Last 72hrs of blocks for traderbill (9287347495441394187L)

Current time: 2017-02-21 04:46:04
Date Block Status
2017-02-21 04:33:542138313Forged
2017-02-21 04:22:342138245Forged
2017-02-21 03:59:442138108Forged
2017-02-21 03:38:042137978Forged
2017-02-21 03:32:542137947Forged
2017-02-21 03:06:542137791Forged
2017-02-21 03:01:542137761Forged
2017-02-21 02:39:542137629Forged
2017-02-21 02:19:042137504Forged
2017-02-21 02:11:442137460Forged
2017-02-21 01:40:342137273Forged
2017-02-21 01:26:242137188Forged
2017-02-21 01:12:042137102Forged
2017-02-21 00:55:142137001Forged
2017-02-21 00:38:242136900Forged
2017-02-21 00:21:342136799Forged
2017-02-21 00:12:542136747Forged
2017-02-20 23:44:542136579Forged
2017-02-20 23:29:542136489Forged
2017-02-20 23:14:142136395Forged
2017-02-20 22:57:442136296Forged
2017-02-20 22:40:542136195Forged
2017-02-20 22:24:042136094Forged
2017-02-20 22:06:542135991Forged
2017-02-20 21:50:442135894Forged
2017-02-20 21:33:542135793Forged
2017-02-20 21:25:142135741Forged
2017-02-20 20:54:342135557Forged
2017-02-20 20:41:042135476Forged
2017-02-20 20:24:342135377Forged
2017-02-20 20:12:442135306Forged
2017-02-20 19:52:542135187Forged
2017-02-20 19:36:042135086Forged
2017-02-20 19:19:142134985Forged
2017-02-20 18:56:042134846Forged
2017-02-20 18:45:442134784Forged
2017-02-20 18:28:542134683Forged
2017-02-20 18:07:142134553Forged
2017-02-20 17:56:242134488Forged
2017-02-20 17:35:242134362Forged
2017-02-20 17:21:342134279Forged
2017-02-20 17:04:442134178Forged
2017-02-20 16:51:542134101Forged
2017-02-20 16:25:442133944Forged
2017-02-20 16:14:142133875Forged
2017-02-20 15:56:042133766Forged
2017-02-20 15:45:142133701Forged
2017-02-20 15:23:442133572Forged
2017-02-20 15:02:242133444Forged
2017-02-20 14:50:142133371Forged
2017-02-20 14:33:242133270Forged
2017-02-20 14:16:342133169Forged
2017-02-20 14:01:042133076Forged
2017-02-20 13:43:042132968Forged
2017-02-20 13:34:242132916Forged
2017-02-20 13:01:342132719Forged
2017-02-20 12:52:442132666Forged
2017-02-20 12:36:042132566Forged
2017-02-20 12:23:442132492Forged
2017-02-20 12:02:242132364Forged
2017-02-20 11:45:342132263Forged
2017-02-20 11:20:342132113Forged
2017-02-20 11:11:542132061Forged
2017-02-20 11:00:242131992Forged
2017-02-20 10:41:042131876Forged
2017-02-20 10:16:542131731Forged
2017-02-20 10:04:542131659Forged
2017-02-20 09:41:442131520Forged
2017-02-20 09:39:042131504Forged
2017-02-20 09:14:342131357Forged
2017-02-20 08:52:042131222Forged
2017-02-20 08:38:342131141Forged
2017-02-20 08:24:442131058Forged
2017-02-20 08:00:542130915Forged
2017-02-20 07:52:242130864Forged
2017-02-20 07:28:342130721Forged
2017-02-20 07:23:542130693Forged
2017-02-20 07:06:042130586Forged
2017-02-20 06:44:342130457Forged
2017-02-20 06:17:342130295Forged
2017-02-20 06:10:542130255Forged
2017-02-20 05:48:342130121Forged
2017-02-20 05:30:342130013Forged
2017-02-20 05:18:542129943Forged
2017-02-20 05:04:042129854Forged
2017-02-20 04:52:242129784Forged
2017-02-20 04:27:042129632Forged
2017-02-20 04:17:442129576Forged
