Last 72hrs of blocks for phoenix1969 (8668463642800443353L)

Current time: 2017-04-24 07:18:53
Date Block Status

Voting for phoenix1969 (8668463642800443353L)

Delegates Rank You voted Voted for you Weight
malreynolds165NoYes0
goldeneye_voting625NoYes0
serenity2834NoYes0
3902622286628213861LN/ANoYes0
11930404078339456242LN/ANoYes0
liskyun_vote25k944NoYes0
14869309805831440828LN/ANoYes0
12577908299105854567LN/ANoYes0
1729145212739171439LN/ANoYes0
7209384251319567204LN/ANoYes0
yelllowsin258NoYes0
sgdias_maintenance326NoYes0
_genesis308NoYes0
13102642015391268744LN/ANoYes0
8161379567962932612LN/ANoYes0
9260497009906420745LN/ANoYes0
2107068065319588112LN/ANoYes0
serenity1846NoYes0
heras11_vote707NoYes0
cryptobrokerio_vote755NoYes0
17978186510452600048LN/ANoYes0
11618198623151883571LN/ANoYes0
10718780435166841290LN/ANoYes0
9253951891798297012LN/ANoYes0
9332571734780431574LN/ANoYes0
dahme988NoYes0
cryptobase207NoYes0
142111579110321432LN/ANoYes0
2764957189715920589LN/ANoYes0
gregorst3_voting550NoYes0
freeze279NoYes0
sherwood339NoYes0
5905993658153769304LN/ANoYes0
7555983136890492184LN/ANoYes0
14692130237861644796LN/ANoYes0
freiheitswelle163NoYes0
2366033234128268057LN/ANoYes0
13400203520865344634LN/ANoYes0
954855653022615780LN/ANoYes0
6594134531483804571LN/ANoYes0
liskgratis263NoYes0
6211143490007586636LN/ANoYes0
12759657237521939588LN/ANoYes0
8438424256157119047LN/ANoYes0
ppan219NoYes0
16880648263861883646LN/ANoYes0
15824589796257311794LN/ANoYes0
tokyo01794NoYes0
lisk_labs357NoYes0
kirpan528NoYes0
16586191145257172690LN/ANoYes0
heras11203NoYes0
9793199117473834646LN/ANoYes0
15965591750855816672LN/ANoYes0
warriorsoul722NoYes0
short27430NoYes0
bitcoinuserx_voting578NoYes0
11242919085379705555LN/ANoYes0
12913077768622114043LN/ANoYes0
cryptobase_vote785NoYes0
robjson205NoYes0
djselery112YesYes0
bigfisher&liskjpvote573NoYes1.0E-8
3641217325024781794LN/ANoYes1.0E-8
arisalexis269NoYes9.0E-8
14245142727824838755LN/ANoYes4.0E-7
cannabananavotes540NoYes1.59E-6
useastboardwalk252NoYes2.14E-6
kushed514NoYes8.02E-6
cannabananadelegate120YesYes7.377E-5
3061891462461441403LN/ANoYes9.999E-5
cstewart389NoYes0.00010458
5549938170518210518LN/ANoYes0.00028561
frodek356NoYes0.00039645
833597516078579511LN/ANoYes0.00043543
cosm715NoYes0.00098717
popcornbag118NoYes0.0012575
gordo152NoYes0.00411405
mladen00_vote01644NoYes0.00833468
8088607490969282484LN/ANoYes0.01969744
5179935115380415935LN/ANoYes0.02158782
joey209NoYes0.02332691
bitseed125YesYes0.02607092
mrfrismint_voting3907NoYes0.02947319
3146526857552344824LN/ANoYes0.03499034
10509960289231531652LN/ANoYes0.05394735
4429457812421955647LN/ANoYes0.05771448
mrfrismint135YesYes0.06138573
2214649090792106332LN/ANoYes0.07
1hassn800NoYes0.07146093
251172844664401037LN/ANoYes0.07536878
5428899578882174615LN/ANoYes0.07939698
6623506485225092318LN/ANoYes0.08491387
peanuts245NoYes0.1
psdev396NoYes0.1
16108327735512239787LN/ANoYes0.1
14038580873201250915LN/ANoYes0.10010947
5574333729920611194LN/ANoYes0.11108758
