Last 72hrs of blocks for slasheks (17589464102226817833L)

Current time: 2017-05-25 23:27:10
Date Block Status

Voting for slasheks (17589464102226817833L)

Delegates Rank You voted Voted for you Weight
redhawksoul618NoYes0
serenity2811NoYes0
7555983136890492184LN/ANoYes0
2107068065319588112LN/ANoYes0
firefly_002b807NoYes0
13756151565295786081LN/ANoYes0
firefly_016a820NoYes0
dahme974NoYes0
freeze305NoYes0
mybappsfund993NoYes0
15965591750855816672LN/ANoYes0
goldeneye_voting597NoYes0
serenity1823NoYes0
cryptobrokerio_vote729NoYes0
142111579110321432LN/ANoYes0
15164110981339691647LN/ANoYes0
movecrypto_vote900NoYes0
firefly_256a818NoYes0
8161379567962932612LN/ANoYes0
12906355037060549981LN/ANoYes0
6024385862456420213LN/ANoYes0
vote1_videonode598NoYes0
2366033234128268057LN/ANoYes0
8025319051031532735LN/ANoYes0
gregorst3_voting327NoYes0
17758121285737239662LN/ANoYes0
8297610689928539302LN/ANoYes0
17928911208386141426LN/ANoYes0
vrlc92_fund280NoYes0
bitcoinuserx_voting510NoYes0
14202292498945844707LN/ANoYes0
warriorsoul682NoYes0
3902622286628213861LN/ANoYes0
videonode330NoYes0
11242919085379705555LN/ANoYes0
14692130237861644796LN/ANoYes0
1729145212739171439LN/ANoYes0
robjson206NoYes0
5905993658153769304LN/ANoYes0
12961973196981972769LN/ANoYes0
7633437825381188391LN/ANoYes0
heras11204NoYes0
5486741353973502785LN/ANoYes0
12418022667248298181LN/ANoYes0
16586191145257172690LN/ANoYes0
13748357143632526977LN/ANoYes0
14869309805831440828LN/ANoYes0
8438424256157119047LN/ANoYes0
12473538865774234120LN/ANoYes0
12913077768622114043LN/ANoYes0
7649066566645751819LN/ANoYes0
12964971923771940658LN/ANoYes0
12577908299105854567LN/ANoYes0
sgdias_maintenance298NoYes0
liskgratis241NoYes0
15824589796257311794LN/ANoYes0
16098742893006411206LN/ANoYes0
9260497009906420745LN/ANoYes0
11229525682110871311LN/ANoYes0
16131018536677355460LN/ANoYes0
8660589832088282242LN/ANoYes0
tharude_forged869NoYes0
10979158172368098841LN/ANoYes0
500793861935055206LN/ANoYes0
9127166984876824710LN/ANoYes0
10718780435166841290LN/ANoYes0
drizzt412NoYes0
2648928925778791216LN/ANoYes0
firefly_064a809NoYes0
firefly_001a808NoYes0
4900203062150646995LN/ANoYes0
cryptobase_vote761NoYes0
malreynolds176NoYes0
redsn0w105YesYes0
firefly_064b810NoYes0
spirita2985NoYes0
cryptobase207NoYes0
firefly_032a816NoYes0
9793199117473834646LN/ANoYes0
firefly_008b815NoYes0
firefly_004b817NoYes0
204440690178793746LN/ANoYes0
firefly_128b822NoYes0
firefly_004a814NoYes0
spirita3976NoYes0
freiheitswelle179YesYes0
djselery124YesYes0
firefly_001b803NoYes0
firefly_002a806NoYes0
firefly_128a805NoYes0
bioly_donation632NoYes0
firefly_008a813NoYes0
5597753302026953823LN/ANoYes0
11618198623151883571LN/ANoYes0
firefly_032b812NoYes0
13400203520865344634LN/ANoYes0
3641217325024781794LN/ANoYes1.0E-8
arisalexis277NoYes9.0E-8
14245142727824838755LN/ANoYes4.0E-7
3061891462461441403LN/ANoYes9.999E-5
cstewart379NoYes0.00010458
5556778856658637078LN/ANoYes0.00033
frodek380NoYes0.00039645
833597516078579511LN/ANoYes0.00043543
vo1d271NoYes0.0009533
popcornbag112YesYes0.0012575
mrfrismint_voting775NoYes0.00353236
17377524468337761267LN/ANoYes0.00401517
mladen00_vote01600NoYes0.00833468
freemind250NoYes0.01113788
gribgo831NoYes0.01444947
axente120YesYes0.01592939
cryptostorms174YesYes0.01915739