2017-02-20 03:49:542129409Forged
2017-02-20 03:29:142129285Forged
2017-02-20 03:23:442129252Forged
2017-02-20 02:57:142129093Forged
2017-02-20 02:54:042129074Forged
2017-02-20 02:33:242128950Forged
2017-02-20 02:19:342128867Forged
2017-02-20 01:57:242128734Forged
2017-02-20 01:44:042128654Forged
2017-02-20 01:18:342128501Forged
2017-02-20 01:12:242128464Forged
2017-02-20 00:55:342128363Forged
2017-02-20 00:28:142128199Forged
2017-02-20 00:19:542128149Forged
2017-02-19 23:55:442128004Forged
2017-02-19 23:48:242127960Forged
2017-02-19 23:25:242127822Forged
2017-02-19 23:14:442127758Forged
2017-02-19 22:45:442127584Forged
2017-02-19 22:41:042127556Forged
2017-02-19 22:24:242127456Forged
2017-02-19 22:05:042127340Forged
2017-02-19 21:47:242127234Forged
2017-02-19 21:30:142127131Forged
2017-02-19 21:17:142127053Forged
2017-02-19 21:00:242126952Forged
2017-02-19 20:39:042126824Forged
2017-02-19 20:21:442126720Forged
2017-02-19 20:02:242126604Forged
2017-02-19 19:48:242126520Forged
2017-02-19 19:27:242126394Forged
2017-02-19 19:04:242126256Forged
2017-02-19 19:02:342126245Forged
2017-02-19 18:43:442126132Forged
2017-02-19 18:26:142126027Forged
2017-02-19 18:09:342125927Forged
2017-02-19 17:55:542125845Forged
2017-02-19 17:28:342125681Forged
2017-02-19 17:19:242125626Forged
2017-02-19 16:52:542125467Forged
2017-02-19 16:41:142125397Forged
2017-02-19 16:31:442125340Forged
2017-02-19 16:09:542125209Forged
2017-02-19 15:44:442125058Forged
2017-02-19 15:41:142125037Forged
2017-02-19 15:20:042124910Forged
2017-02-19 15:07:542124837Forged
2017-02-19 14:39:042124664Forged
2017-02-19 14:34:142124635Forged
2017-02-19 14:14:242124516Forged
2017-02-19 13:48:142124359Forged
2017-02-19 13:33:242124270Forged
2017-02-19 13:27:042124232Forged
2017-02-19 13:10:142124131Forged
2017-02-19 12:53:242124030Forged
2017-02-19 12:27:242123874Forged
2017-02-19 12:10:042123770Forged
2017-02-19 12:02:342123725Forged
2017-02-19 11:41:142123597Forged
2017-02-19 11:22:042123482Forged
2017-02-19 11:12:242123424Forged
2017-02-19 10:55:342123323Forged
2017-02-19 10:38:542123223Forged
2017-02-19 10:22:042123122Forged
2017-02-19 10:20:242123112Forged
2017-02-19 09:59:242122986Forged
2017-02-19 09:31:542122821Forged
2017-02-19 09:14:442122718Forged
2017-02-19 08:58:042122618Forged
2017-02-19 08:49:142122565Forged
2017-02-19 08:24:542122419Forged
2017-02-19 08:15:042122360Forged
2017-02-19 08:06:242122308Forged
2017-02-19 07:47:142122193Forged
2017-02-19 07:17:342122015Forged
2017-02-19 07:11:242121978Forged
2017-02-19 06:48:242121840Forged
2017-02-19 06:41:542121801Forged
2017-02-19 06:25:342121703Forged
2017-02-19 06:09:442121608Forged
2017-02-19 06:02:142121563Forged
2017-02-19 05:36:242121408Forged
2017-02-19 05:25:542121345Forged
2017-02-19 05:12:542121267Forged
2017-02-19 05:01:042121196Forged
2017-02-19 04:38:442121062Forged
2017-02-19 04:23:042120968Forged
2017-02-19 04:02:342120845Forged
2017-02-19 03:53:142120789Forged
2017-02-19 03:22:542120607Forged
2017-02-19 03:06:042120506Forged
2017-02-19 02:57:542120457Forged
