes0
11930404078339456242LN/ANoYes0
17222582066343032770LN/ANoYes0
firefly_001b915NoYes0
cryptobrokerio_vote829NoYes0
14692130237861644796LN/ANoYes0
firefly_002a918NoYes0
12577908299105854567LN/ANoYes0
16809648322893358516LN/ANoYes0
lisk.one254NoYes0
811365347635889595LN/ANoYes0
954855653022615780LN/ANoYes0
142111579110321432LN/ANoYes0
firefly_128a917NoYes0
6024385862456420213LN/ANoYes0
8297610689928539302LN/ANoYes0
2366033234128268057LN/ANoYes0
14202292498945844707LN/ANoYes0
warriorsoul692NoYes0
12906355037060549981LN/ANoYes0
6416311318358961580LN/ANoYes0
firefly_008b927NoYes0
12913077768622114043LN/ANoYes0
5597753302026953823LN/ANoYes0
17928911208386141426LN/ANoYes0
bitcoinuserx_voting549NoYes0
vote1_videonode671NoYes0
11215563475978371887LN/ANoYes0
redhawksoul705NoYes0
12850080391686557339LN/ANoYes0
gregorst3_voting678NoYes0
500793861935055206LN/ANoYes0
firefly_004a926NoYes0
11242919085379705555LN/ANoYes0
13400203520865344634LN/ANoYes0
5179935115380415935LN/ANoYes0
cryptobase215NoYes0
17758121285737239662LN/ANoYes0
kirpan778NoYes0
malreynolds197YesYes0
9260497009906420745LN/ANoYes0
liskjp_voting867NoYes2.0E-8
arisalexis270NoYes9.0E-8
useastboardwalk284NoYes2.14E-6
3061891462461441403LN/ANoYes9.999E-5
cstewart464NoYes0.00010458
5556778856658637078LN/ANoYes0.00033
frodek394NoYes0.00039645
craigcal56637NoYes0.00043519
833597516078579511LN/ANoYes0.00043553
vo1d275NoYes0.0009533
mal_dapp_fund916NoYes0.00157802
vote_eclipsun747NoYes0.00299988
mrfrismint_voting884NoYes0.00353236
mladen00_vote01673NoYes0.00833468
freemind393NoYes0.01113788
gribgo948NoYes0.01444947
cryptostorms177YesYes0.01916189
17921988846508844396LN/ANoYes0.02985949
ics902NoYes0.03040459
bank_videonode858NoYes0.03957543
popcornbag138YesYes0.04508738
area310NoYes0.04511051
10509960289231531652LN/ANoYes0.05396004
4429457812421955647LN/ANoYes0.05771448
mrfrismint163YesYes0.06140017
lesek963NoYes0.06424486
2214649090792106332LN/ANoYes0.07
1hassn885NoYes0.07146093
251172844664401037LN/ANoYes0.07536878
3146526857552344824LN/ANoYes0.09364451
9134403334324112937LN/ANoYes0.0965725
peanuts260NoYes0.1
psdev575NoYes0.1
genesis_102727NoYes0.1
16108327735512239787LN/ANoYes0.1
swap_votes777NoYes0.17416316
axente115YesYes0.17471443
678114388824859705LN/ANoYes0.2
clonewarz830NoYes0.23138232
diplo133YesYes0.27154083
mobgod406NoYes0.27893628
8438424256157119047LN/ANoYes0.28910787
3641217325024781794LN/ANoYes0.28926668
tank827NoYes0.30100001
15838472415496874758LN/ANoYes0.41720777
1043726228753184016LN/ANoYes0.43104794
2986200126857020855LN/ANoYes0.44727667
3428235275017287495LN/ANoYes0.54107369
11259663447362392055LN/ANoYes0.55058219
11526056338791092775LN/ANoYes0.58540791
dora813NoYes0.6
15688083059073064371LN/ANoYes0.6493022
tranquility890NoYes0.65999999
17932204485717677177LN/ANoYes0.67435898
15794200480667589584LN/ANoYes0.68320367
doweig200NoYes0.71693645
enterprise566NoYes0.75095236
cstewartvoter676NoYes0.79885576
badamian007875NoYes0.8
paleovanguard795NoYes0.8323063
3808467423266937863LN/ANoYes0.84433803
1823547511147912827LN/ANoYes0.85112628
9694902200904929151LN/ANoYes0.86548343
13108280118215684572LN/ANoYes0.89208148
matthewdc424NoYes0.9
12397608525393752232LN/ANoYes0.94073732
9615770830143357923LN/ANoYes0.96664238
11216010711385431021LN/ANoYes1.0036141
17862623773220956008LN/ANoYes1.01145384
dafricash145YesYes1.13019786
obelisk302NoYes1.70322789
11632616019928437763LN/ANoYes1.78087746
17836753152065928804LN/ANoYes1.81390127
stanks820NoYes1.89910091
grexx140YesYes1.95696636