diplo127YesYes0.03025843
bank_videonode747NoYes0.03957543
area234NoYes0.04511051
10509960289231531652LN/ANoYes0.05394735
4429457812421955647LN/ANoYes0.05771448
8088607490969282484LN/ANoYes0.05805511
mrfrismint143YesYes0.06138573
390014886825202697LN/ANoYes0.06893493
2214649090792106332LN/ANoYes0.07
251172844664401037LN/ANoYes0.07536878
5428899578882174615LN/ANoYes0.07939698
16108327735512239787LN/ANoYes0.1
peanuts254NoYes0.1
10428980474212658324LN/ANoYes0.1
8118771817948848808LN/ANoYes0.13323867
678114388824859705LN/ANoYes0.2
liskeric873NoYes0.22503839
mobgod344NoYes0.27893628
tank728NoYes0.30100001
11259663447362392055LN/ANoYes0.36626791
9751567467365202914LN/ANoYes0.42833186
dafricash131YesYes0.44269931
7839696263358306801LN/ANoYes0.47202915
3808467423266937863LN/ANoYes0.49153619
8083007170056363490LN/ANoYes0.52
movecrypto142YesYes0.54436076
11526056338791092775LN/ANoYes0.58540791
10954719108727427922LN/ANoYes0.60304401
tranquility781NoYes0.65999999
17932204485717677177LN/ANoYes0.67435898
11632616019928437763LN/ANoYes0.67836992
15794200480667589584LN/ANoYes0.68320367
doweig212NoYes0.71676775
13108280118215684572LN/ANoYes0.73056223
liskafrica897NoYes0.73065646
safika518NoYes0.73167547
cstewartvoter603NoYes0.79885576
15261097382426853695LN/ANoYes0.81618683
10955102817551844690LN/ANoYes0.83660407
9694902200904929151LN/ANoYes0.86548343
5244759746323295334LN/ANoYes0.897
matthewdc679NoYes0.9
er1111937NoYes0.9000227
doweig_vote881NoYes0.96641491
11216010711385431021LN/ANoYes1.00337793
grexx136YesYes1.33979385
8189648299215906094LN/ANoYes1.54507845
10302634730899865910LN/ANoYes1.76361403
8052482152511430358LN/ANoYes1.83717004
16302919221315178912LN/ANoYes1.89849773
1586012760919629806LN/ANoYes2.07790976
pawart243NoYes2.13500001
lamar104YesYes2.36905853
cannabananavotes699NoYes2.36906003
kushed221NoYes2.36906646
cannabananadelegate132YesYes2.36913221
popcornbag_voting362NoYes2.37746946
rmelo171NoYes2.37902656
5179935115380415935LN/ANoYes2.39064626
joey216NoYes2.39238535
bitseed107YesYes2.39512936
idealisk129YesYes2.39513427
11175496620316702208LN/ANoYes2.42254498
ntelo_voting386NoYes2.44345951
58056285528450029LN/ANoYes2.44371261
6623506485225092318LN/ANoYes2.45397231
enterprise626NoYes2.587336
2975391717033560636LN/ANoYes2.61221045
9134403334324112937LN/ANoYes2.6387762
selene625NoYes2.83968414
sgdias_share296NoYes2.89470535
11988895689627961256LN/ANoYes3.02785844
sgdias_voting294NoYes3.0807374
pol_v2972NoYes3.10091799
15810594453460234041LN/ANoYes3.16905844
7714486406258766518LN/ANoYes3.29030652
1542343060418248856LN/ANoYes3.5
3249120894712026939LN/ANoYes3.85831939
will.cameron427NoYes4
8956814150892992206LN/ANoYes4.23747386
3263919031121517122LN/ANoYes4.27726223
joey_voting866NoYes4.29109232
8079178751684948324LN/ANoYes4.38168835
rmelo_voting949NoYes4.47735347
2329183154524426169LN/ANoYes4.48613418
3388694964884533097LN/ANoYes4.54000412
9782677707957211937LN/ANoYes4.59661237
antminer649NoYes4.90369361
daoist194YesYes4.96014624
mrfrismint_voting1670NoYes5.1
tokyo01770NoYes5.27301003
16240846704417195712LN/ANoYes5.65788048
17857507087280705412LN/ANoYes5.7333135
1812719045993870466LN/ANoYes5.86460338
6170612283181268243LN/ANoYes6.27350533
5580595951177842439LN/ANoYes6.41804751
metal494_new200NoYes7.02610455
