Last 72hrs of blocks for gordo (1796911442229327448L)

Current time: 2017-07-20 10:34:53
Date Block Status

Voting for gordo (1796911442229327448L)

Delegates Rank You voted Voted for you Weight
firefly_002b849NoYes0
1569089377747740086LN/ANoYes0
7555983136890492184LN/ANoYes0
7633437825381188391LN/ANoYes0
17978186510452600048LN/ANoYes0
redhawksoul641NoYes0
2107068065319588112LN/ANoYes0
12964971923771940658LN/ANoYes0
16098742893006411206LN/ANoYes0
12913077768622114043LN/ANoYes0
16131018536677355460LN/ANoYes0
8660589832088282242LN/ANoYes0
warriorsoul654NoYes0
15824589796257311794LN/ANoYes0
lamar142NoYes0
5905993658153769304LN/ANoYes0
gregorst3_voting348NoYes0
firefly_128b864NoYes0
firefly_002a848NoYes0
goldeneye_voting626NoYes0
firefly_256a860NoYes0
cryptobrokerio_vote766NoYes0
firefly_001a850NoYes0
firefly_032b854NoYes0
firefly_004a856NoYes0
204440690178793746LN/ANoYes0
serenity1865NoYes0
liskgratis237NoYes0
robjson216YesYes0
13400203520865344634LN/ANoYes0
500793861935055206LN/ANoYes0
11215563475978371887LN/ANoYes0
11242919085379705555LN/ANoYes0
1319761101541101302LN/ANoYes0
cryptobase_vote801NoYes0
cryptobase209NoYes0
kushed232NoYes0
1729145212739171439LN/ANoYes0
10718780435166841290LN/ANoYes0
sgdias_maintenance305NoYes0
12577908299105854567LN/ANoYes0
freeze313NoYes0
11618198623151883571LN/ANoYes0
2142361098596271378LN/ANoYes0
14692130237861644796LN/ANoYes0
16586191145257172690LN/ANoYes0
10257808917269523748LN/ANoYes0
chase463YesYes0
5486741353973502785LN/ANoYes0
14869309805831440828LN/ANoYes0
yelllowsin473YesYes0
serenity2853NoYes0
142111579110321432LN/ANoYes0
8297610689928539302LN/ANoYes0
malreynolds174YesYes0
2366033234128268057LN/ANoYes0
bitcoinuserx_voting573NoYes0
vote1_videonode627NoYes0
firefly_008a855NoYes0
6024385862456420213LN/ANoYes0
videonode372NoYes0
17758121285737239662LN/ANoYes0
8161379567962932612LN/ANoYes0
firefly_008b857NoYes0
firefly_128a847NoYes0
9260497009906420745LN/ANoYes0
14202292498945844707LN/ANoYes0
12906355037060549981LN/ANoYes0
17928911208386141426LN/ANoYes0
firefly_064b852NoYes0
metal494_new208YesYes0
firefly_064a851NoYes0
firefly_001b845NoYes0
firefly_032a858NoYes0
firefly_004b859NoYes0
5597753302026953823LN/ANoYes0
firefly_016a862NoYes0
heras11214YesYes0
arisalexis287NoYes9.0E-8
14245142727824838755LN/ANoYes4.0E-7
useastboardwalk295YesYes2.14E-6
3061891462461441403LN/ANoYes9.999E-5
cstewart466NoYes0.00010458
5556778856658637078LN/ANoYes0.00033
frodek452NoYes0.00039645
vo1d277NoYes0.0009533
mrfrismint_voting815NoYes0.00353236
mladen00_vote01629NoYes0.00833468
freemind350NoYes0.01113788
cryptostorms173NoYes0.01916189
bank_videonode787NoYes0.03957543
popcornbag126YesYes0.04508738
area309NoYes0.04511051
10509960289231531652LN/ANoYes0.05396004
4429457812421955647LN/ANoYes0.05771448
mrfrismint146NoYes0.06140017
390014886825202697LN/ANoYes0.06895115
2214649090792106332LN/ANoYes0.07
251172844664401037LN/ANoYes0.07536878
psdev476YesYes0.1
10428980474212658324LN/ANoYes0.1
peanuts270NoYes0.1
8118771817948848808LN/ANoYes0.13323867
axente125NoYes0.17471443
diplo130YesYes0.27154083
mobgod461NoYes0.27893628
8438424256157119047LN/ANoYes0.28910787
3641217325024781794LN/ANoYes0.28926668
