Last 72hrs of blocks for gordo (1796911442229327448L)

Current time: 2017-03-28 04:08:12
Date Block Status

Voting for gordo (1796911442229327448L)

Delegates Rank You voted Voted for you Weight
heras11187YesYes0
12577908299105854567LN/ANoYes0
liberspirita26NoYes0
goldeneye_voting559NoYes0
6024385862456420213LN/ANoYes0
17758121285737239662LN/ANoYes0
8297610689928539302LN/ANoYes0
firefly_008b811NoYes0
cryptobase_vote758NoYes0
10257808917269523748LN/ANoYes0
14202292498945844707LN/ANoYes0
1729145212739171439LN/ANoYes0
firefly_001a804NoYes0
10718780435166841290LN/ANoYes0
firefly_004b813NoYes0
firefly_008a809NoYes0
firefly_032b808NoYes0
redhawksoul634NoYes0
11242919085379705555LN/ANoYes0
firefly_016a816NoYes0
firefly_004a810NoYes0
2107068065319588112LN/ANoYes0
firefly_032a812NoYes0
firefly_064a805NoYes0
firefly_128a801NoYes0
firefly_064b806NoYes0
firefly_128b818NoYes0
firefly_002b803NoYes0
16098742893006411206LN/ANoYes0
12964971923771940658LN/ANoYes0
8161379567962932612LN/ANoYes0
firefly_256a814NoYes0
bitcoinuserx_voting597NoYes0
5597753302026953823LN/ANoYes0
dahme947NoYes0
firefly_001b799NoYes0
firefly_002a802NoYes0
cryptobrokerio_vote728NoYes0
7555983136890492184LN/ANoYes0
14869309805831440828LN/ANoYes0
warriorsoul700NoYes0
17978186510452600048LN/ANoYes0
videonode238NoYes0
142111579110321432LN/ANoYes0
12906355037060549981LN/ANoYes0
17928911208386141426LN/ANoYes0
2366033234128268057LN/ANoYes0
vote1_videonode623NoYes0
12913077768622114043LN/ANoYes0
14692130237861644796LN/ANoYes0
8660589832088282242LN/ANoYes0
16131018536677355460LN/ANoYes0
9260497009906420745LN/ANoYes0
5905993658153769304LN/ANoYes0
7633437825381188391LN/ANoYes0
15824589796257311794LN/ANoYes0
freeze222NoYes0
cryptobase199NoYes0
robjson192YesYes0
sgdias_maintenance437NoYes0
gregorst3_voting648NoYes0
yelllowsin273YesYes0
arisalexis231NoYes9.0E-8
14245142727824838755LN/ANoYes4.0E-7
useastboardwalk249YesYes2.14E-6
3061891462461441403LN/ANoYes9.999E-5
cstewart259NoYes0.00010458
5556778856658637078LN/ANoYes0.00033
frodek240NoYes0.00039645
vo1d225NoYes0.0009533
mrfrismint_voting771NoYes0.00353236
gordo133YesYes0.00411405
mladen00_vote01625NoYes0.00833468
rmelo129YesYes0.00996812
freemind205NoYes0.01113788
5179935115380415935LN/ANoYes0.02158782
bank_videonode411NoYes0.03957543
area217NoYes0.04511051
10509960289231531652LN/ANoYes0.05394735
4429457812421955647LN/ANoYes0.05771448
2214649090792106332LN/ANoYes0.07
ntelo_voting276NoYes0.07440107
251172844664401037LN/ANoYes0.07536878
10428980474212658324LN/ANoYes0.1
peanuts228NoYes0.1
psdev299YesYes0.1
14038580873201250915LN/ANoYes0.10010947
8118771817948848808LN/ANoYes0.13323867
cryptopools.com298YesYes0.2419404
9134403334324112937LN/ANoYes0.26971776
mobgod253NoYes0.27893628
11618198623151883571LN/ANoYes0.49112019
popcornbag130YesYes0.49383012
liskgratis208NoYes0.49942116
8083007170056363490LN/ANoYes0.52
sgdias_share890NoYes0.52564691
11526056338791092775LN/ANoYes0.58540791
tranquility778NoYes0.65999999
15794200480667589584LN/ANoYes0.68320367
sgdias_voting851NoYes0.71167896
doweig181NoYes0.71676775
safika604NoYes0.73167547
cstewartvoter628NoYes0.79885576
15810594453460234041LN/ANoYes0.8
paleovanguard709NoYes0.8323063
9694902200904929151LN/ANoYes0.86548343
11988895689627961256LN/ANoYes0.9
matthewdc697NoYes0.9
doweig_vote867NoYes0.96641491
rmelo_voting928NoYes1.00050077
