Last 72hrs of blocks for cad789 (6157471041098921355L)

Current time: 2017-09-20 09:04:44
Date Block Status

Voting for cad789 (6157471041098921355L)

Delegates Rank You voted Voted for you Weight
ppan282NoYes0
7555983136890492184LN/ANoYes0
5905993658153769304LN/ANoYes0
2107068065319588112LN/ANoYes0
6211143490007586636LN/ANoYes0
15824589796257311794LN/ANoYes0
16131018536677355460LN/ANoYes0
8660589832088282242LN/ANoYes0
7649066566645751819LN/ANoYes0
416466149683571282LN/ANoYes0
12964971923771940658LN/ANoYes0
16098742893006411206LN/ANoYes0
1981115465425791553LN/ANoYes0
10718780435166841290LN/ANoYes0
7367109841043083452LN/ANoYes0
16586191145257172690LN/ANoYes0
14167769329027503667LN/ANoYes0
94740894520303347LN/ANoYes0
989298824547095176LN/ANoYes0
8052482152511430358LN/ANoYes0
odsejen122YesYes0
11618198623151883571LN/ANoYes0
263799120548041666LN/ANoYes0
8405350498131346374LN/ANoYes0
14869309805831440828LN/ANoYes0
2142361098596271378LN/ANoYes0
7633437825381188391LN/ANoYes0
14692130237861644796LN/ANoYes0
12155754620281348167LN/ANoYes0
12577908299105854567LN/ANoYes0
142111579110321432LN/ANoYes0
6566529227175740277LN/ANoYes0
6024385862456420213LN/ANoYes0
8297610689928539302LN/ANoYes0
2366033234128268057LN/ANoYes0
14202292498945844707LN/ANoYes0
12906355037060549981LN/ANoYes0
5597753302026953823LN/ANoYes0
17928911208386141426LN/ANoYes0
12850080391686557339LN/ANoYes0
500793861935055206LN/ANoYes0
11242919085379705555LN/ANoYes0
13400203520865344634LN/ANoYes0
17758121285737239662LN/ANoYes0
9260497009906420745LN/ANoYes0
16629551678031492981LN/ANoYes0
8161379567962932612LN/ANoYes0
17673443294185350866LN/ANoYes0
9013906781924851159LN/ANoYes0
12956559171839587501LN/ANoYes0
16472366012528199901LN/ANoYes0
18227531718081771771LN/ANoYes0
4711520466298033687LN/ANoYes0
14245142727824838755LN/ANoYes0
13322817034298199877LN/ANoYes0
13855339353198119464LN/ANoYes0
9016899337893978672LN/ANoYes0
7232737479492871429LN/ANoYes0
13000906373876827401LN/ANoYes0
3391025687679220100LN/ANoYes0
atreides107YesYes0
16793257295786688265LN/ANoYes0
kushed248NoYes0
metal494_new188YesYes0
13775263303403875878LN/ANoYes0
djselery128YesYes0
daoist224YesYes0
5013339066016708947LN/ANoYes0
15672188621606052888LN/ANoYes0
heras11220NoYes0
lamar136YesYes0
5179935115380415935LN/ANoYes0
firefly_004a926NoYes0
redhawksoul705NoYes0
9548988731780551700LN/ANoYes0
vote1_videonode671NoYes0
bitcoinuserx_voting549NoYes0
firefly_008b927NoYes0
firefly_128a917NoYes0
firefly_002a918NoYes0
cryptobrokerio_vote829NoYes0
firefly_001b915NoYes0
firefly_064a921NoYes0
firefly_002b919NoYes0
firefly_001a920NoYes0
firefly_064b922NoYes0
firefly_032b924NoYes0
firefly_008a925NoYes0
firefly_032a928NoYes0
firefly_004b929NoYes0
firefly_256a930NoYes0
firefly_016a932NoYes0
firefly_128b934NoYes0
cryptobase_vote870NoYes0
serenity2923NoYes0
6989315706341691344LN/ANoYes0
1635463232148243197LN/ANoYes0
15108007378744062157LN/ANoYes0
gregorst3_voting678NoYes0
306465990782780975LN/ANoYes0
sherwood447NoYes0
malreynolds197YesYes0
videonode326NoYes0
12913077768622114043LN/ANoYes0
12351460801938177869LN/ANoYes0
17355119482909681847LN/ANoYes0
7865988380386712314LN/ANoYes0
sgdias_maintenance297NoYes0
vrlc92_fund288NoYes0
freeze323NoYes0
lisk.pool.sexy_vote335NoYes0
goldeneye_voting368NoYes0
spirita3525NoYes0
arisalexis270NoYes9.0E-8
useastboardwalk284NoYes2.14E-6
3061891462461441403LN/ANoYes9.999E-5
cstewart464NoYes0.00010458
5556778856658637078LN/ANoYes0.00033
frodek394NoYes0.00039645
833597516078579511LN/ANoYes0.00043553
15891971996277235930LN/ANoYes0.00093426
vo1d275NoYes0.0009533
mrfrismint_voting884NoYes0.00353236
