Last 72hrs of blocks for gordo (1796911442229327448L)

Current time: 2017-05-27 04:03:05
Date Block Status

Voting for gordo (1796911442229327448L)

Delegates Rank You voted Voted for you Weight
redhawksoul622NoYes0
freiheitswelle179NoYes0
firefly_001a812NoYes0
serenity2815NoYes0
14202292498945844707LN/ANoYes0
17928911208386141426LN/ANoYes0
8297610689928539302LN/ANoYes0
6024385862456420213LN/ANoYes0
firefly_064b814NoYes0
firefly_256a822NoYes0
142111579110321432LN/ANoYes0
firefly_032a820NoYes0
cryptobrokerio_vote733NoYes0
firefly_008b819NoYes0
firefly_004b821NoYes0
dahme977NoYes0
firefly_016a824NoYes0
firefly_002b811NoYes0
13400203520865344634LN/ANoYes0
firefly_032b816NoYes0
firefly_128b826NoYes0
5597753302026953823LN/ANoYes0
firefly_008a817NoYes0
firefly_128a809NoYes0
firefly_002a810NoYes0
firefly_001b807NoYes0
7555983136890492184LN/ANoYes0
2107068065319588112LN/ANoYes0
11242919085379705555LN/ANoYes0
cryptobase207NoYes0
14692130237861644796LN/ANoYes0
redsn0w106YesYes0
1729145212739171439LN/ANoYes0
5905993658153769304LN/ANoYes0
7633437825381188391LN/ANoYes0
5486741353973502785LN/ANoYes0
16586191145257172690LN/ANoYes0
14869309805831440828LN/ANoYes0
8438424256157119047LN/ANoYes0
yelllowsin476YesYes0
12913077768622114043LN/ANoYes0
12964971923771940658LN/ANoYes0
12577908299105854567LN/ANoYes0
17978186510452600048LN/ANoYes0
15824589796257311794LN/ANoYes0
16098742893006411206LN/ANoYes0
spirita3979NoYes0
204440690178793746LN/ANoYes0
movecrypto_vote904NoYes0
16131018536677355460LN/ANoYes0
8660589832088282242LN/ANoYes0
cryptobase_vote765NoYes0
10257808917269523748LN/ANoYes0
15164110981339691647LN/ANoYes0
10718780435166841290LN/ANoYes0
heras11204YesYes0
500793861935055206LN/ANoYes0
gregorst3_voting306NoYes0
1319761101541101302LN/ANoYes0
serenity1827NoYes0
goldeneye_voting601NoYes0
videonode357NoYes0
freeze308NoYes0
malreynolds176YesYes0
11618198623151883571LN/ANoYes0
sgdias_maintenance298NoYes0
2648928925778791216LN/ANoYes0
liskgratis242NoYes0
robjson206YesYes0
12418022667248298181LN/ANoYes0
9260497009906420745LN/ANoYes0
8161379567962932612LN/ANoYes0
12906355037060549981LN/ANoYes0
vote1_videonode602NoYes0
2366033234128268057LN/ANoYes0
17758121285737239662LN/ANoYes0
firefly_064a813NoYes0
bitcoinuserx_voting558NoYes0
warriorsoul686NoYes0
firefly_004a818NoYes0
3641217325024781794LN/ANoYes1.0E-8
arisalexis278NoYes9.0E-8
14245142727824838755LN/ANoYes4.0E-7
useastboardwalk285YesYes2.14E-6
3061891462461441403LN/ANoYes9.999E-5
cstewart462NoYes0.00010458
5556778856658637078LN/ANoYes0.00033
frodek463NoYes0.00039645
vo1d272NoYes0.0009533
popcornbag112YesYes0.0012575
mrfrismint_voting779NoYes0.00353236
mladen00_vote01604NoYes0.00833468
freemind250NoYes0.01113788
axente119NoYes0.01592939
cryptostorms173NoYes0.01915739
diplo128YesYes0.03025843
bank_videonode751NoYes0.03957543
area236NoYes0.04511051
10509960289231531652LN/ANoYes0.05394735
4429457812421955647LN/ANoYes0.05771448
8088607490969282484LN/ANoYes0.05805511
mrfrismint146NoYes0.06138573
390014886825202697LN/ANoYes0.06893493
2214649090792106332LN/ANoYes0.07
251172844664401037LN/ANoYes0.07536878
peanuts254NoYes0.1
psdev484YesYes0.1
10428980474212658324LN/ANoYes0.1
8118771817948848808LN/ANoYes0.13323867
liskeric877NoYes0.22503839
mobgod382NoYes0.27893628
11259663447362392055LN/ANoYes0.36626791