grajson.fund989NoYes1.00337793
cannabananavotes568NoYes1.10991816
3747208457241644000LN/ANoYes1.47343909
obelisk210YesYes1.70322789
8052482152511430358LN/ANoYes1.83717004
serenity2807NoYes1.84174758
stanks445NoYes1.89849773
3263919031121517122LN/ANoYes1.90820379
8079178751684948324LN/ANoYes2.01262991
2329183154524426169LN/ANoYes2.11707574
pawart204NoYes2.13500001
3388694964884533097LN/ANoYes2.17094568
9782677707957211937LN/ANoYes2.22755393
daoist163NoYes2.5910878
sgdias110NoYes2.69008728
390014886825202697LN/ANoYes3.06893493
16240846704417195712LN/ANoYes3.28882204
13400203520865344634LN/ANoYes3.29528546
mrfrismint_voting2984NoYes3.5
3249120894712026939LN/ANoYes3.85831939
kushed219NoYes3.98880802
will.cameron345YesYes4
5580595951177842439LN/ANoYes4.04898907
sherwood274NoYes4.43589764
metal494_new158YesYes4.65704611
3703129488092026868LN/ANoYes4.99191084
axesss587NoYes4.99377512
mrfrismint_voting1683NoYes5.1
cannabananadelegate64NoYes5.10999075
8088607490969282484LN/ANoYes6.11969744
17499430565376144744LN/ANoYes6.65937423
sponge_avenger_vote220NoYes6.82076756
staticinstancevotes669NoYes7.95878616
1319761101541101302LN/ANoYes8.02453063
11283890262351164583LN/ANoYes9.42233437
13985119306632826719LN/ANoYes9.43523222
8517792618312844221LN/ANoYes9.52102554
vrlc92_fund417NoYes9.54880841
excaliburpll619NoYes9.99999999
4278286702344363185LN/ANoYes12.3093143
12826777007226724867LN/ANoYes13.13083215
huso638NoYes15.5117635
croinz171YesYes15.9
ntelo105YesYes15.95619785
rabid267NoYes16.59428703
firefly_016b817NoYes17
thebomber330YesYes18.6
qbanow_voting280NoYes24.17256477
15145042393355861885LN/ANoYes25.22453106
ottobene_voting635NoYes30.6
distro138NoYes36.82277224
qbanow123NoYes48.91975982
15688083059073064371LN/ANoYes54.8493022
vrlc9212YesYes64.12923327
rooney_communityfund286NoYes69.2424789
malreynolds122YesYes72.49207915
17085696697903529930LN/ANoYes93.65
14970063716450442456LN/ANoYes96.00375412
chase279YesYes98.9
10971983321424090376LN/ANoYes112.04450812
odsejen106NoYes118.45170698
17634557053657750312LN/ANoYes141.32161624
mladen00218NoYes142.36
500793861935055206LN/ANoYes146.7
cointrader83134NoYes160.6158421
willwill198NoYes160.70484136
redsn0w38YesYes351.88234428
digitron53NoYes352.60955222
samuray_vote02931NoYes405.0558882
6623506485225092318LN/ANoYes411.18491387
6272272422739160383LN/ANoYes412.7
lamar73NoYes415.52465973
frumster546NoYes485.74
gregorst178YesYes511.43714793
diplo42YesYes539.44169913
marphus868NoYes587.05527071
eastwind_ja36NoYes610.52384248
12418022667248298181LN/ANoYes660.75525618
17922250701715360204LN/ANoYes750.01288421
staticinstance137NoYes781.31196395
bioly95NoYes795.55898789
3772190246164963680LN/ANoYes803.60021751
cad78974NoYes809.69318995
odsejenprojects588NoYes910.51660267
cc001_fund2419NoYes912.36910521
djselery49NoYes957.25941496
cryptostorms96NoYes977.12444147
sonobit71NoYes985.01584588
13108280118215684572LN/ANoYes996.73056223
13266648625176628166LN/ANoYes1000
1043726228753184016LN/ANoYes1000.37392174
1175518281968790365LN/ANoYes1008.70017617
liskeric860NoYes1141.0435114
robinhood6YesYes1309.91276965
11259663447362392055LN/ANoYes1398.26626791
axente75NoYes1540.80884717
9793199117473834646LN/ANoYes1647.81582525
devasive29NoYes1762.98167738
mrfrismint90NoYes1768.07227772
atreides72YesYes1848.41620838
tembo8NoYes1857.00367846
techbytes77NoYes1857.24531761
