Last 72hrs of blocks for gordo (1796911442229327448L)

Current time: 2017-02-26 05:03:46
Date Block Status

Voting for gordo (1796911442229327448L)

Delegates Rank You voted Voted for you Weight
2366033234128268057LN/ANoYes0
12577908299105854567LN/ANoYes0
15824589796257311794LN/ANoYes0
7633437825381188391LN/ANoYes0
5905993658153769304LN/ANoYes0
9260497009906420745LN/ANoYes0
heras11168YesYes0
16131018536677355460LN/ANoYes0
8660589832088282242LN/ANoYes0
14692130237861644796LN/ANoYes0
12913077768622114043LN/ANoYes0
vote1_videonode522NoYes0
firefly_032a712NoYes0
17928911208386141426LN/ANoYes0
12906355037060549981LN/ANoYes0
142111579110321432LN/ANoYes0
17978186510452600048LN/ANoYes0
warriorsoul606NoYes0
freeze202NoYes0
14869309805831440828LN/ANoYes0
10509960289231531652LN/ANoYes0
cryptobase178NoYes0
6024385862456420213LN/ANoYes0
17758121285737239662LN/ANoYes0
8297610689928539302LN/ANoYes0
firefly_008b711NoYes0
robjson175YesYes0
7555983136890492184LN/ANoYes0
cryptobase_vote660NoYes0
cryptobrokerio_vote632NoYes0
5179935115380415935LN/ANoYes0
firefly_002a702NoYes0
firefly_001b699NoYes0
dahme848NoYes0
14202292498945844707LN/ANoYes0
videonode219NoYes0
5597753302026953823LN/ANoYes0
bitcoinuserx_voting502NoYes0
firefly_256a714NoYes0
8161379567962932612LN/ANoYes0
firefly_001a704NoYes0
12964971923771940658LN/ANoYes0
10718780435166841290LN/ANoYes0
16098742893006411206LN/ANoYes0
firefly_004b713NoYes0
firefly_008a709NoYes0
firefly_002b703NoYes0
firefly_032b708NoYes0
redhawksoul534NoYes0
firefly_128b718NoYes0
11242919085379705555LN/ANoYes0
gregorst3_voting186NoYes0
firefly_064b706NoYes0
firefly_128a701NoYes0
firefly_064a705NoYes0
yelllowsin221YesYes0
firefly_016a716NoYes0
firefly_004a710NoYes0
2107068065319588112LN/ANoYes0
liberspirita14NoYes1.0E-8
arisalexis205NoYes9.0E-8
useastboardwalk206YesYes2.14E-6
3061891462461441403LN/ANoYes9.999E-5
cstewart247NoYes0.00010458
5556778856658637078LN/ANoYes0.00033
frodek235NoYes0.00039645
vo1d191NoYes0.0009533
mrfrismint_voting673NoYes0.00353236
mladen00_vote01524NoYes0.00833468
freemind176NoYes0.01113788
bank_videonode646NoYes0.03957543
4429457812421955647LN/ANoYes0.05771448
seatrips199NoYes0.05845427
2214649090792106332LN/ANoYes0.07
14038580873201250915LN/ANoYes0.08717069
10428980474212658324LN/ANoYes0.1
psdev309YesYes0.1
peanuts200NoYes0.1
savetheworld162YesYes0.12061662
8118771817948848808LN/ANoYes0.13323867
9134403334324112937LN/ANoYes0.26971776
mobgod242NoYes0.27893628
liskgratis493NoYes0.41868772
8083007170056363490LN/ANoYes0.52
11526056338791092775LN/ANoYes0.58540791
tranquility680NoYes0.65999999
15794200480667589584LN/ANoYes0.68320367
17633823454047924863LN/ANoYes0.7
gordo102YesYes0.70448529
safika509NoYes0.73167547
cstewartvoter527NoYes0.79885576
15810594453460234041LN/ANoYes0.8
paleovanguard585NoYes0.8323063
9694902200904929151LN/ANoYes0.86548343
matthewdc603NoYes0.9
15227128695006458200LN/ANoYes1.35283629
cannabananavotes466NoYes1.68937814
obelisk194YesYes1.70322789
8052482152511430358LN/ANoYes1.83717004
serenity2707NoYes1.84174758
stanks999NoYes1.89849773
8079178751684948324LN/ANoYes2.01262991
2329183154524426169LN/ANoYes2.11707574
pawart181NoYes2.13500001
3388694964884533097LN/ANoYes2.17094568
9782677707957211937LN/ANoYes2.22755393