17377524468337761267LN/ANoYes0.00401611
mladen00_vote01673NoYes0.00833468
freemind393NoYes0.01113788
14715433742242653393LN/ANoYes0.01504614
cryptostorms177YesYes0.01916189
3730394032750234259LN/ANoYes0.02
200693560948983920LN/ANoYes0.02713648
bank_videonode858NoYes0.03957543
popcornbag138YesYes0.04508738
area310NoYes0.04511051
11245329417552699414LN/ANoYes0.04680608
10509960289231531652LN/ANoYes0.05396004
4429457812421955647LN/ANoYes0.05771448
mrfrismint163YesYes0.06140017
17085696697903529930LN/ANoYes0.06300927
7706220318539526776LN/ANoYes0.06832342
damonstamash857NoYes0.07212779
10781766177733750732LN/ANoYes0.07744692
5428899578882174615LN/ANoYes0.07939698
9134403334324112937LN/ANoYes0.0965725
1788611726912940467LN/ANoYes0.09944082
peanuts260NoYes0.1
9793199117473834646LN/ANoYes0.1
10428980474212658324LN/ANoYes0.1
psdev575NoYes0.1
3306576794098435651LN/ANoYes0.10104369
digitalcurrency_vote895NoYes0.1421243
axente115YesYes0.17471443
678114388824859705LN/ANoYes0.2
diplo133YesYes0.27154083
mobgod406NoYes0.27893628
liskyun201NoYes0.27939484
8438424256157119047LN/ANoYes0.28910787
3641217325024781794LN/ANoYes0.28926668
tank827NoYes0.30100001
11095244555215166983LN/ANoYes0.39325
15838472415496874758LN/ANoYes0.41720777
1043726228753184016LN/ANoYes0.43104794
11259663447362392055LN/ANoYes0.55058219
11526056338791092775LN/ANoYes0.58540791
dora813NoYes0.6
4986188735463331657LN/ANoYes0.62221656
tranquility890NoYes0.65999999
17932204485717677177LN/ANoYes0.67435898
15794200480667589584LN/ANoYes0.68320367
doweig200NoYes0.71693645
safika557NoYes0.73167547
enterprise566NoYes0.75095236
cstewartvoter676NoYes0.79885576
paleovanguard795NoYes0.8323063
3808467423266937863LN/ANoYes0.84433803
9694902200904929151LN/ANoYes0.86548343
13108280118215684572LN/ANoYes0.89208148
5244759746323295334LN/ANoYes0.89721112
12436998112510599466LN/ANoYes0.9
matthewdc424NoYes0.9
5988135120194628345LN/ANoYes0.9
9615770830143357923LN/ANoYes0.96664238
11216010711385431021LN/ANoYes1.0036141
17862623773220956008LN/ANoYes1.01145384
15309769494264463002LN/ANoYes1.02538313
dafricash145YesYes1.13019786
12177482792249705897LN/ANoYes1.15756284
3825466817150346237LN/ANoYes1.43804437
2329183154524426169LN/ANoYes1.55653941
8760657780218385347LN/ANoYes1.66439002
obelisk302NoYes1.70322789
10302634730899865910LN/ANoYes1.76417435
11632616019928437763LN/ANoYes1.78087746
17836753152065928804LN/ANoYes1.81390127
530307351173263230LN/ANoYes1.9
grexx140YesYes1.95696636
5486741353973502785LN/ANoYes2.07934159
pawart328NoYes2.13500001
14250500622393545989LN/ANoYes2.13873359
340222975426786258LN/ANoYes2.14682044
18233651865186551449LN/ANoYes2.2002066
polycrypto109YesYes2.27085384
8378868036430238742LN/ANoYes2.40786387
4770825645769172155LN/ANoYes2.5107255
freiheitswelle217YesYes2.614165
14519571710806364730LN/ANoYes2.66038025
7698686581096445546LN/ANoYes2.714745
popcornbag_voting370NoYes2.78956532
17633823454047924863LN/ANoYes3.09349894
movecrypto134YesYes3.17053004
serenity1935NoYes3.26580657
8088607490969282484LN/ANoYes3.30354146
1542343060418248856LN/ANoYes3.5
10954719108727427922LN/ANoYes3.61711108
3764023064354696625LN/ANoYes3.79606266
3249120894712026939LN/ANoYes3.85831939
lamar_voting762NoYes4.7397591
8517792618312844221LN/ANoYes4.75408515
10220516068505329233LN/ANoYes4.85052133
2755000982412637735LN/ANoYes4.90595032
14020766394327086882LN/ANoYes4.9467923
12003452595402006117LN/ANoYes4.99853937
mrfrismint_voting1765NoYes5.1
tokyo01879NoYes5.65246347
4399867920191542178LN/ANoYes6.01779294
14907097322055648848LN/ANoYes6.61441852
2648928925778791216LN/ANoYes7.10830685