2017-02-19 02:32:242120304Forged
2017-02-19 02:15:342120203Forged
2017-02-19 01:58:242120100Forged
2017-02-19 01:55:142120081Forged
2017-02-19 01:39:442119988Forged
2017-02-19 01:08:342119801Forged
2017-02-19 00:57:242119734Forged
2017-02-19 00:41:042119636Forged
2017-02-19 00:18:142119499Forged
2017-02-19 00:09:242119446Forged
2017-02-18 23:44:342119297Forged
2017-02-18 23:31:442119220Forged
2017-02-18 23:23:542119173Forged
2017-02-18 22:54:042118994Forged
2017-02-18 22:41:442118920Forged
2017-02-18 22:26:442118830Forged
2017-02-18 22:09:042118724Forged
2017-02-18 21:46:542118591Forged
2017-02-18 21:35:142118521Forged
2017-02-18 21:13:242118390Forged
2017-02-18 20:56:342118289Forged
2017-02-18 20:39:442118188Forged
2017-02-18 20:20:542118075Forged
2017-02-18 20:07:342117995Forged
2017-02-18 19:49:442117888Forged
2017-02-18 19:32:442117786Forged
2017-02-18 19:16:142117687Forged
2017-02-18 19:09:542117649Forged
2017-02-18 18:42:142117483Forged
2017-02-18 18:24:042117374Forged
2017-02-18 18:19:242117346Forged
2017-02-18 17:51:142117177Forged
2017-02-18 17:35:542117085Forged
2017-02-18 17:19:242116986Forged
2017-02-18 17:02:342116885Forged
2017-02-18 16:48:042116798Forged
2017-02-18 16:30:042116690Forged
2017-02-18 16:23:142116649Forged
2017-02-18 16:03:442116532Forged
2017-02-18 15:38:342116381Forged
2017-02-18 15:30:342116333Forged
2017-02-18 15:04:542116179Forged
2017-02-18 15:01:342116159Missed
2017-02-18 14:26:542115951Forged
2017-02-18 14:25:042115940Forged
2017-02-18 13:57:542115777Forged
2017-02-18 13:41:042115676Forged
2017-02-18 13:35:542115645Forged
2017-02-18 13:20:342115553Missed
2017-02-18 13:02:442115446Missed
2017-02-18 12:34:542115279Forged
2017-02-18 12:13:242115150Forged
2017-02-18 12:01:142115077Forged
2017-02-18 11:44:242114976Forged
2017-02-18 11:36:342114929Forged
2017-02-18 11:05:142114741Forged
2017-02-18 10:51:342114659Forged
2017-02-18 10:37:142114573Forged
2017-02-18 10:18:242114460Forged
2017-02-18 10:03:342114371Forged
2017-02-18 09:46:442114270Forged
2017-02-18 09:34:142114195Forged
2017-02-18 09:10:042114050Forged
2017-02-18 08:54:042113954Forged
2017-02-18 08:34:542113839Forged
2017-02-18 08:23:542113773Forged
2017-02-18 08:16:042113726Forged
2017-02-18 07:57:142113613Forged
2017-02-18 07:30:542113455Forged
2017-02-18 07:24:042113414Forged
2017-02-18 07:02:142113283Forged
2017-02-18 06:41:342113159Forged
2017-02-18 06:30:042113090Forged
2017-02-18 06:04:542112939Forged
2017-02-18 05:56:142112887Forged
2017-02-18 05:38:142112779Forged
2017-02-18 05:14:242112636Forged
2017-02-18 05:01:142112557Forged

Voting for traderbill (9287347495441394187L)

Delegates Rank You voted Voted for you Weight
14692130237861644796LN/ANoYes0
12577908299105854567LN/ANoYes0
freeze204NoYes0
cryptobase178NoYes0
robjson175NoYes0
firefly_001b691NoYes0
heras11167NoYes0
firefly_002a694NoYes0
7555983136890492184LN/ANoYes0
cryptobase_vote651NoYes0
6416311318358961580LN/ANoYes0
14869309805831440828LN/ANoYes0
5179935115380415935LN/ANoYes0
firefly_128b710NoYes0