16207287102853959319LN/ANoYes0.41609163
dafricash131YesYes0.44269931
8083007170056363490LN/ANoYes0.52
movecrypto140YesYes0.54436076
11526056338791092775LN/ANoYes0.58540791
10954719108727427922LN/ANoYes0.60304401
tranquility785NoYes0.65999999
11632616019928437763LN/ANoYes0.67836992
15794200480667589584LN/ANoYes0.68320367
doweig213NoYes0.71676775
13108280118215684572LN/ANoYes0.73056223
liskafrica901NoYes0.73065646
safika566NoYes0.73167547
cstewartvoter607NoYes0.79885576
paleovanguard713NoYes0.8323063
9694902200904929151LN/ANoYes0.86548343
matthewdc683NoYes0.9
doweig_vote885NoYes0.96641491
11216010711385431021LN/ANoYes1.00337793
grexx134NoYes1.33979385
obelisk302YesYes1.70322789
8052482152511430358LN/ANoYes1.83717004
16302919221315178912LN/ANoYes1.89849773
pawart244NoYes2.13500001
lamar103NoYes2.36905853
cannabananavotes703NoYes2.36906003
kushed217NoYes2.36906646
14901545285368080599LN/ANoYes2.36912088
cannabananadelegate133NoYes2.36913221
gordo169YesYes2.37317249
rmelo171YesYes2.37902656
5179935115380415935LN/ANoYes2.39064626
bitseed105NoYes2.39512936
idealisk126NoYes2.39513427
gregorst148YesYes2.40620637
11175496620316702208LN/ANoYes2.42254498
ntelo_voting334NoYes2.44345951
58056285528450029LN/ANoYes2.44371261
6623506485225092318LN/ANoYes2.45397231
enterprise630NoYes2.587336
2975391717033560636LN/ANoYes2.61221045
9134403334324112937LN/ANoYes2.6387762
15688083059073064371LN/ANoYes2.7493022
selene629NoYes2.83968414
sgdias_share284NoYes2.89470535
11988895689627961256LN/ANoYes3.02785844
sgdias_voting295NoYes3.0807374
pol_v2975NoYes3.10091799
15810594453460234041LN/ANoYes3.16905844
7714486406258766518LN/ANoYes3.29030652
1542343060418248856LN/ANoYes3.5
3249120894712026939LN/ANoYes3.85831939
will.cameron499YesYes4
3263919031121517122LN/ANoYes4.27726223
8079178751684948324LN/ANoYes4.38168835
rmelo_voting953NoYes4.47735347
2329183154524426169LN/ANoYes4.48613418
3388694964884533097LN/ANoYes4.54000412
9782677707957211937LN/ANoYes4.59661237
daoist194NoYes4.96014624
mrfrismint_voting1674NoYes5.1
tokyo01774NoYes5.27301003
3382779739603666212LN/ANoYes5.46952522
16240846704417195712LN/ANoYes5.65788048
1812719045993870466LN/ANoYes5.86460338
5580595951177842439LN/ANoYes6.41804751
17499430565376144744LN/ANoYes6.65937423
metal494_new200YesYes7.02610455
3703129488092026868LN/ANoYes7.36096928
4534452804982657920LN/ANoYes7.36283356
wannabe_rotebaron111NoYes8.48227975
traderbillvotes2784NoYes8.74302574
sponge_avenger_vote288NoYes9.189826
13985119306632826719LN/ANoYes9.43523222
slasheks114NoYes9.48349061
excaliburpll578NoYes9.99999999
staticinstancevotes662NoYes10.3278446
11283890262351164583LN/ANoYes11.79139281
8517792618312844221LN/ANoYes11.89008398
4278286702344363185LN/ANoYes12.3093143
3147357156577156587LN/ANoYes15.23033833
12826777007226724867LN/ANoYes15.49989059
firefly_016b825NoYes17
huso613NoYes17.88082194
croinz198YesYes18.26905844
rabid450NoYes18.96334547
thebomber481YesYes19.85423615
8380895608276095030LN/ANoYes24.35361302
qbanow_voting626NoYes26.54162321
15145042393355861885LN/ANoYes27.5935895
ottobene_voting623NoYes30.6
cad789120NoYes31.1814361
14038580873201250915LN/ANoYes34.95514146
distro175NoYes36.82277224
7464565389669249331LN/ANoYes45.34283873
7318930250577934651LN/ANoYes48.51081401
distro_vote806NoYes52.93075877
qbanow174NoYes67.98620719