12418022667248298181LN/ANoYes7.16091265
7119448959699646996LN/ANoYes7.49721501
stoner19105YesYes7.58148901
5237847508341256427LN/ANoYes8.0142201
8413331407098003649LN/ANoYes8.24704998
15965591750855816672LN/ANoYes8.4241142
12980393287823171195LN/ANoYes8.55929094
3720406064717223297LN/ANoYes9
1082281165963595130LN/ANoYes9.12253363
5438644174378854287LN/ANoYes9.31597166
14762377228864148002LN/ANoYes9.52396007
15195511456550900810LN/ANoYes9.9571543
excaliburpll641NoYes9.99999999
6173307392164897674LN/ANoYes10.03418202
12635003125752580853LN/ANoYes10.33329569
4649651317709476586LN/ANoYes10.37297986
tharude_forged998NoYes10.57913402
3396838543885599547LN/ANoYes10.9
3060104832458791640LN/ANoYes10.90000001
15810594453460234041LN/ANoYes11.12685474
digitron_vote_1352NoYes11.68996497
cannabananavotes703NoYes11.73736756
digitron106YesYes12.07990145
sonobit120YesYes12.56051471
729750226240585800LN/ANoYes13.60978341
8189648299215906094LN/ANoYes14.08952222
16207287102853959319LN/ANoYes14.1429474
bitseed111YesYes14.25576428
chaffee710NoYes14.87750001
cannabananadelegate141YesYes15.33010837
11175496620316702208LN/ANoYes15.38034128
6623506485225092318LN/ANoYes15.41497542
2975391717033560636LN/ANoYes15.6181694
10706914610557083703LN/ANoYes16
sgdias_voting293NoYes16.04193965
idealisk132YesYes16.27561719
1988500916304289221LN/ANoYes16.32685474
ntelo_voting852NoYes16.58407511
firefly_016b933NoYes17
3263919031121517122LN/ANoYes17.23505853
15068463637747712281LN/ANoYes17.23889135
8079178751684948324LN/ANoYes17.33948465
3388694964884533097LN/ANoYes17.50167001
sgdias_share294NoYes17.69202286
2085329693337938868LN/ANoYes17.72907888
m684NoYes17.98199406
58056285528450029LN/ANoYes18.38239602
1415761488301181493LN/ANoYes18.62339172
10132446393481244270LN/ANoYes19.23553039
5580595951177842439LN/ANoYes19.37584381
15164110981339691647LN/ANoYes19.78982429
1812719045993870466LN/ANoYes19.82209197
1586012760919629806LN/ANoYes20.12712187
16240846704417195712LN/ANoYes20.27472966
695851573584084538LN/ANoYes20.30067135
3703129488092026868LN/ANoYes20.31876558
axesss448NoYes20.32062986
468040857402951201LN/ANoYes21.49619484
2746800860659530777LN/ANoYes22
3961470486888855260LN/ANoYes22.01858821
sponge_avenger_vote300NoYes22.1476223
7209384251319567204LN/ANoYes22.46852317
8380895608276095030LN/ANoYes24.63885108
staticinstancevotes736NoYes24.79263241
7714486406258766518LN/ANoYes25.81535258
fixcrypt151YesYes26.47033984
3543720434237742545LN/ANoYes26.58164601
lisk.dizrupt.io559NoYes27.64792106
10408886314737143597LN/ANoYes27.9
traderbillvotes2889NoYes28.93519441
11254392858735710530LN/ANoYes29.0820506
11184469317103771046LN/ANoYes29.13269568
huso624NoYes29.50819222
12826777007226724867LN/ANoYes29.52783326
ottobene_voting706NoYes30.6
13915162481584718437LN/ANoYes30.93361568
selene569NoYes31.39566521
thebomber522NoYes31.47370212
9129396121534636377LN/ANoYes31.81968748
16634931252118239262LN/ANoYes32.69201455
2382427580785194646LN/ANoYes33.483423
distro182YesYes36.82277224
qbanow_voting709NoYes39.25676993
15722983385794441923LN/ANoYes39.72
bangomatic110YesYes40.77251545
9743034693636460534LN/ANoYes41.08793938
cad789117YesYes44.17576849
15591020522063267618LN/ANoYes46.84374437
11771456354304624699LN/ANoYes48.015157
15542730981297867181LN/ANoYes50.23565499
5526592696016049516LN/ANoYes50.55
7318930250577934651LN/ANoYes51.28135046
14966580721819715051LN/ANoYes51.37968429
12198152895986922014LN/ANoYes52
distro_vote914NoYes53.34126202
1520655700929483993LN/ANoYes54.77376125
7464565389669249331LN/ANoYes57.51511721
1323957381269082088LN/ANoYes57.81946203
3105357190636633404LN/ANoYes59.02547513