videonode220NoYes0
16880648263861883646LN/ANoYes0
warriorsoul597NoYes0
17978186510452600048LN/ANoYes0
142111579110321432LN/ANoYes0
7446727820225098761LN/ANoYes0
12906355037060549981LN/ANoYes0
14202292498945844707LN/ANoYes0
13756151565295786081LN/ANoYes0
17928911208386141426LN/ANoYes0
17685297988189270301LN/ANoYes0
firefly_001a696NoYes0
10718780435166841290LN/ANoYes0
15824589796257311794LN/ANoYes0
firefly_064b698NoYes0
firefly_128a693NoYes0
8025319051031532735LN/ANoYes0
2366033234128268057LN/ANoYes0
firefly_004b705NoYes0
firefly_008a701NoYes0
vote1_videonode513NoYes0
firefly_032b700NoYes0
redhawksoul525NoYes0
11242919085379705555LN/ANoYes0
12913077768622114043LN/ANoYes0
firefly_016a708NoYes0
firefly_004a702NoYes0
2107068065319588112LN/ANoYes0
firefly_032a704NoYes0
6211143490007586636LN/ANoYes0
5905993658153769304LN/ANoYes0
9260497009906420745LN/ANoYes0
13102642015391268744LN/ANoYes0
16131018536677355460LN/ANoYes0
8660589832088282242LN/ANoYes0
firefly_064a697NoYes0
firefly_002b695NoYes0
16098742893006411206LN/ANoYes0
haasbot_trader883NoYes0
12964971923771940658LN/ANoYes0
drizzt369NoYes0
8161379567962932612LN/ANoYes0
17833391454876842267LN/ANoYes0
djandre723NoYes0
heras11_vote567NoYes0
firefly_256a706NoYes0
bitcoinuserx_voting495NoYes0
5597753302026953823LN/ANoYes0
10509960289231531652LN/ANoYes0
6024385862456420213LN/ANoYes0
17758121285737239662LN/ANoYes0
gregorst3_voting187NoYes0
8297610689928539302LN/ANoYes0
3902622286628213861LN/ANoYes0
firefly_008b703NoYes0
ppan166NoYes0
16809648322893358516LN/ANoYes0
bigfisher&liskjpvote488NoYes1.0E-8
liskjp_voting648NoYes2.0E-8
arisalexis205NoYes9.0E-8
2686818131979003048LN/ANoYes8.15E-6
3061891462461441403LN/ANoYes9.999E-5
cstewart237NoYes0.00010458
5556778856658637078LN/ANoYes0.00033
frodek225NoYes0.00039645
833597516078579511LN/ANoYes0.00043543
vo1d190NoYes0.0009533
referns@lisk.com469NoYes0.00167515
mrfrismint_voting664NoYes0.00353236
mladen00_vote01515NoYes0.00833468
freemind176NoYes0.01113788
gribgo716NoYes0.01444947
ics684NoYes0.03040459
bank_videonode637NoYes0.03957543
4429457812421955647LN/ANoYes0.05771448
seatrips200NoYes0.05845427
2214649090792106332LN/ANoYes0.07
1hassn665NoYes0.07146093
14038580873201250915LN/ANoYes0.08717069
11632616019928437763LN/ANoYes0.08916922
10428980474212658324LN/ANoYes0.1
peanuts199NoYes0.1
genesis_102543NoYes0.1
5574333729920611194LN/ANoYes0.11108758
savetheworld159NoYes0.12061662
8118771817948848808LN/ANoYes0.13323867
digitalcurrency_vote675NoYes0.1421243
clonewarz624NoYes0.23138232
9134403334324112937LN/ANoYes0.26971776
mobgod231NoYes0.27893628
tank622NoYes0.30100001
9751567467365202914LN/ANoYes0.42833186
7839696263358306801LN/ANoYes0.47202915
pl0tz3nh0tz959NoYes0.54107369
igor231993659NoYes0.56790643
11526056338791092775LN/ANoYes0.58540791
tranquility671NoYes0.65999999
16511995488431746885LN/ANoYes0.6625
17932204485717677177LN/ANoYes0.67435898
15794200480667589584LN/ANoYes0.68320367
17633823454047924863LN/ANoYes0.7
cstewartvoter518NoYes0.79885576
15810594453460234041LN/ANoYes0.8