3703129488092026868LN/ANoYes7.36096928
4534452804982657920LN/ANoYes7.36283356
7209384251319567204LN/ANoYes8.45546292
wannabe_rotebaron111YesYes8.48227975
traderbillvotes2780NoYes8.74302574
sponge_avenger_vote287NoYes9.189826
slasheks114YesYes9.48349061
excaliburpll557NoYes9.99999999
staticinstancevotes658NoYes10.3278446
3060104832458791640LN/ANoYes10.90000001
8517792618312844221LN/ANoYes11.89008398
13997549363294077093LN/ANoYes12.57259817
fixcrypt130YesYes13.40080243
12826777007226724867LN/ANoYes15.49989059
11184469317103771046LN/ANoYes16.40845426
firefly_016b821NoYes17
huso609NoYes17.88082194
rabid366NoYes18.96334547
8413331407098003649LN/ANoYes20.1
16340535592227593721LN/ANoYes21.53001561
8380895608276095030LN/ANoYes24.35361302
qbanow_voting622NoYes26.54162321
15145042393355861885LN/ANoYes27.5935895
ottobene_voting619NoYes30.6
14038580873201250915LN/ANoYes34.95514146
distro175YesYes36.82277224
7464565389669249331LN/ANoYes45.34283873
8635697318812224820LN/ANoYes48.36089885
7318930250577934651LN/ANoYes48.51081401
distro_vote802NoYes52.93075877
khan523NoYes55.09362113
qbanow172NoYes67.98620719
grajsondelegate26NoYes85.22027131
ondin108YesYes95.98613169
10971983321424090376LN/ANoYes112.04450812
cryptopools.com318NoYes118.48079564
17673443294185350866LN/ANoYes137.46576564
17634557053657750312LN/ANoYes141.32161624
mladen00256NoYes142.36
cointrader83147YesYes158.6158421
4834772171800579263LN/ANoYes160.70484136
guinew203NoYes166.1
vi1son113YesYes206.09008852
6371270859419604715LN/ANoYes238.44024147
7105863199827609537LN/ANoYes277.51496007
samuray_vote02955NoYes303.12494664
14527614372255731118LN/ANoYes330.62
7412363108165922456LN/ANoYes348.55145601
an947NoYes375.09178851
6272272422739160383LN/ANoYes412.7
gr33ndrag0n29YesYes503.54077301
odsejen67YesYes583.31324782
marphus882NoYes591.4871757
17922250701715360204LN/ANoYes749.93651997
staticinstance173YesYes786.19150296
sgdias106YesYes808.53475947
ntelo76NoYes950.022523
1043726228753184016LN/ANoYes1000.62074166
15108007378744062157LN/ANoYes1010.35424719
9955726367685131087LN/ANoYes1017.36011648
punkrock4YesYes1039.49460266
vrlc9259YesYes1054.66329382
liskromaniapromofund211NoYes1065.92854939
digitron123YesYes1138.81227508
polycrypto44NoYes1175.42642891
6882927673026783240LN/ANoYes1241.88213105
stellardynamic88NoYes1292.60990291
sambalosie205NoYes1338.25117646
bioly20YesYes1838.1976566
forrest60YesYes1859.00873193
1635463232148243197LN/ANoYes1861.61363538
12682957605452642997LN/ANoYes1902.55498651
techbytes93YesYes2030.29567781
hoop72YesYes2091.53531507
hagie101YesYes2099.11848318
lisk.one231NoYes2125.19933883
16207287102853959319LN/ANoYes2333.61609163
liskgate68YesYes2646.42831503
vega83YesYes2832.89902445
1485259507424139486LN/ANoYes3001.37111673
14762377228864148002LN/ANoYes3004.80521453
8496400607400168741LN/ANoYes3013.16095831
12956559171839587501LN/ANoYes3045.06028428
12850080391686557339LN/ANoYes3201.07634126
samuray51YesYes3261.69103811
vipertkd91YesYes3337.56698728
14020766394327086882LN/ANoYes3401.886182
devasive57YesYes3435.62245704
eclipsun99YesYes3524.53447872
goldeneye46YesYes3598.93204114
damonstamash391NoYes3999.87590073
7119448959699646996LN/ANoYes4002.43441187
10117514271081853438LN/ANoYes4026.28401916
index87NoYes4107.16862461
3158348243118361227LN/ANoYes4142.33246253