joel54YesYes1982.58878958
dafricash66YesYes1986.43576979
eclipsun94NoYes2145.72689967
grajsondelegate62NoYes2279.84191159
snark188YesYes2355.51532142
8438424256157119047LN/ANoYes2697.76981764
3641217325024781794LN/ANoYes2698.87008425
7618039167972207542LN/ANoYes2714.48762271
8496400607400168741LN/ANoYes3003.64065303
413637000009925585LN/ANoYes3015.95404194
15539339836439420466LN/ANoYes3182.86911799
2047475705085622048LN/ANoYes3255.83376447
hagie34YesYes3296.33541979
odsejenbapps1078NoYes3322.78149392
punkrock7YesYes3725.75826101
goldeneye5YesYes4318.60244521
goldeneye_fund565NoYes4383.44717553
crodam61NoYes4706.17555932
17633823454047924863LN/ANoYes4759.68334773
luxiang789044YesYes4764.45206622
vipertkd_community402NoYes5034.63627055
13490609035192081253LN/ANoYes5036.83832531
15227128695006458200LN/ANoYes5037.14664981
samuray_vote01832NoYes5084.05808502
mybappsfund961NoYes5160.97794029
12850080391686557339LN/ANoYes5191.19147634
bioly_donation652NoYes5249.50932527
cc001_fund1416NoYes5365.78952911
samuray23YesYes5471.30199298
18089913557539362014LN/ANoYes5689.11466454
bitseed40NoYes5920.00472581
ottobene126NoYes5961.25485977
grexx58NoYes6033.00674012
index85NoYes6038.35139115
bangomatic47NoYes6045.88646584
18233651865186551449LN/ANoYes6078.78903412
movecrypto_vote884NoYes6257.72343586
punkrock_projectfund849NoYes6434.73031989
distro_vote798NoYes6642.85498717
12853682727919736566LN/ANoYes6789.17942947
17131314233141565185LN/ANoYes6846.43532687
liskafrica881NoYes6983.82386362
9548988731780551700LN/ANoYes7127.00488919
3370107046683042555LN/ANoYes7224.59874959
15965591750855816672LN/ANoYes7561.37849286
forrest9NoYes7580.01878623
3662351404757538643LN/ANoYes7713.78171209
vega33NoYes7831.86795513
16207287102853959319LN/ANoYes7875.31498333
slasheks70NoYes7927.73802212
odsejenvote256NoYes8096.00229174
damonstamash394NoYes8247.40767712
ondin46NoYes8509.89243477
15164110981339691647LN/ANoYes8997.02472302
liskgate14YesYes9183.2608628
7318930250577934651LN/ANoYes9729.80036058
5486741353973502785LN/ANoYes10013.80631717
7464565389669249331LN/ANoYes10025.53286033
8380895608276095030LN/ANoYes10025.55361302
1149958115574941845LN/ANoYes10056.82125587
hagie_vote338NoYes10058.29766217
14020766394327086882LN/ANoYes10061.87653791
corsaro_reserve_fund651NoYes10481.73207674
17673443294185350866LN/ANoYes10608.32836396
6856737858844081934LN/ANoYes10996.60496921
7749549143618431915LN/ANoYes11257.25407162
12994531625717590142LN/ANoYes11428.35582093
gr33ndrag0n11YesYes11732.37532884
cc0014YesYes11992.72928126
vi1son104YesYes12071.44606958
7436885772574645499LN/ANoYes12085.19439154
idealisk80NoYes12120.34686881
liskromaniapromofund433NoYes12265.58779498
stoner19125NoYes12423.86359317
10954719108727427922LN/ANoYes12429.33443763
pol_v2945NoYes12641.12293552
14762377228864148002LN/ANoYes12735.88354924
mrv13YesYes12895.77635283
9033860761768944311LN/ANoYes13061.84418936
4104563047295731553LN/ANoYes13089.71693453
odsejenhodls835NoYes13155.09139812
wannabe_rotebaron68NoYes13242.46310727
cc001_vote420NoYes13273.87952254
9497673079764784060LN/ANoYes13342.81781149
11141199307047295393LN/ANoYes13538.52547268
corsaro_savings650NoYes13881.64166772
corsaro87YesYes14237.36574249
12956559171839587501LN/ANoYes15034.6131517
vipertkd50NoYes15468.27673344
3961470486888855260LN/ANoYes16884.69941126