daoist106NoYes2.5910878
13400203520865344634LN/ANoYes3.29528546
mrfrismint_voting2884NoYes3.5
3249120894712026939LN/ANoYes3.85831939
kushed216NoYes3.98880802
will.cameron308YesYes4
5580595951177842439LN/ANoYes4.04898907
15145042393355861885LN/ANoYes4.0970057
3703129488092026868LN/ANoYes4.99191084
axesss485NoYes4.99377512
mrfrismint_voting1575NoYes5.1
sponge_avenger_vote244NoYes6.82076756
acheng_vote3787NoYes7.78653121
goldeneye_voting185NoYes8.73007717
8517792618312844221LN/ANoYes9.52102554
excaliburpll520NoYes9.99999999
8496400607400168741LN/ANoYes11.97282335
huso538NoYes15.5117635
croinz149YesYes15.9
firefly_016b717NoYes17
thebomber240YesYes18.6
ottobene_voting535NoYes30.6
distro109NoYes36.82277224
251172844664401037LN/ANoYes45.17536878
9793199117473834646LN/ANoYes69.10074048
14970063716450442456LN/ANoYes95.98499179
chase250YesYes98.9
10971983321424090376LN/ANoYes112.04450812
17634557053657750312LN/ANoYes142.32161624
mladen00192NoYes142.36
500793861935055206LN/ANoYes147.7
freiheitswelle112NoYes152.87326729
cryptostorms22NoYes159.74648029
1729145212739171439LN/ANoYes167.2581139
eastwind_ja54NoYes187.86326548
area204NoYes204.44511051
sgdias_donation934NoYes370.4385481
17857507087280705412LN/ANoYes380.92984914
ntelo97YesYes382.13883611
cannabananadelegate18NoYes402.3961322
digitron91NoYes406.90361306
6272272422739160383LN/ANoYes412.7
sgdias_maintenance993NoYes478.62748856
marphus768NoYes586.01175206
lamar25NoYes589.55733426
cointrader8395NoYes606.32970572
axente31NoYes630.05106604
12853682727919736566LN/ANoYes659.9
12418022667248298181LN/ANoYes670.68780544
17922250701715360204LN/ANoYes750.01288421
staticinstance108NoYes784.1782988
3772190246164963680LN/ANoYes801.02211701
sonobit36NoYes819.21584097
vrlc9213YesYes932.98269335
techbytes30NoYes992.50004817
13108280118215684572LN/ANoYes995.83056223
13266648625176628166LN/ANoYes1000
1043726228753184016LN/ANoYes1000.05051229
1175518281968790365LN/ANoYes1006.64295432
hagie57YesYes1008.90824957
diplo92YesYes1053.08210531
liskeric760NoYes1139.77491605
djselery19NoYes1157.63406557
metal494_new104YesYes1307.00489575
samuray_vote02833NoYes1405.2558882
popcornbag100YesYes1448.91485134
16586191145257172690LN/ANoYes1497
robinhood3YesYes1525.01676114
grajson.fund888NoYes2015.82629249
cad78933NoYes2036.78316431
snark172YesYes2351.94684062
rooney_communityfund831NoYes2455.9809455
odsejen81NoYes2481.59778912
11259663447362392055LN/ANoYes2496.63709751
10257808917269523748LN/ANoYes2596.91133989
8438424256157119047LN/ANoYes2694.82865904
3641217325024781794LN/ANoYes2695.02876291
7618039167972207542LN/ANoYes2708.73456577
bioly75NoYes2994.38911402
nerigal42NoYes3162.16361076
6623506485225092318LN/ANoYes3187.6
2047475705085622048LN/ANoYes3248.27328513
dafricash21YesYes3287.51306845
mybappsfund863NoYes3352.81154159
rmelo90YesYes3450.87359297
12826777007226724867LN/ANoYes3700.41280365
bitseed39NoYes3860.85018928
samuray83YesYes3923.58269079
vega65NoYes3948.57740345
tembo49NoYes3987.26481774
sherwood241NoYes4179.52760744
liskafrica781NoYes4242.25085072
sgdias96NoYes4549.54897953
goldeneye9YesYes4618.98543786
luxiang789060YesYes4747.88454937
bioly_donation908NoYes4786.44572247
13490609035192081253LN/ANoYes5017.05349504
hagie_vote906NoYes5020.11675905