ondin109NoYes95.98613169
chase471YesYes98.9
15574930544183245058LN/ANoYes101.39201505
10971983321424090376LN/ANoYes112.04450812
cryptopools.com327YesYes118.48079564
17673443294185350866LN/ANoYes137.46576564
17634557053657750312LN/ANoYes141.32161624
mladen00255NoYes142.36
cointrader83144NoYes158.6158421
4834772171800579263LN/ANoYes160.70484136
6371270859419604715LN/ANoYes238.44024147
samuray_vote02959NoYes303.12494664
7412363108165922456LN/ANoYes348.55145601
6272272422739160383LN/ANoYes412.7
hagie101YesYes467.26501817
marphus886NoYes591.4871757
17922250701715360204LN/ANoYes749.93651997
staticinstance172NoYes786.19150296
3772190246164963680LN/ANoYes808.09442829
13266648625176628166LN/ANoYes1000
1043726228753184016LN/ANoYes1000.62074166
15108007378744062157LN/ANoYes1010.35424719
1175518281968790365LN/ANoYes1015.61716667
digitron123NoYes1138.81227508
6882927673026783240LN/ANoYes1241.88213105
eastwind_ja24NoYes1653.84153636
polycrypto45YesYes1688.7610819
1635463232148243197LN/ANoYes1861.61363538
snark219YesYes2361.20934871
forrest54NoYes2372.34338492
techbytes91NoYes2543.6303308
vipertkd93NoYes2571.78462834
14762377228864148002LN/ANoYes3009.70963868
8496400607400168741LN/ANoYes3014.06609079
12956559171839587501LN/ANoYes3045.06028428
liskgate66YesYes3159.76296854
12850080391686557339LN/ANoYes3202.00255389
2047475705085622048LN/ANoYes3269.42719364
vega81NoYes3346.23367744
samuray51YesYes3775.0256918
damonstamash470NoYes3999.87590073
7119448959699646996LN/ANoYes4003.49045806
eclipsun100NoYes4037.86913171
goldeneye44YesYes4072.10035755
3158348243118361227LN/ANoYes4142.33246253
index88NoYes4625.41172629
vipertkd_community268NoYes5042.81146761
13490609035192081253LN/ANoYes5062.12917432
samuray_vote01841NoYes5089.87859837
18233651865186551449LN/ANoYes6115.5267221
cc001_donations859NoYes6627.89607657
17633823454047924863LN/ANoYes6669.099705
3370107046683042555LN/ANoYes7264.83702841
cc001_fund1888NoYes7347.90087914
luxiang789025YesYes7919.62814313
9548988731780551700LN/ANoYes8196.52927006
ottobene141NoYes8500.52352989
goldeneye_fund830NoYes9039.31500279
vipertkd_funds360NoYes9531.62552792
digitron_vote_1961NoYes9556.05809667
5094303879488827360LN/ANoYes9560.97136339
2142361098596271378LN/ANoYes10117.66961518
4104563047295731553LN/ANoYes10179.43985553
3662351404757538643LN/ANoYes10574.55412208
17131314233141565185LN/ANoYes10786.37850705
tembo56NoYes10813.85780175
9033860761768944311LN/ANoYes13061.84418936
11950819909555235066LN/ANoYes13323.71008521
11141199307047295393LN/ANoYes13567.05614093
anamix151YesYes15105.04432428
3961470486888855260LN/ANoYes17033.91953739
stoner19125NoYes18718.09937796
18188652726004000863LN/ANoYes19240.35228001
hagie_vote575NoYes20105.72144887
5776993425009478289LN/ANoYes20416.96000448
1100217860159313544LN/ANoYes20425.23427225
5454372801123694907LN/ANoYes21760.91007032
lamar_voting313NoYes22010.84043745
10602633507826289889LN/ANoYes22079.13285415
9408825830896937683LN/ANoYes22177.66243185
kushed.delegate102NoYes22729.16176413
chamberlain47NoYes23899.49185801
cc00112YesYes23923.25898289
6089795564159731030LN/ANoYes24484.39476926
12847638028681508916LN/ANoYes25210.39057016
9696223012069744525LN/ANoYes26731.22583665
eastwind_ja@vote966NoYes27797.67603436
4243801139481107613LN/ANoYes29124.66630081
6522196368920873283LN/ANoYes30043.62466067