nerigal56NoYes17321.72683076
2975391717033560636LN/ANoYes17509.67648473
9218911569612952003LN/ANoYes17669.16346144
anamix174YesYes18099.94108001
15574930544183245058LN/ANoYes18103.6
10220516068505329233LN/ANoYes18229.22698268
chamberlain88NoYes18782.56985799
7824753589982723919LN/ANoYes18953.78794032
liskfaucets216YesYes19026.53800731
18188652726004000863LN/ANoYes19131.56156138
digitron_vote_1933NoYes19430.75199368
10979158172368098841LN/ANoYes19909.85232374
16634931252118239262LN/ANoYes19998.25784152
8413331407098003649LN/ANoYes20019.72861544
vrlc92.azor.ahai388NoYes20025.37609065
2142361098596271378LN/ANoYes20070.38217446
vrlc92_snow870NoYes20135.51949347
vrlc92_voting614NoYes20150.63283728
6371270859419604715LN/ANoYes20200.64759101
1100217860159313544LN/ANoYes20210.27589722
11632616019928437763LN/ANoYes20238.00884098
5776993425009478289LN/ANoYes20246.69933435
12961973196981972769LN/ANoYes20706.64459175
4243801139481107613LN/ANoYes21222.09959195
5454372801123694907LN/ANoYes21393.96618437
3382779739603666212LN/ANoYes21818.85432835
9408825830896937683LN/ANoYes22260.99749561
10602633507826289889LN/ANoYes22269.56716959
3282138323804863692LN/ANoYes22645.40917717
3508551838769730404LN/ANoYes23227.04764603
freiheitswelle140NoYes23589.56736632
lamar_voting289NoYes24040.66862179
6089795564159731030LN/ANoYes24353.25281169
popcornbag_voting830NoYes24495.39789066
3056316942108230727LN/ANoYes25000.73474994
6522196368920873283LN/ANoYes25067.64548999
eastwind_ja@voter875NoYes25227.60993203
eastwind_ja@vote938NoYes25273.69571743
9696223012069744525LN/ANoYes26569.66939603
slasheks_voting930NoYes26812.40628658
11175496620316702208LN/ANoYes27420.75506451
16586191145257172690LN/ANoYes28039.87193142
7714486406258766518LN/ANoYes28106.70413968
kushed.delegate93NoYes28879.641222
12847638028681508916LN/ANoYes29095.88198584
6891248469310103927LN/ANoYes30358.07822248
punkrock_oncost973NoYes30737.00859786
16527048744878674761LN/ANoYes30912.78294455
2440232592244804995LN/ANoYes31548.19078851
15786457276933673259LN/ANoYes31651.27666968
redhawkcore427NoYes32086.82097255
15200794431322588003LN/ANoYes32331.1168054
idealisk_vote788NoYes32364.0870021
polycrypto63YesYes32423.6099265
splatters108NoYes32530.32751039
carolina.reserve.1393NoYes32686.75230093
2648928925778791216LN/ANoYes33973.07160342
2540101717466454387LN/ANoYes34261.92243468
wannabe_voting863NoYes34527.32886644
4miners.net25NoYes35312.058676
4292414489311229649LN/ANoYes35332.0852411
9166429863935938790LN/ANoYes35444.94567004
3924323828918650088LN/ANoYes36774.29326621
ondin_vote386NoYes37713.39319252
13890482844377468472LN/ANoYes37966.91008859
7209384251319567204LN/ANoYes38439.33035742
11184469317103771046LN/ANoYes38908.41624099
8015875660656451105LN/ANoYes39186.53087205
serenity1819NoYes39261.0814443
dakk79NoYes39919.22726191
5094303879488827360LN/ANoYes40108.89925155
hoop59NoYes40223.20481715
thrice.pi_prometheus67NoYes40751.94960551
cointrader83_votes820NoYes41493.5326314
10776606955338393993LN/ANoYes42310.74268018
tokyo01615NoYes42634.89292462
tharude_forged415NoYes42994.83321313
movecrypto117YesYes43438.36253279
10920139043416699893LN/ANoYes44080.78981446
lisknode.io290NoYes45006.61605544
457756129772930093LN/ANoYes45443.46324727
densmirnov65YesYes45554.39696278
liskit55YesYes46467.15979321
1812719045993870466LN/ANoYes46661.7976138