8118771817948848808LN/ANoYes0.13323867
16144800181942072196LN/ANoYes0.17377417
678114388824859705LN/ANoYes0.2
liskyun.com276NoYes0.20050851
16376821295650240292LN/ANoYes0.2081536
liskeric893NoYes0.22503839
clonewarz756NoYes0.23138232
cryptopools.com278NoYes0.2419404
9134403334324112937LN/ANoYes0.26971776
tank754NoYes0.30100001
15032220451614949436LN/ANoYes0.35802986
liskdapps750NoYes0.42265158
bobo81884NoYes0.49161942
8083007170056363490LN/ANoYes0.52
sgdias_share924NoYes0.52564691
3428235275017287495LN/ANoYes0.54107369
9067072622295867409LN/ANoYes0.56342344
igor231993793NoYes0.56790643
11526056338791092775LN/ANoYes0.58540791
tranquility805NoYes0.65999999
17932204485717677177LN/ANoYes0.67435898
sgdias_voting881NoYes0.71167896
doweig201NoYes0.71676775
1981115465425791553LN/ANoYes0.75208425
cstewartvoter647NoYes0.79885576
15810594453460234041LN/ANoYes0.8
paleovanguard732NoYes0.8323063
9694902200904929151LN/ANoYes0.86548343
14681663180835622699LN/ANoYes0.9
kap10586NoYes0.9
8781168104012826402LN/ANoYes0.9
matthewdc719NoYes0.9
17222582066343032770LN/ANoYes0.9
12397608525393752232LN/ANoYes0.94073732
doweig_vote902NoYes0.96641491
7288548278191946381LN/ANoYes1
11216010711385431021LN/ANoYes1.00337793
15309769494264463002LN/ANoYes1.02538313
grexx127YesYes1.33979385
14429224253024189558LN/ANoYes1.51555349
obelisk255NoYes1.70322789
10302634730899865910LN/ANoYes1.76361403
8052482152511430358LN/ANoYes1.83717004
stanks334NoYes1.89849773
3263919031121517122LN/ANoYes1.90820379
getlisk.com267NoYes2
8079178751684948324LN/ANoYes2.01262991
2329183154524426169LN/ANoYes2.11707574
pawart232NoYes2.13500001
3388694964884533097LN/ANoYes2.17094568
12179263597638503359LN/ANoYes2.18697519
9782677707957211937LN/ANoYes2.22755393
9270916749432939025LN/ANoYes2.2538427
daoist187NoYes2.5910878
16240846704417195712LN/ANoYes3.28882204
3764023064354696625LN/ANoYes3.79606266
3249120894712026939LN/ANoYes3.85831939
6170612283181268243LN/ANoYes3.90444689
will.cameron402NoYes4
5580595951177842439LN/ANoYes4.04898907
metal494_new186NoYes4.65704611
3703129488092026868LN/ANoYes4.99191084
axesss568NoYes4.99377512
sponge_avenger_vote393NoYes6.82076756
9775169212755540791LN/ANoYes6.9
ces10ar222NoYes6.98357738
10715016133668613723LN/ANoYes7.7725
staticinstancevotes693NoYes7.95878616
christmoi673NoYes8
craigcal56549NoYes8.71943519
8517792618312844221LN/ANoYes9.52102554
11175496620316702208LN/ANoYes10.15348654
12826777007226724867LN/ANoYes13.13083215
13201987169879112504LN/ANoYes15.34698022
huso658NoYes15.5117635
rabid358NoYes16.59428703
thebomber394NoYes18.6
qbanow_voting657NoYes24.17256477
15145042393355861885LN/ANoYes25.22453106
lisk.dizrupt.io368NoYes27.64792106
14233015339728703721LN/ANoYes29.51782132
ottobene_voting654NoYes30.6
9982537439348542439LN/ANoYes34.2882852
distro166NoYes36.82277224
7464565389669249331LN/ANoYes42.97378029
9849294381991308972LN/ANoYes45.39948243
12905258085107752836LN/ANoYes47.0669438
distro_vote825NoYes52.93075877
phoenix1969128YesYes65.22370188
qbanow161NoYes65.61714875