getlisk.com262NoYes2
pawart328NoYes2.13500001
18233651865186551449LN/ANoYes2.2002066
9270916749432939025LN/ANoYes2.2538427
10249166648774094414LN/ANoYes2.4454455
freiheitswelle217YesYes2.614165
15212320857426080618LN/ANoYes2.94485017
movecrypto134YesYes3.17053004
serenity1935NoYes3.26580657
8088607490969282484LN/ANoYes3.30354146
1542343060418248856LN/ANoYes3.5
10954719108727427922LN/ANoYes3.61711108
3249120894712026939LN/ANoYes3.85831939
8517792618312844221LN/ANoYes4.75408515
10220516068505329233LN/ANoYes4.85052133
antminer729NoYes4.90369361
mrfrismint_voting1765NoYes5.1
tokyo01879NoYes5.65246347
9775169212755540791LN/ANoYes6.9
2648928925778791216LN/ANoYes7.10830685
12418022667248298181LN/ANoYes7.16091265
7119448959699646996LN/ANoYes7.49721501
13490609035192081253LN/ANoYes7.95356532
3272200944849763362LN/ANoYes9.82720746
7340288316048213619LN/ANoYes9.85555445
excaliburpll641NoYes9.99999999
4649651317709476586LN/ANoYes10.37297986
15810594453460234041LN/ANoYes11.12685474
4278286702344363185LN/ANoYes12.31322522
sonobit120YesYes12.56051471
bitseed111YesYes14.25576428
eliastrade345NoYes14.49372138
7221756226402226791LN/ANoYes15.22204404
14678954494283545345LN/ANoYes15.23501824
gordo173YesYes15.33414993
4377508562331019550LN/ANoYes15.34284348
joey223NoYes15.35018165
11175496620316702208LN/ANoYes15.38034128
6623506485225092318LN/ANoYes15.41497542
joeri267NoYes15.43158025
8684336723212980679LN/ANoYes15.59529523
2975391717033560636LN/ANoYes15.6181694
13985119306632826719LN/ANoYes15.98812185
sgdias_voting293NoYes16.04193965
idealisk132YesYes16.27561719
6826271913708684167LN/ANoYes16.32685474
firefly_016b933NoYes17
3263919031121517122LN/ANoYes17.23505853
8079178751684948324LN/ANoYes17.33948465
3388694964884533097LN/ANoYes17.50167001
9782677707957211937LN/ANoYes17.55440867
sgdias_share294NoYes17.69202286
m684NoYes17.98199406
58056285528450029LN/ANoYes18.38239602
1415761488301181493LN/ANoYes18.62339172
6170612283181268243LN/ANoYes19.23572199
5580595951177842439LN/ANoYes19.37584381
15164110981339691647LN/ANoYes19.78982429
1812719045993870466LN/ANoYes19.82209197
3703129488092026868LN/ANoYes20.31876558
axesss448NoYes20.32062986
bobo81987NoYes21.64848091
5889713155959719496LN/ANoYes23.37365046
8380895608276095030LN/ANoYes24.63885108
staticinstancevotes736NoYes24.79263241
7714486406258766518LN/ANoYes25.81535258
lisk.dizrupt.io559NoYes27.64792106
traderbillvotes2889NoYes28.93519441
17537498485568994528LN/ANoYes29.37301788
huso624NoYes29.50819222
14233015339728703721LN/ANoYes29.51782132
12826777007226724867LN/ANoYes29.52783326
rabid336NoYes30.38281144
ottobene_voting706NoYes30.6
11283890262351164583LN/ANoYes31.30411301
selene569NoYes31.39566521
thebomber522NoYes31.47370212
will&xujian300k972NoYes35.72934837
distro182YesYes36.82277224
qbanow_voting709NoYes39.25676993
15917586325697490686LN/ANoYes39.99976106
cad789117YesYes44.17576849
9982537439348542439LN/ANoYes48.27680961
7318930250577934651LN/ANoYes51.28135046
distro_vote914NoYes53.34126202
7464565389669249331LN/ANoYes57.51511721
qbanow178YesYes80.98237359
manini_lisk863NoYes88.32685474
wannabe_rotebaron116YesYes107.04881278
10971983321424090376LN/ANoYes112.07871277
17634557053657750312LN/ANoYes141.49606911
mladen00261NoYes142.46476251
millions524NoYes157.60347981
4834772171800579263LN/ANoYes162.13736379
cointrader83170YesYes169.97493456
16374115762565100059LN/ANoYes275.27759595
5995682234367828750LN/ANoYes316.25402321
7412363108165922456LN/ANoYes365.77029186
sandwich.toronto477NoYes411.35103552