liskeric924NoYes0.41720777
1043726228753184016LN/ANoYes0.43104794
8083007170056363490LN/ANoYes0.52
gregorst151YesYes0.53333428
11259663447362392055LN/ANoYes0.55058219
11526056338791092775LN/ANoYes0.58540791
8088607490969282484LN/ANoYes0.65606276
tranquility821NoYes0.65999999
15794200480667589584LN/ANoYes0.68320367
doweig227NoYes0.71693645
safika581NoYes0.73167547
cstewartvoter632NoYes0.79885576
paleovanguard731NoYes0.8323063
9694902200904929151LN/ANoYes0.86548343
11632616019928437763LN/ANoYes0.87774991
13108280118215684572LN/ANoYes0.89208148
matthewdc492NoYes0.9
doweig_vote933NoYes0.96664238
11216010711385431021LN/ANoYes1.0036141
movecrypto_vote952NoYes1.01145384
17499430565376144744LN/ANoYes1.08284383
dafricash134YesYes1.13019786
freiheitswelle195NoYes1.32958778
10954719108727427922LN/ANoYes1.70067388
obelisk306YesYes1.70322789
liskafrica947NoYes1.81390127
8052482152511430358LN/ANoYes1.83717004
stanks757NoYes1.89910091
grexx140NoYes1.95696636
lamar_voting719NoYes2.0922804
pawart374NoYes2.13500001
18233651865186551449LN/ANoYes2.2002066
15688083059073064371LN/ANoYes2.7493022
movecrypto136YesYes3.17053004
13490609035192081253LN/ANoYes3.23582528
1542343060418248856LN/ANoYes3.5
10220516068505329233LN/ANoYes3.797449
3249120894712026939LN/ANoYes3.85831939
will.cameron494YesYes4
2648928925778791216LN/ANoYes4.46082815
12418022667248298181LN/ANoYes4.51343395
14901545285368080599LN/ANoYes4.54584471
7119448959699646996LN/ANoYes4.76126062
kushed.delegate103NoYes5.05126274
mrfrismint_voting1704NoYes5.1
tokyo01810NoYes5.65246347
stoner19109NoYes6.93401031
cannabananavotes665NoYes7.15125612
14038580873201250915LN/ANoYes7.16545906
digitron110NoYes9.43242275
sonobit121NoYes9.91303601
excaliburpll610NoYes9.99999999
4649651317709476586LN/ANoYes10.37297986
16207287102853959319LN/ANoYes11.4954687
bitseed112NoYes11.60828558
4278286702344363185LN/ANoYes12.31322522
cannabananadelegate129NoYes12.68262967
gordo171YesYes12.68667123
5179935115380415935LN/ANoYes12.70415056
11175496620316702208LN/ANoYes12.73286258
6623506485225092318LN/ANoYes12.76749672
9134403334324112937LN/ANoYes12.9490938
2975391717033560636LN/ANoYes12.9706907
sgdias_share303NoYes13.2083698
sgdias_voting291NoYes13.39446095
15810594453460234041LN/ANoYes13.47937604
idealisk133NoYes13.62813849
2085329693337938868LN/ANoYes13.74507276
enterprise602NoYes13.81146408
selene601NoYes13.90063135
6591847179194671762LN/ANoYes13.93659641
3263919031121517122LN/ANoYes14.58757983
8079178751684948324LN/ANoYes14.69200595
58056285528450029LN/ANoYes14.70770836
3388694964884533097LN/ANoYes14.85419131
9782677707957211937LN/ANoYes14.90692997
daoist207NoYes15.27446692
12086971867982555797LN/ANoYes15.69694836
16240846704417195712LN/ANoYes15.96819808
1415761488301181493LN/ANoYes15.97591302
13985119306632826719LN/ANoYes15.98812185
spirita3712NoYes16.51639223
3961470486888855260LN/ANoYes16.6034981
5580595951177842439LN/ANoYes16.72836511
firefly_016b863NoYes17
15164110981339691647LN/ANoYes17.14234559
1812719045993870466LN/ANoYes17.17461327
9548988731780551700LN/ANoYes17.51917692
3703129488092026868LN/ANoYes17.67128688
4534452804982657920LN/ANoYes17.67315116
frumster370NoYes18.44592196