11717352499562865960LN/ANoYes64.58621803
18188220586981247718LN/ANoYes64.86333096
13747459701026804356LN/ANoYes65.41777985
15190464727611386575LN/ANoYes73.36528013
2720768723839136220LN/ANoYes76.4395086
qbanow178YesYes80.98237359
10716017119292302455LN/ANoYes80.99011495
5772057529825043896LN/ANoYes83.52
13910285762723006086LN/ANoYes86.5
9324048248809199410LN/ANoYes86.64890928
14803716726444143474LN/ANoYes92.95273036
15736425372003118045LN/ANoYes96.7749059
6129800002596502180LN/ANoYes96.9103278
17295133040749311909LN/ANoYes98.9
8488846195179996147LN/ANoYes101.05653207
wannabe_rotebaron116NoYes107.04881278
1038888984874734265LN/ANoYes107.25014596
18168385026626220797LN/ANoYes108.31973234
9902497957609488439LN/ANoYes108.65354093
12086021443666722226LN/ANoYes117.3206973
8451846996132981713LN/ANoYes117.9
5634450660266464876LN/ANoYes121.06024676
4068545517745045274LN/ANoYes128.93568172
14555592872662945451LN/ANoYes131.20929011
2883632568199354673LN/ANoYes134.58970144
6370886361200113620LN/ANoYes139.3
17634557053657750312LN/ANoYes141.49606911
8781272048388555479LN/ANoYes142.37539818
mladen00261NoYes142.46476251
13935535108560733264LN/ANoYes146.29771783
6936104236255891429LN/ANoYes146.57499999
11865369558748895097LN/ANoYes147.02189262
6193482500223074717LN/ANoYes149
17193152896815567425LN/ANoYes149.10163069
2485305581160289289LN/ANoYes150.33815016
10742561923895866114LN/ANoYes150.92399097
8074306892378267678LN/ANoYes150.97913741
4018661628218656541LN/ANoYes151.72
4834772171800579263LN/ANoYes162.13736379
8643473342856824802LN/ANoYes169.61304348
cointrader83170YesYes169.97493456
2580462669822839866LN/ANoYes175.45270218
10135881325610492054LN/ANoYes179.97013767
6188179662960576549LN/ANoYes182.96042047
2993350061164208523LN/ANoYes194.22961119
3924323828918650088LN/ANoYes195.16844749
4418198697306796165LN/ANoYes196.9
14955878230323231908LN/ANoYes197.08623737
14497701622968198882LN/ANoYes197.9
13772411382133425745LN/ANoYes200.21237932
8806109758683617263LN/ANoYes200.26405875
6274684514216691889LN/ANoYes201.51854006
13400600535718598151LN/ANoYes203.11651617
8175457483935712926LN/ANoYes203.88534677
jamescbury517NoYes204.01914723
11264174992290126703LN/ANoYes211.55437646
5550501475604479280LN/ANoYes217.74726574
11932255135717347313LN/ANoYes221.29084676
mikeg333514NoYes222.95626368
4150448056313577689LN/ANoYes224.61785248
14527614372255731118LN/ANoYes234.64766562
8752015454864041961LN/ANoYes238.35788834
samuray_vote01956NoYes241.66430141
gr33ndrag0n42NoYes246.67903636
7846169984323096677LN/ANoYes250.65911819
6371270859419604715LN/ANoYes254.53995156
17347916509308437293LN/ANoYes261.38160044
7542535095122658479LN/ANoYes272.020733
10903654560288944604LN/ANoYes274.35629297
705503537330534726LN/ANoYes289.9
2926480065029442155LN/ANoYes296.38558545
14865321211340182272LN/ANoYes299.17962722
5175463344561994426LN/ANoYes301.76904261
15571411124150922758LN/ANoYes302.05240122
5871949271327720101LN/ANoYes303.17016669
4728107767745963291LN/ANoYes310.92285792
10245553797358216836LN/ANoYes311.21114965
8431618860244570637LN/ANoYes315.31277217
5995682234367828750LN/ANoYes316.25402321
15642299054424841191LN/ANoYes321.90330571
16120931422151579826LN/ANoYes322.23047055
735643148253758162LN/ANoYes330.13219479
10655545365879839551LN/ANoYes330.80299134
660377619578631825LN/ANoYes332.33767428
11266413270055080116LN/ANoYes336.21580608
10650652563626959362LN/ANoYes340.06768402
7365162407600348547LN/ANoYes345.43189922
9369982046769786193LN/ANoYes346.24769573
9633177971356643034LN/ANoYes375.71652533
3222895228150273674LN/ANoYes410.13833452
932535624713322119LN/ANoYes411.41022907