10955102817551844690LN/ANoYes0.83660407
lesek728NoYes0.86424486
9694902200904929151LN/ANoYes0.86548343
17222582066343032770LN/ANoYes0.9
14681663180835622699LN/ANoYes0.9
kap10503NoYes0.9
matthewdc594NoYes0.9
14429224253024189558LN/ANoYes1.51555349
dora601NoYes1.6
obelisk194NoYes1.70322789
16374115762565100059LN/ANoYes1.83708158
8052482152511430358LN/ANoYes1.83717004
serenity2699NoYes1.84174758
stanks997NoYes1.89849773
getlisk.com215NoYes2
8079178751684948324LN/ANoYes2.01262991
2329183154524426169LN/ANoYes2.11707574
pawart183NoYes2.13500001
3388694964884533097LN/ANoYes2.17094568
9270916749432939025LN/ANoYes2.2538427
daoist105YesYes2.5910878
13400203520865344634LN/ANoYes3.29528546
mrfrismint_voting2879NoYes3.5
moneyfornothing565NoYes3.825
3249120894712026939LN/ANoYes3.85831939
kushed216NoYes3.98880802
will.cameron337NoYes4
5580595951177842439LN/ANoYes4.04898907
15145042393355861885LN/ANoYes4.0970057
antminer545NoYes4.90369361
3703129488092026868LN/ANoYes4.99191084
axesss477NoYes4.99377512
mrfrismint_voting1566NoYes5.1
17956196638187019893LN/ANoYes5.18307011
sponge_avenger_vote233NoYes6.82076756
9775169212755540791LN/ANoYes6.9
acheng_vote3780NoYes7.78653121
goldeneye_voting186NoYes8.73007717
8517792618312844221LN/ANoYes9.52102554
excaliburpll511NoYes9.99999999
3060104832458791640LN/ANoYes10.90000001
liberspirita14YesYes15.01287128
will&xujian_50k441NoYes15.23501824
huso529NoYes15.5117635
firefly_016b709NoYes17
5889713155959719496LN/ANoYes23.37365046
lisk.dizrupt.io198NoYes27.64792106
will&xujian_150k867NoYes29.37301788
14233015339728703721LN/ANoYes29.51782132
ottobene_voting526NoYes30.6
9982537439348542439LN/ANoYes34.2882852
will&xujian300k734NoYes35.72934837
distro108YesYes36.82277224
gordo101YesYes45.08171273
251172844664401037LN/ANoYes45.17536878
12905258085107752836LN/ANoYes47.0669438
thuri769NoYes69.95555445
lisklottery162NoYes71.8
manini_lisk642NoYes73
millions486NoYes81.23472489
mimin_forging612NoYes113.27147651
17634557053657750312LN/ANoYes142.32161624
mladen00193NoYes142.36
500793861935055206LN/ANoYes147.7
freiheitswelle112YesYes152.87326729
eastwind_ja56YesYes157.53455287
1729145212739171439LN/ANoYes167.2581139
mikeg333455NoYes180.37986596
area203NoYes204.44511051
5428899578882174615LN/ANoYes247.77939698
popcornbag98YesYes262.82673317
cannabananadelegate19YesYes271.30504361
kirpan409NoYes299.8
phoenix196920YesYes322.5106961
odsejen82YesYes345.06016693
sgdias_donation930NoYes371.4385481
sandwich.toronto448NoYes411.35103552
6272272422739160383LN/ANoYes412.7
lamar30YesYes469.44941367
sgdias_maintenance991NoYes479.62748856
marphus761NoYes586.01175206
12418022667248298181LN/ANoYes670.68780544
votercryptostorms523NoYes680.67232235
sonobit37YesYes718.22376157
17922250701715360204LN/ANoYes750.01288421
ntelo97YesYes783.0447774
staticinstance107YesYes784.1782988
liskfans227NoYes805.95145763
bioly76YesYes842.99306878
cointrader8394YesYes891.39307146
9957195092814919785LN/ANoYes902.16737243
robinhood3YesYes980.55706539
vrlc9213YesYes994.70942682
13108280118215684572LN/ANoYes994.93056223