cryptostorms130YesYes68.81915739
thuri910NoYes69.95555445
manini_lisk776NoYes73
kartojal513NoYes74
donotgivememarks765NoYes89.70547099
chase340NoYes98.9
10971983321424090376LN/ANoYes112.04450812
mimin_forging300NoYes113.31389142
odsejenprojects569NoYes133.41660267
17673443294185350866LN/ANoYes135.0967072
17634557053657750312LN/ANoYes141.32161624
forger_of_lisk65YesYes141.46732543
mladen00244NoYes142.36
axlsaddek543NoYes143.7912191
500793861935055206LN/ANoYes146.7
cointrader83140NoYes160.6158421
4834772171800579263LN/ANoYes160.70484136
millions539NoYes171.69984774
mikeg333264NoYes180.37986596
bioly35NoYes265.98019773
7412363108165922456LN/ANoYes346.18239757
samuray_vote02970NoYes404.0558882
odsejen42NoYes410.25014782
sandwich.toronto526NoYes411.35103552
6272272422739160383LN/ANoYes412.7
frumster524NoYes485.74
gregorst183NoYes511.43714793
marphus903NoYes589.11811726
13108280118215684572LN/ANoYes595.43056223
12418022667248298181LN/ANoYes636.65525618
17922250701715360204LN/ANoYes750.01288421
staticinstance162NoYes783.56936464
3772190246164963680LN/ANoYes803.60021751
ntelo73YesYes898.89645578
dafricash113YesYes916.54269931
1043726228753184016LN/ANoYes1000.62074166
11259663447362392055LN/ANoYes1000.96626791
11331390408541045346LN/ANoYes1002.03662131
10175922648226400245LN/ANoYes1002.08368668
17085696697903529930LN/ANoYes1080.07802567
er1111956NoYes1225.66722055
cc001_fund2309NoYes1240.51307261
sambalosie204NoYes1338.08170695
forger_of_lisk_invst934NoYes1620.72
wannabe_rotebaron107YesYes1706.35686481
11869210180749726488LN/ANoYes2000.13107811
diplo110YesYes2062.13025843
lisk.one224NoYes2121.21984078
bitbanksy80YesYes2265.64073687
snark214NoYes2356.09649221
lisk.pool.sexy_vote456NoYes2619.71015446
iii.element.iii7YesYes2643.01929709
3808467423266937863LN/ANoYes2674.69153619
7867647841895390113LN/ANoYes2777.12606315
8496400607400168741LN/ANoYes3007.84369956
9888052208975343781LN/ANoYes3064.83909476
devasive86YesYes3099.17219329
15108007378744062157LN/ANoYes3326.0155552
welisk265NoYes3708.22119106
1141945035582445322LN/ANoYes4280.98505277
15706380171901990144LN/ANoYes4347.68204135
grajsondelegate33YesYes4447.06507575
91373890808534689LN/ANoYes4477.37447968
cc001_donations304NoYes4726.41593579
17633823454047924863LN/ANoYes4763.06459916
12155754620281348167LN/ANoYes5004.62469171
17599476464062764946LN/ANoYes5012.16102802
vipertkd_community295NoYes5041.23554734
13490609035192081253LN/ANoYes5048.6345678
12181119066189542258LN/ANoYes5475.14330334
9078956597172191364LN/ANoYes5530.18945446
18233651865186551449LN/ANoYes6091.27382574
movecrypto_vote918NoYes6278.88016899
9274939964193189387LN/ANoYes6413.06972059
5237847508341256427LN/ANoYes6718.92543271
eclipsun39NoYes6812.03383475
17131314233141565185LN/ANoYes6863.86564166
liskafrica915NoYes6995.93065646
14020766394327086882LN/ANoYes7000.93501496
tembo15NoYes7060.32093832
12399490742245060278LN/ANoYes7231.12932706
3370107046683042555LN/ANoYes7246.73424422
goldeneye_fund669NoYes7397.95383475
3272200944849763362LN/ANoYes7416.7975351