6272272422739160383LN/ANoYes413.63147055
15304257857707620789LN/ANoYes423.46720602
847321114327777831LN/ANoYes428.68925008
228314333497458896LN/ANoYes432.7823451
9604152064072446535LN/ANoYes436.03366246
17922250701715360204LN/ANoYes453.46977196
16740169204711429966LN/ANoYes466.981525
1496411454810190298LN/ANoYes476.16224693
874913657252447001LN/ANoYes481.55971555
15759778494475684029LN/ANoYes491.13
18201853633110615484LN/ANoYes494.7351554
16129026326746477984LN/ANoYes497.11373177
10431462099862961935LN/ANoYes497.43359905
15301751317337595401LN/ANoYes499.17092877
10862829921505464144LN/ANoYes500.67454652
16753270412051635023LN/ANoYes507.76701864
14743067170201263413LN/ANoYes511.10012356
17452797990406070603LN/ANoYes530.34
10340250584189060137LN/ANoYes531.11458575
7789373054354965785LN/ANoYes535.77780285
3447490051064700873LN/ANoYes536.07957876
12529152418183149208LN/ANoYes538.84300611
535162438860534445LN/ANoYes548.32021532
2116527478630771206LN/ANoYes548.95927466
9434776869842402869LN/ANoYes551.24563197
1196583824090988401LN/ANoYes592.81519015
2684957078418562882LN/ANoYes610.28412678
12686108455790419452LN/ANoYes610.67260628
416177802837468742LN/ANoYes614.12739517
11848746338335156325LN/ANoYes615.83858011
vrlc9295NoYes617.50271522
4274645955125184681LN/ANoYes641.83485994
72963787524751991LN/ANoYes646.21999999
4853831545061977824LN/ANoYes647.31586199
6011422783037165400LN/ANoYes654.91308846
7251974609940540418LN/ANoYes656.02687777
7964316125836611039LN/ANoYes659.97902699
9868366448939666837LN/ANoYes661.74639885
6351503180032375450LN/ANoYes664.59714679
13398188986695971564LN/ANoYes692.27218131
5455862477572711593LN/ANoYes695.743885
8307396660936502196LN/ANoYes704
14185743864798947596LN/ANoYes714.49837169
12887946032152951593LN/ANoYes747.66402785
9088844658009176181LN/ANoYes748.50218085
6896401288146220616LN/ANoYes753.42
9238120763545189168LN/ANoYes780.61981245
12157154982006016588LN/ANoYes781.62723615
16131577799290916914LN/ANoYes781.77378068
ntelo72YesYes791.84549844
staticinstance179YesYes807.65021176
7605471906322111921LN/ANoYes809.20606427
13194850565513419662LN/ANoYes823.27772807
16960579262287789525LN/ANoYes833.88846895
13697865976481128098LN/ANoYes835.06687034
10817650001733399806LN/ANoYes844.40789485
5532288019103204741LN/ANoYes857.31628817
28746403541373431LN/ANoYes881.65858623
1433338741361051257LN/ANoYes899.46908617
4957721146114929564LN/ANoYes913.63607398
4174755183387741968LN/ANoYes932.85
15563148320174713729LN/ANoYes935.71604605
7370114027581257636LN/ANoYes944.15632646
2307305082096213313LN/ANoYes944.93220683
17467757539018712294LN/ANoYes953.54070846
goldeneye56NoYes958.35022201
cryptopools.com191NoYes970.68303402
2917205475881901010LN/ANoYes992.11077671
17300272606103866127LN/ANoYes994.10872099
2541833857584361539LN/ANoYes995.62
16079974544968819347LN/ANoYes1001.54349592
15789399044711989876LN/ANoYes1002.5
10869708729520178635LN/ANoYes1006.46871953
8635697318812224820LN/ANoYes1014.00268593
2664121816775632195LN/ANoYes1024.75835171
6605509119927391673LN/ANoYes1035.78148844
9955726367685131087LN/ANoYes1041.32326166
7618839366696410853LN/ANoYes1041.62042284
8553288103527771749LN/ANoYes1045.12362503
liskromaniapromofund256NoYes1073.0033093
3457269231380069450LN/ANoYes1073.5464669
6957503891214954488LN/ANoYes1090.38068392
6699236880579890345LN/ANoYes1090.77719012
5301475763066133162LN/ANoYes1092.10496184
14356560311511971167LN/ANoYes1099.41494922
5830680386559049433LN/ANoYes1104.120223
198938651414741772LN/ANoYes1125.18254174
13632797812299647801LN/ANoYes1129.38741899
1447064724545725821LN/ANoYes1149.12372194