1043726228753184016LN/ANoYes1000.05051229
nerigal38YesYes1040.89628606
9793199117473834646LN/ANoYes1137.5203986
liskeric753NoYes1139.77491605
dafricash21YesYes1191.64475231
metal494_new104YesYes1307.00489575
rmelo92YesYes1324.72407831
sambalosie165NoYes1336.40154371
16586191145257172690LN/ANoYes1497
djselery16YesYes1521.96178735
digitron85YesYes1577.47193121
3764023064354696625LN/ANoYes1606.55009441
bitseed39YesYes1729.56503903
samuray83YesYes1777.38863216
tembo50YesYes1825.37867778
techbytes24YesYes1861.46412232
17862767165916024774LN/ANoYes1903.99740426
grajson.fund884NoYes2016.82629249
rooney_communityfund825NoYes2255.56016236
adrianhunter128NoYes2334.27111815
snark171NoYes2351.94684062
sgdias96YesYes2416.93214861
11259663447362392055LN/ANoYes2496.63709751
goldeneye9YesYes2498.69929779
8438424256157119047LN/ANoYes2694.82865904
3641217325024781794LN/ANoYes2695.02876291
7618039167972207542LN/ANoYes2708.73456577
mybappsfund857NoYes2752.81154159
sherwood234NoYes2808.17074002
devasive80YesYes2896.12730264
atreides22YesYes3046.18069979
6623506485225092318LN/ANoYes3188.6
eclipsun68YesYes3552.25346311
rooney_voting2482NoYes3580.15682873
redsn0w15YesYes3645.78849777
punkrock7YesYes3664.59207985
12826777007226724867LN/ANoYes3699.51280365
luxiang789059YesYes3751.03603377
axente28YesYes3817.23000398
cryptostorms23YesYes3992.73657781
doweig41YesYes4009.10112453
liskafrica774NoYes4343.35085072
1479498771471983226LN/ANoYes4510.04068272
15965591750855816672LN/ANoYes4554.0459651
hagie58YesYes4728.11220923
bioly_donation904NoYes4969.29043943
hagie_vote902NoYes5019.68684236
liskgate51YesYes5019.96555775
digitron_funding940NoYes5378.7
12181119066189542258LN/ANoYes5471.44330334
10720690955908394984LN/ANoYes5485.55573812
vipertkd_funds906NoYes5677.01619479
crodam75YesYes5832.89411259
yyyy.6k667NoYes5922.9029963
7177219314762229811LN/ANoYes5936.65279985
7464565389669249331LN/ANoYes6004.58099813
18233651865186551449LN/ANoYes6054.17533615
iii.element.iii52YesYes6057.69365886
8890031468526636670LN/ANoYes6411.69392173
15539339836439420466LN/ANoYes6473.75497715
distro_vote690NoYes6588.44461658
corsaro71YesYes6658.85321194
17673443294185350866LN/ANoYes6679.22829958
7318930250577934651LN/ANoYes6816.9
bangomatic100YesYes6875.2141284
yyyy.7k913NoYes7017
3272200944849763362LN/ANoYes7403.83825598
grajsondelegate72YesYes7437.71188136
slasheks45YesYes7437.79536286
vrlc92_snow763NoYes7627.60711194
cannabananavotes457NoYes7700.08937814
vipertkd77YesYes7795.56690848
16207287102853959319LN/ANoYes7808.88929267
ottobene102YesYes7892.60520774
sgdias_share783NoYes7982.14957563
vega63YesYes8013.08658722
18065115012096125482LN/ANoYes8024.07464665
odsejenvote249NoYes8073.31743769
7436885772574645499LN/ANoYes8187.4386936
corsaro_reserve_fund812NoYes8438.70682596
vote_eclipsun572NoYes8474.35299918
dafricash_dapp_fund900NoYes8516.1
idealisk46YesYes8581.20891316
10249166648774094414LN/ANoYes8630.38775087
8413331407098003649LN/ANoYes8666.76511802
rooney_dappdev_fund863NoYes8862.44480264