sponge_avenger_vote302NoYes19.5001436
staticinstancevotes691NoYes20.64387071
8517792618312844221LN/ANoYes22.20660645
7714486406258766518LN/ANoYes23.16787388
3147357156577156587LN/ANoYes23.54065593
traderbillvotes2820NoYes24.03807345
8380895608276095030LN/ANoYes24.63885108
huso621NoYes26.86071352
12826777007226724867LN/ANoYes26.88035456
croinz200YesYes27.24104571
rabid379NoYes27.93533274
11283890262351164583LN/ANoYes28.65663431
thebomber472YesYes28.82622342
ottobene_voting642NoYes30.6
qbanow_voting645NoYes36.60929123
distro180NoYes36.82277224
14545354893227889791LN/ANoYes37.59460172
cad789122NoYes41.52828979
7318930250577934651LN/ANoYes50.26455774
distro_vote844NoYes53.32698239
7464565389669249331LN/ANoYes54.85753141
qbanow176NoYes78.32055261
15574930544183245058LN/ANoYes102.08571295
wannabe_rotebaron114NoYes109.33537286
10971983321424090376LN/ANoYes112.04450812
12850080391686557339LN/ANoYes118.52925067
17634557053657750312LN/ANoYes141.36651714
mladen00271NoYes142.36
4834772171800579263LN/ANoYes161.90743159
cointrader83168NoYes166.07301317
cryptopools.com198YesYes187.98365844
samuray_vote01888NoYes236.90195069
6371270859419604715LN/ANoYes250.67397267
3382779739603666212LN/ANoYes261.41816469
5995682234367828750LN/ANoYes313.54973982
7412363108165922456LN/ANoYes359.08644032
6272272422739160383LN/ANoYes413.31870224
marphus934NoYes603.94050391
eastwind_ja23NoYes718.06363636
staticinstance177NoYes800.77435076
3772190246164963680LN/ANoYes825.68593729
odsejenprojects384NoYes827.8942376
17922250701715360204LN/ANoYes851.85844766
13266648625176628166LN/ANoYes1000
eclipsun91NoYes1001.78014603
1175518281968790365LN/ANoYes1016.5613563
15108007378744062157LN/ANoYes1031.50464887
techbytes85NoYes1768.79029398
12956559171839587501LN/ANoYes2075.79442766
17673443294185350866LN/ANoYes2154.30954723
snark215YesYes2377.83055738
samuray69YesYes2701.0992316
14762377228864148002LN/ANoYes2950.63675528
vipertkd73NoYes2989.2284899
8496400607400168741LN/ANoYes3029.88664922
cc001_fund2542NoYes3084.83333975
forrest36NoYes3237.88273755
2047475705085622048LN/ANoYes3288.20344951
hagie92YesYes3844.90011773
vipertkd_community255NoYes5117.60963983
polycrypto93YesYes5308.58285822
redsn0w89YesYes5455.95365982
2329183154524426169LN/ANoYes5617.28464032
cc001_donations540NoYes6687.94219357
3370107046683042555LN/ANoYes7291.97304888
ottobene120NoYes7401.33256465
ondin81NoYes8281.08854595
tembo41NoYes8427.23050888
luxiang789015YesYes9232.16617583
goldeneye57YesYes9383.90511403
11988895689627961256LN/ANoYes9833.0635126
cc001_fund1541NoYes11211.93641787
5968835674582925384LN/ANoYes12924.97787642
vega86NoYes15212.00036348
3662351404757538643LN/ANoYes15477.67629902
anamix144YesYes15481.84861427
17131314233141565185LN/ANoYes16028.36542018
18188652726004000863LN/ANoYes19335.48159324
6522196368920873283LN/ANoYes20032.28458982
5776993425009478289LN/ANoYes20172.73296231
1100217860159313544LN/ANoYes20593.63687309
vipertkd_funds282NoYes21220.29797616
9408825830896937683LN/ANoYes22238.56879212
5454372801123694907LN/ANoYes22239.27726779
10602633507826289889LN/ANoYes22248.60416104
6089795564159731030LN/ANoYes24645.12153497
12847638028681508916LN/ANoYes25241.46205391