9774366446296294956LN/ANoYes4748.2571142
vipertkd_community286NoYes5042.81146761
samuray_vote01837NoYes5089.87859837
thrice.pi_prometheus109YesYes5479.39725451
535313001551653529LN/ANoYes5501.88776507
7638656012293962179LN/ANoYes5569.16730853
nerigal97YesYes5571.35704665
10720690955908394984LN/ANoYes5799.17041565
18233651865186551449LN/ANoYes6115.5267221
8997629858105855611LN/ANoYes6240.96911568
3319269656773655799LN/ANoYes6466.96932679
cc001_donations854NoYes6627.89607657
17633823454047924863LN/ANoYes6669.099705
14429224253024189558LN/ANoYes6708.7360906
3370107046683042555LN/ANoYes7263.53083778
cc001_fund1884NoYes7346.57902199
12399490742245060278LN/ANoYes7618.60713645
2142361098596271378LN/ANoYes8106.38399469
16265019005038501282LN/ANoYes8160.66120928
9548988731780551700LN/ANoYes8195.58898516
ottobene141YesYes8500.52352989
vipertkd_funds482NoYes8891.72552792
goldeneye_fund826NoYes9034.40201182
digitron_vote_1957NoYes9554.9450242
5094303879488827360LN/ANoYes9559.85777219
cointrader83_votes827NoYes10001.66555647
17871327396519498579LN/ANoYes10133.0040664
5268999206394937509LN/ANoYes10150.60265763
4104563047295731553LN/ANoYes10177.08461993
tembo53YesYes10300.52314784
corsaro_reserve_fund631NoYes10519.48656502
3662351404757538643LN/ANoYes10573.31169015
punkrock_projectfund858NoYes10663.81027314
9271308329359316527LN/ANoYes11238.29552452
15786457276933673259LN/ANoYes11731.64060492
17085696697903529930LN/ANoYes12171.73900872
11950819909555235066LN/ANoYes13322.11901334
11141199307047295393LN/ANoYes13565.43390903
corsaro_savings630NoYes14007.55295707
isabella96YesYes14276.36148613
corsaro33YesYes14588.64901611
3056316942108230727LN/ANoYes15033.60423073
anamix151NoYes15105.04432428
8837785476146145281LN/ANoYes15201.13616148
12182743844592364123LN/ANoYes16042.31299565
arya.stark915NoYes16191.95785862
15539339836439420466LN/ANoYes16315.01446248
3961470486888855260LN/ANoYes17032.96198
bangomatic103YesYes17111.53474793
9041905049122501836LN/ANoYes17422.95157659
mrv23YesYes17441.33537213
liskfaucets222NoYes18142.0605574
atreides94YesYes18210.24038883
stoner19125YesYes18717.03726244
10009793696757227908LN/ANoYes19141.92621305
18188652726004000863LN/ANoYes19237.92338628
7436885772574645499LN/ANoYes19387.76827838
vrlc92_snow279NoYes20016.25914125
vrlc92_voting278NoYes20018.78315668
vrlc92.azor.ahai248NoYes20029.18318788
16634931252118239262LN/ANoYes20057.5270713
hagie_vote538NoYes20106.57310752
odsejenvote370NoYes20222.52072377
1100217860159313544LN/ANoYes20412.23353673
5776993425009478289LN/ANoYes20414.37306121
splatters92YesYes21186.11932196
odsejenhodls840NoYes21789.95180374
413637000009925585LN/ANoYes21918.94741075
lamar_voting309NoYes22009.55827457
kushed.delegate102YesYes22726.11359736
cc00113YesYes23406.17564103
17099313962834470781LN/ANoYes23473.46275606
hua_vote324NoYes23845.27936511
15234803553064000463LN/ANoYes23984.75732087
12847638028681508916LN/ANoYes25203.0663529
9696223012069744525LN/ANoYes26727.86936526
9218911569612952003LN/ANoYes26828.0917829
hua28YesYes27409.17016421
4243801139481107613LN/ANoYes29121.51991861
12853682727919736566LN/ANoYes30024.27459569
ondin_vote382NoYes30041.63199627
6522196368920873283LN/ANoYes30141.95308081
10220516068505329233LN/ANoYes30180.53086131
statdude258NoYes30271.8631181