6272272422739160383LN/ANoYes413.63147055
17922250701715360204LN/ANoYes453.46977196
2684957078418562882LN/ANoYes610.28412678
staticinstance179YesYes807.65021176
goldeneye56YesYes958.35022201
cryptopools.com191NoYes970.68303402
3185039353630617689LN/ANoYes1004.18460127
vipertkd_community289NoYes1155.20264174
2195826082200393591LN/ANoYes1215.31937057
techbytes99YesYes1281.56642736
sambalosie219NoYes1348.74916974
11464904747502194408LN/ANoYes3393.95040884
kushed.delegate60YesYes3587.67966445
14429224253024189558LN/ANoYes4298.19558886
17983282893057854938LN/ANoYes4669.71082097
12181119066189542258LN/ANoYes5491.48767451
678513128355927650LN/ANoYes6199
vega97YesYes7802.93359849
17871327396519498579LN/ANoYes10303.96446528
5268999206394937509LN/ANoYes10340.34798942
17131314233141565185LN/ANoYes19270.53617263
bysup_voting_0675NoYes20259.69466155
1100217860159313544LN/ANoYes20767.98482194
12847638028681508916LN/ANoYes22584.02160633
10920139043416699893LN/ANoYes29069.21673844
6836397722484324519LN/ANoYes42865.48597156
457756129772930093LN/ANoYes47152.40721602
15704279099762737257LN/ANoYes50012.12476342
traderbill125YesYes63558.66710635
spacetrucker12YesYes78117.19872487
densmirnov108YesYes80631.97531275
bysup_voting_swp860NoYes228410.28261634
luiz3YesNoNo vote for you
tembo4YesNoNo vote for you
forrest5YesNoNo vote for you
iii.element.iii7YesNoNo vote for you
rooney8YesNoNo vote for you
badman03169YesNoNo vote for you
bigfisher10YesNoNo vote for you
acheng11YesNoNo vote for you
cc00113YesNoNo vote for you
bioly14YesNoNo vote for you
leo15YesNoNo vote for you
mrgr16YesNoNo vote for you
phinx17YesNoNo vote for you
grajsondelegate18YesNoNo vote for you
panzer19YesNoNo vote for you
eastwind_ja20YesNoNo vote for you
xujian21YesNoNo vote for you
liskjp24YesNoNo vote for you
crodam25YesNoNo vote for you
will27YesNoNo vote for you
someonesomeone30YesNoNo vote for you
liskgate31YesNoNo vote for you
luxiang789034YesNoNo vote for you
corsaro35YesNoNo vote for you
nerigal37YesNoNo vote for you
ondin40YesNoNo vote for you
savetheworld41YesNoNo vote for you
gr33ndrag0n42YesNoNo vote for you
mrv43YesNoNo vote for you
punkrock46YesNoNo vote for you
hua49YesNoNo vote for you
liskit50YesNoNo vote for you
sgdias53YesNoNo vote for you
vipertkd54YesNoNo vote for you
dakk59YesNoNo vote for you
grumlin64YesNoNo vote for you
hoop70YesNoNo vote for you
eclipsun71YesNoNo vote for you
ntelo72YesNoNo vote for you
joel75YesNoNo vote for you
hagie76YesNoNo vote for you
bitbanksy79YesNoNo vote for you
4miners.net82YesNoNo vote for you
redsn0w83YesNoNo vote for you
hmachado85YesNoNo vote for you
splatters89YesNoNo vote for you
devasive90YesNoNo vote for you
vi1son93YesNoNo vote for you
samuray94YesNoNo vote for you
vrlc9295YesNoNo vote for you
index96YesNoNo vote for you
slasheks98YesNoNo vote for you
liberspirita100YesNoNo vote for you
phoenix1969101YesNoNo vote for you
stoner19105YesNoNo vote for you
digitron106YesNoNo vote for you
atreides107YesNoNo vote for you
polycrypto109YesNoNo vote for you
bangomatic110YesNoNo vote for you
isabella113YesNoNo vote for you
thrice.pi_prometheus114YesNoNo vote for you
odsejen122YesNoNo vote for you
djselery128YesNoNo vote for you
bysup130YesNoNo vote for you
tharude135YesNoNo vote for you
lamar136YesNoNo vote for you
cannabananadelegate141YesNoNo vote for you
theredhawk143YesNoNo vote for you
ottobene149YesNoNo vote for you
jan150YesNoNo vote for you
fixcrypt151YesNoNo vote for you
litcoincollector154YesNoNo vote for you
rmelo176YesNoNo vote for you