devasive80NoYes5058.48670912
15965591750855816672LN/ANoYes5149.40406183
atreides27YesYes5192.47277906
vipertkd_funds910NoYes5677.92523776
eclipsun67NoYes5703.89999823
redsn0w15YesYes5797.57958664
punkrock7YesYes5811.16039668
7464565389669249331LN/ANoYes6008.0587775
digitron_funding943NoYes6036.7
18233651865186551449LN/ANoYes6054.6209366
doweig45NoYes6155.79716274
15539339836439420466LN/ANoYes6473.75497715
distro_vote698NoYes6588.93828356
17673443294185350866LN/ANoYes6678.68368156
17131314233141565185LN/ANoYes6815.00853657
7318930250577934651LN/ANoYes6816.9
corsaro74YesYes7014.92548851
liskgate51YesYes7161.1497158
3370107046683042555LN/ANoYes7202.61517342
16207287102853959319LN/ANoYes7814.01613804
vrlc92_snow770NoYes7854.50711194
crodam77NoYes7959.46835703
sgdias_share790NoYes7983.37585445
odsejenvote256NoYes8073.82410802
7436885772574645499LN/ANoYes8189.31621314
iii.element.iii53NoYes8214.84671478
corsaro_reserve_fund818NoYes8440.54497975
dafricash_dapp_fund904NoYes8516.1
8413331407098003649LN/ANoYes8672.70320572
12956559171839587501LN/ANoYes9001.41267493
samuray_vote01730NoYes9045.56064392
slasheks46NoYes9408.04783691
ottobene99NoYes9526.47154506
grajsondelegate73NoYes9582.84851371
11632616019928437763LN/ANoYes9774.98916922
srong911NoYes9854.33198442
vipertkd79NoYes9917.71839158
heipi958NoYes9994.46629651
14762377228864148002LN/ANoYes10000.99717937
8380895608276095030LN/ANoYes10010.57077346
14020766394327086882LN/ANoYes10014.08684914
bangomatic98NoYes10040.44614782
4278286702344363185LN/ANoYes10056.30080723
sgdias_voting751NoYes10073.43031062
wannabe_rotebaron37NoYes10310.19851277
4243801139481107613LN/ANoYes10690.3733084
idealisk47NoYes10727.74158749
forrest58NoYes10812.66735153
6856737858844081934LN/ANoYes10914.97723607
gr33ndrag0n11YesYes11112.08505806
7749549143618431915LN/ANoYes11195.61826611
9497673079764784060LN/ANoYes11295.70511146
12994531625717590142LN/ANoYes11369.27043429
phinx_voter2229NoYes11431.07532433
joel63YesYes11689.1346489
corsaro_savings813NoYes11703.29820525
9218911569612952003LN/ANoYes11831.40216182
vi1son68YesYes11948.35912455
odsejenhodls733NoYes12137.72815831
10954719108727427922LN/ANoYes12406.96575122
3320265482466499075LN/ANoYes12491.31976991
12961973196981972769LN/ANoYes12609.25146592
malreynolds82YesYes12810.60549509
4104563047295731553LN/ANoYes13017.43193662
9033860761768944311LN/ANoYes13061.84418936
cc001_vote892NoYes13217.57862121
2257663510674440621LN/ANoYes13415.22270477
mrv12YesYes13461.1474256
pol_v2846NoYes14077.6911535
16240846704417195712LN/ANoYes14096.45421566
stoner1986NoYes14685.70526575
2142361098596271378LN/ANoYes15056.09257534
cryptopools.com353YesYes15251.52324001
7209384251319567204LN/ANoYes15829.54127211
kushed.delegate55NoYes15880.4139904
liskfaucets189YesYes16484.75992421
digitron_vote_2924NoYes16776.12711029
anamix155YesYes16992.41660269
popcornbag_voting728NoYes17297.59028862
10979158172368098841LN/ANoYes17327.5730611
tharude_voting927NoYes17421.1978579
lamar_voting349NoYes17512.69732879
gregorst148YesYes17554.33628742
serenity1719NoYes17842.3370272
7714486406258766518LN/ANoYes18015.01201118
10220516068505329233LN/ANoYes18116.73606577
cc0016YesYes18134.68746395
slasheks_voting832NoYes18358.97715104