6891248469310103927LN/ANoYes30608.15892308
14275931761166638206LN/ANoYes31900.25919963
12457631620663816675LN/ANoYes32541.37961344
15200794431322588003LN/ANoYes32616.9898227
lisknode.io332NoYes35005.07885175
5826706022975073929LN/ANoYes35018.55822713
sgdias_donation297NoYes35171.92675674
12994531625717590142LN/ANoYes35556.69780431
2540101717466454387LN/ANoYes36577.69689067
3924323828918650088LN/ANoYes36873.76214115
10920139043416699893LN/ANoYes36931.86771257
14567271603045342243LN/ANoYes37840.45114013
3743581287829406823LN/ANoYes40859.73661747
3320265482466499075LN/ANoYes41931.54591064
11890038187544738980LN/ANoYes43969.38370655
sonobit118YesYes44317.66765032
8935589896684115486LN/ANoYes45161.64372221
3282138323804863692LN/ANoYes45171.62898536
liskit89YesYes45537.1347072
457756129772930093LN/ANoYes45975.77027703
nomoredollar192NoYes49822.97654286
468040857402951201LN/ANoYes50028.97631731
12351460801938177869LN/ANoYes50132.77030351
17355119482909681847LN/ANoYes50137.42587541
idealisk_vote365NoYes50207.9419032
15009685889676879216LN/ANoYes50657.44207109
13801491996933873510LN/ANoYes50941.24212405
dakk90YesYes51932.56605086
carolina.reserve.1390NoYes52282.35311061
3747208457241644000LN/ANoYes52790.91140526
carolina.vote387NoYes52903.37060515
4292414489311229649LN/ANoYes53260.0730698
10776606955338393993LN/ANoYes56006.19419226
slasheks_voting954NoYes56992.25793848
wannabe_voting877NoYes57127.46402171
17311334829905882013LN/ANoYes57343.85055874
4649651317709476586LN/ANoYes57491.49981068
4miners.net80YesYes60150.33760412
15214067665536823519LN/ANoYes60508.54676257
2440232592244804995LN/ANoYes60697.35470904
3050836032577170077LN/ANoYes60936.48880593
traderbill110YesYes61778.45378447
iii.element.iii_forg987NoYes63503.55643319
11742861201951815695LN/ANoYes65101.39276873
ntelo_dev_fund236NoYes65148.59987252
mrgr12YesYes66981.55246421
densmirnov95YesYes69977.1790806
13890482844377468472LN/ANoYes70019.94676971
seven43YesYes70286.35966087
8936664079461554465LN/ANoYes70399.27641298
16876608059459539367LN/ANoYes70453.85647457
5908623295261408768LN/ANoYes71074.44829045
8015875660656451105LN/ANoYes71733.40391518
lwyrup45YesYes74434.89051792
grumlin84YesYes75431.58784788
gr33ndrag0n_vote368NoYes90000
14535439548965309658LN/ANoYes94331.10491079
zy1349_vote613NoYes97833.27643631
15704279099762737257LN/ANoYes100054.78452104
1488026042854607885LN/ANoYes103636.30510279
sharik_voting983NoYes107611.68186502
bcboilermaker146YesYes111904.86422486
9811164346653186816LN/ANoYes150842.06565478
4452802426638127095LN/ANoYes151049.14179156
17945338882842022335LN/ANoYes157752.53205768
4694813158025527331LN/ANoYes181224.9704508
15352001617597094285LN/ANoYes182603.02525632
2890552557949034257LN/ANoYes211393.74318691
9569486828221897676LN/ANoYes2427242.7736712
iii.element.iii7YesNoNo vote for you
badman03168YesNoNo vote for you
eastwind_ja24YesNoNo vote for you
carolina27YesNoNo vote for you
bitbanksy30YesNoNo vote for you
crodam31YesNoNo vote for you
liberspirita74YesNoNo vote for you
hmachado75YesNoNo vote for you
joel98YesNoNo vote for you
tharude115YesNoNo vote for you
cad789121YesNoNo vote for you
litcoincollector122YesNoNo vote for you
jan133YesNoNo vote for you
theredhawk145YesNoNo vote for you
gordo169YesNoNo vote for you