cc001_fund1307NoYes7547.15163253
16676669888466195904LN/ANoYes7689.07639796
12410979763755082738LN/ANoYes7750.25522317
liskgate32NoYes7928.97033384
nerigal93NoYes7965.19470984
ondin81NoYes8002.32744072
vote_eclipsun239NoYes8489.85299918
ottobene103NoYes8633.41735818
enterprise848NoYes8789.79658595
damonstamash412NoYes9279.85854624
cc00120YesYes9745.53117132
13890482844377468472LN/ANoYes10099.72636336
gr33ndrag0n9YesYes10328.83342581
mrv61YesYes10503.82699953
3662351404757538643LN/ANoYes10553.63995797
kushed.delegate48NoYes10636.28784176
luxiang7890votes620NoYes10977.3168145
3532362465127676136LN/ANoYes11029.38417372
6856737858844081934LN/ANoYes11035.20454831
9271308329359316527LN/ANoYes11183.39220607
7749549143618431915LN/ANoYes11319.23785415
10954719108727427922LN/ANoYes12440.551898
luxiang789030YesYes12513.35049119
11632616019928437763LN/ANoYes12727.77836992
4104563047295731553LN/ANoYes13131.6773694
cc001_vote310NoYes13286.24330196
isabella89YesYes13470.32060785
11141199307047295393LN/ANoYes13536.27033583
atreides84YesYes13568.65092534
fulig138NoYes13856.29336844
index11YesYes14096.84462461
hitobb254NoYes15596.16155539
bangomatic104YesYes16861.49093477
9041905049122501836LN/ANoYes17297.77345747
siofticer363NoYes17475.98645784
2975391717033560636LN/ANoYes17542.94939885
7436885772574645499LN/ANoYes18614.90216897
liskfaucets220NoYes19039.76767633
7824753589982723919LN/ANoYes19053.62082815
18188652726004000863LN/ANoYes19181.21876782
anamix173YesYes19259.38779689
10379288891877383573LN/ANoYes19904.52322197
pol_v2986NoYes20003.07350164
bysup_voting_0646NoYes20079.35854716
odsejenvote354NoYes20136.94081089
1100217860159313544LN/ANoYes20322.44811129
5776993425009478289LN/ANoYes20327.53864335
odsejenhodls863NoYes21703.89236238
selene847NoYes23305.2296188
3508551838769730404LN/ANoYes23339.34495466
9218911569612952003LN/ANoYes23977.03254981
6089795564159731030LN/ANoYes24415.29722989
12847638028681508916LN/ANoYes25061.35269745
7318930250577934651LN/ANoYes26045.74867511
12457631620663816675LN/ANoYes26887.14197599
7714486406258766518LN/ANoYes28202.62084815
1174185723544415270LN/ANoYes28903.90781257
4243801139481107613LN/ANoYes29047.38793889
redhawkcore317NoYes29184.3563681
10220516068505329233LN/ANoYes30042.05133602
6522196368920873283LN/ANoYes30074.36403936
6891248469310103927LN/ANoYes30457.7372405
polycrypto38YesYes32651.68117265
9166429863935938790LN/ANoYes35433.37507964
2540101717466454387LN/ANoYes37359.00344086
cointrader83_votes849NoYes41524.07768246
luxiang7890_votes1615NoYes41588.86395327
bysup_voting927NoYes42431.22523975
2440232592244804995LN/ANoYes42559.44462921
movecrypto133NoYes43557.46572366
10026264484412150550LN/ANoYes43986.24072427
3282138323804863692LN/ANoYes44891.39442713
457756129772930093LN/ANoYes45677.50118162
veriform_vote559NoYes45898.29591704
threelitterpig_voter997NoYes48334.37258654
lisknode.io268NoYes50152.97467679
13801491996933873510LN/ANoYes50706.11035219
yuandian72YesYes51821.09127792
statdude260NoYes53338.37194537