traderbill35YesYes48129.34505665
16876608059459539367LN/ANoYes48509.39208163
tembo_votes994NoYes48519.77759853
grumlin57NoYes49590.14428804
spirita3243NoYes50092.07841136
acheng_vote3887NoYes50129.36877785
468040857402951201LN/ANoYes50174.93168726
12351460801938177869LN/ANoYes50199.43304692
17355119482909681847LN/ANoYes50204.47204295
11890038187544738980LN/ANoYes50468.28119833
14901545285368080599LN/ANoYes50545.11301329
13801491996933873510LN/ANoYes50561.04105066
seven103NoYes51166.26669611
carolina.vote390NoYes51572.01191494
10208542852454648315LN/ANoYes53925.65788181
forger_of_lisk_hold972NoYes54172.28978619
1614475476762094771LN/ANoYes54253.58960912
4649651317709476586LN/ANoYes54333.0652097
17311334829905882013LN/ANoYes56038.606513
58056285528450029LN/ANoYes56824.0821637
gr33ndrag0n_vote332NoYes60000.45264203
punkrock_voting983NoYes60040.80014032
3050836032577170077LN/ANoYes60339.73713148
14535439548965309658LN/ANoYes60700.67002645
3320265482466499075LN/ANoYes61816.6082267
traderbillvotes2777NoYes63690.53295601
14545354893227889791LN/ANoYes80248.55069678
7412363108165922456LN/ANoYes85269.31302933
spirita2244NoYes100166.19520395
1430815113326068568LN/ANoYes101518.24150353
1488026042854607885LN/ANoYes102600.75107636
bcboilermaker136YesYes110263.54531432
10436586912673120893LN/ANoYes131137.88523847
2890552557949034257LN/ANoYes131830.53766204
9180527038788845299LN/ANoYes133379.23398115
spirita245NoYes150253.76009332
4694813158025527331LN/ANoYes179614.08199683
15704279099762737257LN/ANoYes277024.01320999
liskpool_com_011YesNoNo vote for you
thepool2YesNoNo vote for you
liskjp15YesNoNo vote for you
xujian16YesNoNo vote for you
shinekami17YesNoNo vote for you
will18YesNoNo vote for you
rooney19YesNoNo vote for you
bigfisher20YesNoNo vote for you
isabella24YesNoNo vote for you
luiz27YesNoNo vote for you
spacetrucker32YesNoNo vote for you
tharude48YesNoNo vote for you
fixcrypt69YesNoNo vote for you
hmachado76YesNoNo vote for you
savetheworld81YesNoNo vote for you
phoenix1969101YesNoNo vote for you
china111YesNoNo vote for you
liskyun179YesNoNo vote for you
sambalosie185YesNoNo vote for you
sponge_avengers_node195YesNoNo vote for you
reavon197YesNoNo vote for you
max200YesNoNo vote for you
lisk.dizrupt.io232YesNoNo vote for you
delegatech236YesNoNo vote for you
delegate237YesNoNo vote for you
cryptobrokerio241YesNoNo vote for you
byronp250YesNoNo vote for you
getlisk.com251YesNoNo vote for you
asabove.sobelow252YesNoNo vote for you
bastiat269YesNoNo vote for you
liskhq277YesNoNo vote for you
liskpay278YesNoNo vote for you
xtar281YesNoNo vote for you
vprf282YesNoNo vote for you
barie295YesNoNo vote for you
drizzt331YesNoNo vote for you
djaverts334YesNoNo vote for you
jim335YesNoNo vote for you
irondizzy344YesNoNo vote for you
lisk352YesNoNo vote for you
bytemaster354YesNoNo vote for you
short27366YesNoNo vote for you
mainnet367YesNoNo vote for you
mimone368YesNoNo vote for you
develop7370YesNoNo vote for you
sigl371YesNoNo vote for you
optimus378372YesNoNo vote for you
eurocrypto376YesNoNo vote for you
muffins_the_delegate377YesNoNo vote for you
cookiemonster378YesNoNo vote for you
fairlight379YesNoNo vote for you
goblynn519YesNoNo vote for you
tm2013520YesNoNo vote for you
mrmaroon554YesNoNo vote for you
blockexplore.in608YesNoNo vote for you
coinvc.com620YesNoNo vote for you