10220516068505329233LN/ANoYes30183.4707003
6891248469310103927LN/ANoYes30611.14326347
lisknode.io361NoYes35007.28961321
sgdias_donation297NoYes35174.01065747
12994531625717590142LN/ANoYes35560.21214177
2540101717466454387LN/ANoYes36582.72374663
10920139043416699893LN/ANoYes36934.06083391
sonobit118NoYes44320.47081631
457756129772930093LN/ANoYes45996.47929526
liskit87YesYes46053.47048893
acheng_vote3907NoYes50040.66296717
idealisk_vote405NoYes50212.36896908
13801491996933873510LN/ANoYes50950.87944325
dakk90NoYes52449.06141045
4292414489311229649LN/ANoYes53268.4742457
slasheks_voting958NoYes56997.2510059
4649651317709476586LN/ANoYes57494.96968992
15214067665536823519LN/ANoYes60513.67845553
traderbill110YesYes61790.52969774
14545354893227889791LN/ANoYes62272.27235927
11742861201951815695LN/ANoYes65104.53643683
densmirnov92YesYes70497.38596834
8015875660656451105LN/ANoYes71737.75796025
15704279099762737257LN/ANoYes100095.01596543
blackswan_main495NoYes100709.58131882
bcboilermaker143YesYes111913.17881839
1614475476762094771LN/ANoYes126300.46749739
10436586912673120893LN/ANoYes146319.89570746
2890552557949034257LN/ANoYes211411.87489096
thepool1YesNoNo vote for you
liskpool_com_012YesNoNo vote for you
punkrock4YesNoNo vote for you
luiz5YesNoNo vote for you
liskjp6YesNoNo vote for you
rooney9YesNoNo vote for you
shinekami10YesNoNo vote for you
bigfisher11YesNoNo vote for you
spacetrucker14YesNoNo vote for you
xujian18YesNoNo vote for you
will22YesNoNo vote for you
mrv23YesNoNo vote for you
gr33ndrag0n26YesNoNo vote for you
corsaro33YesNoNo vote for you
savetheworld39YesNoNo vote for you
robinhood42YesNoNo vote for you
vrlc9255YesNoNo vote for you
hmachado69YesNoNo vote for you
china71YesNoNo vote for you
ntelo75YesNoNo vote for you
phoenix196986YesNoNo vote for you
isabella95YesNoNo vote for you
atreides96YesNoNo vote for you
joel98YesNoNo vote for you
vi1son113YesNoNo vote for you
tharude116YesNoNo vote for you
fixcrypt130YesNoNo vote for you
liskyun185YesNoNo vote for you
sambalosie205YesNoNo vote for you
reavon209YesNoNo vote for you
sponge_avengers_node216YesNoNo vote for you
liskfaucets222YesNoNo vote for you
max224YesNoNo vote for you
delegatech240YesNoNo vote for you
delegate241YesNoNo vote for you
cryptobrokerio249YesNoNo vote for you
getlisk.com256YesNoNo vote for you
asabove.sobelow257YesNoNo vote for you
liskpay261YesNoNo vote for you
byronp277YesNoNo vote for you
bastiat287YesNoNo vote for you
barie356YesNoNo vote for you
lisk.dizrupt.io374YesNoNo vote for you
coinvc.com455YesNoNo vote for you
drizzt482YesNoNo vote for you
xtar483YesNoNo vote for you
vprf487YesNoNo vote for you
djaverts488YesNoNo vote for you
jim489YesNoNo vote for you
goblynn494YesNoNo vote for you
lisk510YesNoNo vote for you
bytemaster512YesNoNo vote for you
mrmaroon513YesNoNo vote for you
short27536YesNoNo vote for you
mainnet540YesNoNo vote for you
mimone543YesNoNo vote for you
develop7552YesNoNo vote for you
liskhq568YesNoNo vote for you
sigl573YesNoNo vote for you
optimus378576YesNoNo vote for you
irondizzy587YesNoNo vote for you
eurocrypto588YesNoNo vote for you
muffins_the_delegate589YesNoNo vote for you
cookiemonster590YesNoNo vote for you
fairlight591YesNoNo vote for you
blockexplore.in592YesNoNo vote for you
tm2013600YesNoNo vote for you