9696223012069744525LN/ANoYes26982.50770869
1085092449530159589LN/ANoYes29800.8806261
6891248469310103927LN/ANoYes30282.51622582
idealisk_vote459NoYes35370.67730683
sgdias_donation304NoYes35414.42670715
12994531625717590142LN/ANoYes36112.06042816
10920139043416699893LN/ANoYes37291.87310799
4243801139481107613LN/ANoYes43977.92161788
457756129772930093LN/ANoYes46584.57537515
acheng_vote3955NoYes50181.66963111
13801491996933873510LN/ANoYes50438.01795438
liskit63YesYes52634.61252905
11742861201951815695LN/ANoYes67098.26738675
dakk87NoYes69785.71022206
8015875660656451105LN/ANoYes70951.04416689
polycrypto_vote268NoYes75295.46886933
traderbill118YesYes80097.76801644
densmirnov100YesYes91070.92650277
11864916346955614955LN/ANoYes99156.34140357
15704279099762737257LN/ANoYes100296.32823303
bcboilermaker117YesYes110162.22183942
1614475476762094771LN/ANoYes113382.37724424
2890552557949034257LN/ANoYes242495.52922055
thepool1YesNoNo vote for you
liskpool_com_012YesNoNo vote for you
luiz4YesNoNo vote for you
liskjp5YesNoNo vote for you
rooney7YesNoNo vote for you
spacetrucker9YesNoNo vote for you
bigfisher14YesNoNo vote for you
will18YesNoNo vote for you
shinekami20YesNoNo vote for you
xujian21YesNoNo vote for you
cc00122YesNoNo vote for you
mrv24YesNoNo vote for you
gr33ndrag0n27YesNoNo vote for you
savetheworld38YesNoNo vote for you
liskgate44YesNoNo vote for you
punkrock46YesNoNo vote for you
corsaro50YesNoNo vote for you
robinhood59YesNoNo vote for you
ntelo62YesNoNo vote for you
joel67YesNoNo vote for you
china75YesNoNo vote for you
hmachado83YesNoNo vote for you
vrlc9296YesNoNo vote for you
phoenix196998YesNoNo vote for you
atreides101YesNoNo vote for you
isabella102YesNoNo vote for you
vi1son105YesNoNo vote for you
tharude124YesNoNo vote for you
fixcrypt135YesNoNo vote for you
rmelo175YesNoNo vote for you
liskyun192YesNoNo vote for you
reavon212YesNoNo vote for you
sambalosie213YesNoNo vote for you
sponge_avengers_node228YesNoNo vote for you
max235YesNoNo vote for you
delegatech240YesNoNo vote for you
delegate242YesNoNo vote for you
getlisk.com265YesNoNo vote for you
liskfaucets273YesNoNo vote for you
byronp289YesNoNo vote for you
bastiat293YesNoNo vote for you
liskpay294YesNoNo vote for you
asabove.sobelow341YesNoNo vote for you
barie363YesNoNo vote for you
lisk.dizrupt.io371YesNoNo vote for you
cryptobrokerio462YesNoNo vote for you
drizzt474YesNoNo vote for you
xtar475YesNoNo vote for you
vprf479YesNoNo vote for you
djaverts480YesNoNo vote for you
jim481YesNoNo vote for you
coinvc.com491YesNoNo vote for you
lisk509YesNoNo vote for you
bytemaster511YesNoNo vote for you
mrmaroon512YesNoNo vote for you
goblynn529YesNoNo vote for you
mainnet546YesNoNo vote for you
develop7555YesNoNo vote for you
liskhq560YesNoNo vote for you
short27566YesNoNo vote for you
sigl583YesNoNo vote for you
optimus378586YesNoNo vote for you
irondizzy587YesNoNo vote for you
eurocrypto588YesNoNo vote for you
muffins_the_delegate589YesNoNo vote for you
cookiemonster590YesNoNo vote for you
fairlight591YesNoNo vote for you
mimone592YesNoNo vote for you
blockexplore.in593YesNoNo vote for you
tm2013603YesNoNo vote for you