vipertkd_community289NoYes1155.20264174
13408964268086053349LN/ANoYes1158.63149075
7960196951960921106LN/ANoYes1165.81150483
1791589905327802331LN/ANoYes1199.80388557
4601943053974260761LN/ANoYes1203.28966073
15331991786559081646LN/ANoYes1206.60819323
vi1son93YesYes1211.81660397
12007716171109889947LN/ANoYes1246.81387703
14495878600181800849LN/ANoYes1252.25530046
83130648759001219LN/ANoYes1265.02670203
4221556954003930800LN/ANoYes1266.27130859
11215708708572585061LN/ANoYes1272.10812393
2399076910760684873LN/ANoYes1276.81071569
techbytes99YesYes1281.56642736
2302597911829112336LN/ANoYes1295.56252055
8822245374816516026LN/ANoYes1327.90601507
hoop70YesYes1344.99763962
16594248817694656810LN/ANoYes1349.24471132
bioly14YesYes1349.52548375
14241075902419471290LN/ANoYes1377.66478417
rosalpina977NoYes1426.94171547
8306380857162441625LN/ANoYes1458.95666166
12697883966186997675LN/ANoYes1478.82918353
17111799631348266874LN/ANoYes1532.3360033
fish409NoYes1566.5809704
10459806486307274748LN/ANoYes1600.15936988
4551477345877908400LN/ANoYes1670.30180104
5476721783442686LN/ANoYes1710.72312
15431646888302090992LN/ANoYes1711.14010278
corsaro35NoYes1731.64092241
10584964312819914796LN/ANoYes1789.4908725
9675600308046555944LN/ANoYes1799.27268728
10739062511856878582LN/ANoYes1799.8
corsaro_reserve_fund460NoYes1832.08632286
6931513375781454643LN/ANoYes1841.74838195
2714511782610374292LN/ANoYes1855.93898971
16796387444593669878LN/ANoYes1929.76669041
eclipsun71NoYes1933.99682447
7469109720015845756LN/ANoYes1940.83534859
14095257265018404332LN/ANoYes1988.92954198
12891874582791957772LN/ANoYes1992.50801511
11690281184242595726LN/ANoYes1997.64562236
12168307939435279326LN/ANoYes1998
7990032127313332623LN/ANoYes2002.5578571
3116811119891167233LN/ANoYes2013.17192186
9294228125420952311LN/ANoYes2014.94977279
9272856923311285272LN/ANoYes2025.91479877
9757852314533133200LN/ANoYes2025.93408955
6238436658128376398LN/ANoYes2031.44831541
4428069395679502411LN/ANoYes2035.70324716
15642479966313661007LN/ANoYes2043.49771777
2717613146775648148LN/ANoYes2044.04213494
9600770644773226617LN/ANoYes2054.81468559
8844693831320262214LN/ANoYes2063.78437959
6615809058182567LN/ANoYes2078.53437263
12125737359410286371LN/ANoYes2125.81641359
1794770714264141023LN/ANoYes2139.21526984
12712434981697499546LN/ANoYes2142.45007534
12569578161097374058LN/ANoYes2215.52543488
16025525807277002759LN/ANoYes2274.18497144
9826402963176904901LN/ANoYes2334.05312953
17807350475538828479LN/ANoYes2388.05989372
17956791514401750958LN/ANoYes2390.0968974
18115775278160934073LN/ANoYes2474.74361426
corsaro_savings459NoYes2543.93695679
forrest5YesYes2545.25531143
1983183372934952279LN/ANoYes2567.25040108
17653764192861832163LN/ANoYes2570.54139481
12457631620663816675LN/ANoYes2608.93293531
9034536357198675888LN/ANoYes2687.26204906
479298752452172750LN/ANoYes2728.48422329
13896871741788772630LN/ANoYes2799.11444321
5512027182593640246LN/ANoYes2816.13398079
8016436363919979783LN/ANoYes2941.80939711
13291585221001949336LN/ANoYes2965.15281023
17917761891750289679LN/ANoYes3004.31633552
7339449418914808252LN/ANoYes3009.29324729
4207034247880805782LN/ANoYes3060.5203349
10599673833911133466LN/ANoYes3061.28647097
1871726449805955007LN/ANoYes3096.97399996
11265413879747593314LN/ANoYes3199.36622154
1466628532928661928LN/ANoYes3226.634565
240320854275830968LN/ANoYes3278.70346875
3550957929076787488LN/ANoYes3309.24160274
10694853945709237379LN/ANoYes3493.23058687
15087664558476109578LN/ANoYes3511.24669971
535313001551653529LN/ANoYes3556.8287361
kushed.delegate60YesYes3587.67966445