11890038187544738980LN/ANoYes18372.47958105
7824753589982723919LN/ANoYes18848.85585911
18188652726004000863LN/ANoYes19074.61237728
digitron_vote_1835NoYes19298.06708662
mrfrismint38NoYes19514.15710967
3924323828918650088LN/ANoYes19737.80242698
ondin_vote830NoYes20002.24231422
vrlc92_fund801NoYes20035.14471761
vrlc92_voting519NoYes20050.13274148
1100217860159313544LN/ANoYes20055.39932877
6371270859419604715LN/ANoYes20089.22016225
5776993425009478289LN/ANoYes20116.28533514
11283890262351164583LN/ANoYes20119.71548081
13985119306632826719LN/ANoYes20124.73732299
polycrypto66YesYes20326.19809047
17499430565376144744LN/ANoYes20743.11595827
11618198623151883571LN/ANoYes20762.60368562
idealisk_vote691NoYes20827.96756843
splatters87NoYes21228.70476818
2440232592244804995LN/ANoYes21497.94409616
10602633507826289889LN/ANoYes22198.42687219
9408825830896937683LN/ANoYes22210.38727728
5826706022975073929LN/ANoYes22436.12198679
hua_vote217NoYes22876.725398
3508551838769730404LN/ANoYes23099.47486496
phinx_voter218NoYes23166.17949621
4566425409445727276LN/ANoYes23191.29418871
5486741353973502785LN/ANoYes23413.7516216
2540101717466454387LN/ANoYes23718.40769675
iii.element.iii_forg857NoYes23746.54340056
6089795564159731030LN/ANoYes24195.80065317
12847638028681508916LN/ANoYes25006.57434698
6522196368920873283LN/ANoYes25014.17453752
qbanow_voting292NoYes25047.1708501
4292414489311229649LN/ANoYes25087.91999844
wannabe_voting763NoYes25368.2749636
1319761101541101302LN/ANoYes25668.35177914
index70NoYes26028.85722225
14245142727824838755LN/ANoYes26245.25064321
9696223012069744525LN/ANoYes26469.65889851
15234803553064000463LN/ANoYes26907.63413879
dakk88NoYes27045.5434705
hoop28NoYes27116.29914185
11175496620316702208LN/ANoYes27276.45402115
thrice.pi_prometheus34NoYes27913.83495376
11184469317103771046LN/ANoYes28028.91250275
5094303879488827360LN/ANoYes29689.49038046
grexx101NoYes30082.20350928
6891248469310103927LN/ANoYes30168.21359976
1812719045993870466LN/ANoYes30277.23673489
eastwind_ja@voter775NoYes30392.30572429
16527048744878674761LN/ANoYes30561.89228578
staticinstancevotes563NoYes31962.16384213
15200794431322588003LN/ANoYes32000.95794727
16876608059459539367LN/ANoYes32170.66762803
qbanow89NoYes32290.38678435
2648928925778791216LN/ANoYes33755.37525124
movecrypto71YesYes34220.81127473
tharude_forged758NoYes34868.25390606
10920139043416699893LN/ANoYes35009.57901458
traderbill10YesYes35691.91535912
fixcrypt26YesYes35835.81687027
luxiang7890votes688NoYes35986.97098164
mrgr61NoYes36102.89811267
luxiang7890_votes1623NoYes36276.54591077
grumlin52NoYes36352.9801894
gr33ndrag0n_vote184NoYes36746.69918051
densmirnov16YesYes36980.84159211
13890482844377468472LN/ANoYes37701.55001715
xujian23YesYes37914.68786907
390014886825202697LN/ANoYes38002.69086354
8015875660656451105LN/ANoYes39098.19857144
3282138323804863692LN/ANoYes42447.24990079
tokyo01433NoYes42514.62426043
cointrader83_votes720NoYes43070.43968403
7299682379086112382LN/ANoYes43228.13931464
6193757254866316078LN/ANoYes43982.74337692
58056285528450029LN/ANoYes44055.71150553
457756129772930093LN/ANoYes45088.16014829
3263919031121517122LN/ANoYes46920.41044013
ntelo_voting828NoYes47130.03351811
3747208457241644000LN/ANoYes48529.16834886