10208542852454648315LN/ANoYes54163.21021279
loveforever85YesYes54891.55940159
ntelo_dev_fund941NoYes56427.68028894
4649651317709476586LN/ANoYes57358.10713224
tharude_forged306NoYes57811.83692672
traderbill71YesYes59030.46393999
8015875660656451105LN/ANoYes59201.78419555
3050836032577170077LN/ANoYes60587.07077906
14535439548965309658LN/ANoYes60948.6154391
catstar90YesYes60988.95299083
traderbillvotes2804NoYes63863.88069079
sonobit121YesYes64083.35248325
luiz10YesYes65142.16038333
hoop101YesYes65418.99739964
btcman2009948NoYes67765.58811245
gr33ndrag0n_vote400NoYes72068.73372665
12473538865774234120LN/ANoYes77018.6486721
10170283860560194184LN/ANoYes83822.08167211
spacetrucker_vote738NoYes105919.02886521
cai_vote1225NoYes150306.78224329
4694813158025527331LN/ANoYes180116.51063374
17470509545768279216LN/ANoYes221349.99831866
bysup_voting_swp773NoYes226970.00825969
9569486828221897676LN/ANoYes4596014.4200236
punkrock4YesNoNo vote for you
badman03165YesNoNo vote for you
liskjp8YesNoNo vote for you
rooney13YesNoNo vote for you
xujian14YesNoNo vote for you
bigfisher16YesNoNo vote for you
phinx17YesNoNo vote for you
forrest18YesNoNo vote for you
will19YesNoNo vote for you
mrgr21YesNoNo vote for you
acheng22YesNoNo vote for you
corsaro23YesNoNo vote for you
someonesomeone24YesNoNo vote for you
spacetrucker25YesNoNo vote for you
leo27YesNoNo vote for you
eastwind_ja28YesNoNo vote for you
hmachado29YesNoNo vote for you
panzer31YesNoNo vote for you
hua34YesNoNo vote for you
4miners.net36YesNoNo vote for you
crodam37YesNoNo vote for you
carolina40YesNoNo vote for you
vrlc9241YesNoNo vote for you
communitypool43YesNoNo vote for you
adrianhunter44YesNoNo vote for you
goldeneye45YesNoNo vote for you
liskroad46YesNoNo vote for you
joel47YesNoNo vote for you
luukas49YesNoNo vote for you
anonymous50YesNoNo vote for you
mac51YesNoNo vote for you
savetheworld54YesNoNo vote for you
seven58YesNoNo vote for you
chamberlain59YesNoNo vote for you
veriform60YesNoNo vote for you
samuray63YesNoNo vote for you
cai66YesNoNo vote for you
lwyrup67YesNoNo vote for you
crolisk69YesNoNo vote for you
hong74YesNoNo vote for you
bigtom75YesNoNo vote for you
blackswan76YesNoNo vote for you
jiandan77YesNoNo vote for you
bilibili78YesNoNo vote for you
khitan79YesNoNo vote for you
jixie82YesNoNo vote for you
china87YesNoNo vote for you
tharude88YesNoNo vote for you
threelittlepig92YesNoNo vote for you
elonhan94YesNoNo vote for you
kaystar96YesNoNo vote for you
vega97YesNoNo vote for you
vipertkd100YesNoNo vote for you
hagie105YesNoNo vote for you
dakk106YesNoNo vote for you
axente114YesNoNo vote for you
cad789115YesNoNo vote for you
techbytes117YesNoNo vote for you
fixcrypt122YesNoNo vote for you
idealisk124YesNoNo vote for you
thrice.pi_prometheus126YesNoNo vote for you
jan131YesNoNo vote for you
panda182YesNoNo vote for you
shift_team200YesNoNo vote for you
reavon210YesNoNo vote for you
max212YesNoNo vote for you
oliver217YesNoNo vote for you
tosch274YesNoNo vote for you