4291970925897156850LN/ANoYes3673.26697378
samuray94YesYes3677.8291559
10203436795740141756LN/ANoYes3708.25647593
10343173690075584170LN/ANoYes3708.88058288
1827240996460351844LN/ANoYes3710.24359231
12673243415330544031LN/ANoYes3714.29297674
vipertkd54YesYes3843.5938282
kame00436NoYes3870.81008055
6943446703666361120LN/ANoYes3938.14940924
9602823202402326116LN/ANoYes3993.7625706
18265898384000881477LN/ANoYes4001.26316732
3279275759994023044LN/ANoYes4001.80314175
13195886027059222529LN/ANoYes4003.60709542
4009734061103454707LN/ANoYes4007.96130885
basednode373NoYes4073.51058357
7551401373382593606LN/ANoYes4078.46386862
12195844811783916110LN/ANoYes4104.63122135
2876838326732294103LN/ANoYes4118.68648273
1833549309399004656LN/ANoYes4157.0507838
8136621436880126940LN/ANoYes4177.29214501
12717060858250261127LN/ANoYes4281.3700556
12052471540688343560LN/ANoYes4303.082915
16252433130830259756LN/ANoYes4330.17789478
17043794384990229583LN/ANoYes4336.46477843
124383095519106867LN/ANoYes4380.16500847
9198446347379121701LN/ANoYes4428.0794876
9160294461950573732LN/ANoYes4526.25122332
8168916923698384759LN/ANoYes4726.03029258
10049260253891840211LN/ANoYes4858.7062912
3828763792735810114LN/ANoYes4914.6596922
376572343778873812LN/ANoYes5022.90975936
13397424219694943248LN/ANoYes5126.42514982
8732243044114806076LN/ANoYes5174.76814653
12897645984363229076LN/ANoYes5206.02304032
9123243692676380161LN/ANoYes5284.50313926
14211215498985196543LN/ANoYes5482.03375527
3167063122342137955LN/ANoYes5487.98122804
3612729256796373461LN/ANoYes5514.49466955
devasive90YesYes5589.3194968
2253453000191740718LN/ANoYes5613.53369097
masternode291NoYes5706.00733971
hagie76YesYes5858.37787354
3319269656773655799LN/ANoYes5902.59055396
1129320804599770138LN/ANoYes6033.44207098
15741759246223414077LN/ANoYes6601.98058667
9710134429454844847LN/ANoYes6887.87817558
6540109447468411135LN/ANoYes6966.97388374
5997898082491544612LN/ANoYes7006.62282554
15786457276933673259LN/ANoYes7027.71377202
4106006315490099713LN/ANoYes7585.97426593
13550688382108248256LN/ANoYes7670.44068189
vega97YesYes7802.93359849
14018575245352109002LN/ANoYes7836.44661254
15706380171901990144LN/ANoYes8099.48091931
fulig112NoYes8183.27007622
sgdias53YesYes8456.52529208
2364262011828831627LN/ANoYes9138.23924995
13945351829164453289LN/ANoYes9150.64755342
8267224056134028733LN/ANoYes9776.23649521
14388744784100388624LN/ANoYes10031.82738693
4075175103385235405LN/ANoYes10146.13165852
14390667311863898129LN/ANoYes10199.6982515
17871327396519498579LN/ANoYes10303.96446528
liskgate31NoYes10327.22541673
5268999206394937509LN/ANoYes10340.34798942
9631104794991116870LN/ANoYes10497.47336556
10497211173987366391LN/ANoYes10576.32350203
7117695043923480973LN/ANoYes10921.83621032
7064725503472572652LN/ANoYes11048.79338236
redsn0w_voting1387NoYes11611.50497168
9041905049122501836LN/ANoYes12036.55972405
nerigal37NoYes12110.75496804
hitobb246NoYes12192.41425734
1061180442615641598LN/ANoYes12440.53443304
3282138323804863692LN/ANoYes12891.00907689
4531659498740756818LN/ANoYes13531.07638399
vrlc92_snow287NoYes15000
16340134578417456990LN/ANoYes15168.75582447
6553256106137166707LN/ANoYes15170.39853029
14686439746725582028LN/ANoYes15170.40659167
7587767210545570577LN/ANoYes15170.43549223
9262982358192795885LN/ANoYes15469.35669063
3881704997561734127LN/ANoYes15858.95102314
goldeneye_fund943NoYes15952.73131578
13267366765493090855LN/ANoYes16882.05487299
413637000009925585LN/ANoYes17674.18282987
2208418821691117556LN/ANoYes17838.63543731
15082258705704483383LN/ANoYes17878.48069464
thrice.pi_prometheus114YesYes18054.92409017