rmelo_voting825NoYes48541.59677087
spirita3849NoYes50154.16500139
10776606955338393993LN/ANoYes50168.03003486
13801491996933873510LN/ANoYes50244.28056029
468040857402951201LN/ANoYes50584.93292838
12351460801938177869LN/ANoYes50725.48702742
17355119482909681847LN/ANoYes50732.89989495
4649651317709476586LN/ANoYes51222.68357164
10208542852454648315LN/ANoYes53688.40644732
14535439548965309658LN/ANoYes54232.15131373
doweig_vote767NoYes54481.12194585
17311334829905882013LN/ANoYes55507.06968225
3050836032577170077LN/ANoYes59746.39223484
punkrock_voting882NoYes61576.00525227
tembo_votes895NoYes65212.89522615
1174473204347956095LN/ANoYes68025.55583965
15164110981339691647LN/ANoYes68655.89650817
15704279099762737257LN/ANoYes71054.06013178
rabid277NoYes73924.17436464
12473538865774234120LN/ANoYes75300.20035795
bcboilermaker153YesYes80436.2298344
redhawkcore969NoYes80537.97874127
8088607490969282484LN/ANoYes83091.39868459
7412363108165922456LN/ANoYes84896.04543083
spirita2856NoYes100254.33505149
tembo_voting930NoYes102077.54322313
traderbillvotes2679NoYes112347.41876892
9180527038788845299LN/ANoYes121782.52045931
9811164346653186816LN/ANoYes122514.09863101
2890552557949034257LN/ANoYes131098.29109019
movecrypto_vote784NoYes136185.82046257
willwill976NoYes150057.46380363
spirita894NoYes150321.83014676
acheng_vote1488NoYes150687.69265563
acheng_vote2557NoYes150824.88229694
iii.element.iii_vote998NoYes152146.33311811
4694813158025527331LN/ANoYes178768.98595308
badman_voter948NoYes236104.54337888
liskpool_com_011YesNoNo vote for you
thepool2YesNoNo vote for you
shinekami8YesNoNo vote for you
tharude17YesNoNo vote for you
phoenix196920YesNoNo vote for you
liskjp24YesNoNo vote for you
bigfisher29YesNoNo vote for you
rooney32YesNoNo vote for you
will44YesNoNo vote for you
isabella48YesNoNo vote for you
luiz64YesNoNo vote for you
spacetrucker72YesNoNo vote for you
liskit76YesNoNo vote for you
hmachado93YesNoNo vote for you
china144YesNoNo vote for you
liskyun152YesNoNo vote for you
sambalosie166YesNoNo vote for you
max170YesNoNo vote for you
sponge_avengers_node171YesNoNo vote for you
reavon179YesNoNo vote for you
liskpay196YesNoNo vote for you
cryptobrokerio197YesNoNo vote for you
lisk.dizrupt.io198YesNoNo vote for you
byronp213YesNoNo vote for you
getlisk.com214YesNoNo vote for you
asabove.sobelow233YesNoNo vote for you
xtar252YesNoNo vote for you
delegatech279YesNoNo vote for you
bytemaster280YesNoNo vote for you
vprf281YesNoNo vote for you
bastiat290YesNoNo vote for you
barie303YesNoNo vote for you
liskhq304YesNoNo vote for you
drizzt379YesNoNo vote for you
djaverts385YesNoNo vote for you
jim386YesNoNo vote for you
irondizzy389YesNoNo vote for you
lisk391YesNoNo vote for you
short27400YesNoNo vote for you
mainnet401YesNoNo vote for you
delegate402YesNoNo vote for you
muffins_the_delegate403YesNoNo vote for you
mimone404YesNoNo vote for you
develop7405YesNoNo vote for you
sigl406YesNoNo vote for you
optimus378407YesNoNo vote for you
eurocrypto410YesNoNo vote for you
fairlight411YesNoNo vote for you
cookiemonster414YesNoNo vote for you
goblynn429YesNoNo vote for you
tm2013430YesNoNo vote for you
mrmaroon457YesNoNo vote for you
blockexplore.in512YesNoNo vote for you
coinvc.com518YesNoNo vote for you