16542981135294912731LN/ANoYes19319.92700659
vrlc92_voting286NoYes20019.12302555
vrlc92.azor.ahai258NoYes20026.1124805
5776993425009478289LN/ANoYes20076.90716325
11834243752806555786LN/ANoYes20556.20564371
odsejenvote681NoYes20633.2993262
ntelo_dev_fund240NoYes20747.49440162
12056787261284732438LN/ANoYes21496.2876743
4168499331481587412LN/ANoYes22203.15317558
odsejenhodls960NoYes22232.98351849
12847638028681508916LN/ANoYes22584.02160633
5185214252496360326LN/ANoYes23337.59636732
361081800965018947LN/ANoYes23772.89088743
17099313962834470781LN/ANoYes24780.65697149
6089795564159731030LN/ANoYes24829.1774022
18053938050859710639LN/ANoYes25019.46640052
11885303728672180696LN/ANoYes25023.7070445
4027331557828995105LN/ANoYes25025.30488479
5913447277032389444LN/ANoYes25098.33756327
pippi999NoYes25137.63041307
9696223012069744525LN/ANoYes27216.60196622
11769384578940044052LN/ANoYes27263.3635511
vipertkd_funds463NoYes27937.34472189
10920139043416699893LN/ANoYes29069.21673844
6891248469310103927LN/ANoYes30093.88611126
idealisk_vote369NoYes30104.48086124
1867214992209756099LN/ANoYes30699.8910452
sgdias_donation296NoYes31282.65616326
17688725559535460457LN/ANoYes33199.17705183
redsn0w_voting2958NoYes33371.0809128
3455752865686412666LN/ANoYes35218.21292991
12994531625717590142LN/ANoYes36444.19900715
15539339836439420466LN/ANoYes40761.21878821
4258629931373212971LN/ANoYes41083.9492331
hagie_vote412NoYes45768.46617545
bastiat281NoYes45834.59112309
457756129772930093LN/ANoYes47152.40721602
3867483495060614925LN/ANoYes47638.67620687
17468405402034345316LN/ANoYes49646.62206001
16550366828583864251LN/ANoYes50006.27150531
15704279099762737257LN/ANoYes50012.12476342
14010771723127478740LN/ANoYes50012.48119527
11198224765744251466LN/ANoYes50015.5714076
16472601753041397952LN/ANoYes50016.23055497
13801491996933873510LN/ANoYes50167.60586201
17559643138281231995LN/ANoYes51709.68437207
15009685889676879216LN/ANoYes52843.798944
4fryn218NoYes59417.63260748
traderbill125NoYes63558.66710635
12553110851522558703LN/ANoYes65200.49164495
liskit50YesYes65565.68713803
8015875660656451105LN/ANoYes71428.78685266
13890482844377468472LN/ANoYes80423.42646189
densmirnov108NoYes80631.97531275
4292414489311229649LN/ANoYes82841.58255827
16073291304926572267LN/ANoYes84389.07884672
4694813158025527331LN/ANoYes84396.31555422
xujian21NoYes84611.39741822
dakk59YesYes86638.85148261
4miners.net82YesYes94969.04426218
menfei68YesYes100767.07003861
2440232592244804995LN/ANoYes102431.5877917
augurproject47YesYes112863.98303178
2034811998276653759LN/ANoYes116923.20126952
8708653097977546091LN/ANoYes121287.09611273
4452802426638127095LN/ANoYes130505.77387486
14407255301632951457LN/ANoYes213267.7361827
2890552557949034257LN/ANoYes271863.87447264
0x3a29954NoYes358123.27042871
5956008546195861531LN/ANoYes787336.89510311
9569486828221897676LN/ANoYes924644.04915467
thepool1YesNoNo vote for you
liskpool_com_012YesNoNo vote for you
tembo4YesNoNo vote for you
liskpool.top6YesNoNo vote for you
acheng11YesNoNo vote for you
phinx17YesNoNo vote for you
shinekami26YesNoNo vote for you
will27YesNoNo vote for you
luxiang789034YesNoNo vote for you
robinhood39YesNoNo vote for you
ondin40YesNoNo vote for you
mrv43YesNoNo vote for you
bitbanksy79YesNoNo vote for you
hmachado85YesNoNo vote for you
communitypool87YesNoNo vote for you
splatters89YesNoNo vote for you
index96YesNoNo vote for you
bcboilermaker119YesNoNo vote for you
highrollerspool123YesNoNo vote for you
ottobene149YesNoNo vote for you
jan150YesNoNo vote for you
litcoincollector154YesNoNo vote for you
gordo173YesNoNo vote for you
rmelo176YesNoNo vote for you