gr33ndrag0n11YesYes8953.0648981
12956559171839587501LN/ANoYes9000.89100232
samuray_vote01722NoYes9043.76733058
1525380494830422430LN/ANoYes9621.27203657
joel64NoYes9634.94274012
srong907NoYes9853.8743955
heipi955NoYes9992.55829914
14762377228864148002LN/ANoYes10000.0217484
14020766394327086882LN/ANoYes10008.03257397
8380895608276095030LN/ANoYes10010.57077346
2142361098596271378LN/ANoYes10056.09257534
340222975426786258LN/ANoYes10056.91870976
sgdias_voting744NoYes10073.11872144
isabella49NoYes10460.2242299
vi1son69YesYes10461.47753139
malreynolds81YesYes10676.93525638
4243801139481107613LN/ANoYes10690.3733084
6856737858844081934LN/ANoYes10899.88330975
2986200126857020855LN/ANoYes11001.66992736
9849294381991308972LN/ANoYes11040.20488426
7749549143618431915LN/ANoYes11184.14055039
mrv12YesYes11292.06589168
12994531625717590142LN/ANoYes11369.27043429
phinx_voter2868NoYes11422.8407333
corsaro_savings807NoYes11700.16751962
9218911569612952003LN/ANoYes11830.50216182
yyyy.12k563NoYes12114.5000022
odsejenhodls725NoYes12139.29052643
10954719108727427922LN/ANoYes12406.51353619
3320265482466499075LN/ANoYes12490.41976991
stoner1986YesYes12551.71486796
12961973196981972769LN/ANoYes12608.79024752
4104563047295731553LN/ANoYes13011.93870641
cc001_vote888NoYes13210.65496399
2257663510674440621LN/ANoYes13407.77483161
kushed.delegate55YesYes13732.07597037
7209384251319567204LN/ANoYes14024.10480315
16240846704417195712LN/ANoYes14083.54968908
cryptopools.com367NoYes15245.05058711
13748357143632526977LN/ANoYes15815.5831601
cc0015YesYes15979.98566544
anamix154NoYes16116.25696659
liskfaucets182NoYes16482.82304778
lamar_voting339NoYes16511.79732879
digitron_vote_2920NoYes16768.58592585
10979158172368098841LN/ANoYes17325.71097975
tharude_voting923NoYes17420.14836484
mrfrismint40YesYes17458.1115673
gregorst147NoYes17530.62500323
serenity1711NoYes17817.86086746
ondin_vote824NoYes18002.24231422
7714486406258766518LN/ANoYes18009.23035417
10220516068505329233LN/ANoYes18092.05091735
slasheks_voting826NoYes18358.97715104
11890038187544738980LN/ANoYes18364.46058278
hua60YesYes18587.66545135
7824753589982723919LN/ANoYes18832.5300817
splatters87YesYes19076.24734243
polycrypto67NoYes19204.38928095
digitron_vote_1829NoYes19290.69510773
3924323828918650088LN/ANoYes19737.80242698
bysup_voting_0517NoYes20017.23410016
vrlc92_fund795NoYes20035.15622959
vrlc92_voting510NoYes20045.99429002
6371270859419604715LN/ANoYes20077.29916736
1128004867122839082LN/ANoYes20080.73525432
5776993425009478289LN/ANoYes20108.03229475
idealisk_vote683NoYes20827.96756843
2440232592244804995LN/ANoYes21497.94409616
11618198623151883571LN/ANoYes21533.77435945
welisk201NoYes22125.871969
5826706022975073929LN/ANoYes22436.12198679
hua_vote217NoYes22844.6198819
3508551838769730404LN/ANoYes23077.64742392
phinx_voter336NoYes23161.55709513
4566425409445727276LN/ANoYes23173.93822893
5486741353973502785LN/ANoYes23411.79563018
2540101717466454387LN/ANoYes23700.92780462
iii.element.iii_forg851NoYes23721.33987833
popcornbag_voting720NoYes24946.24411518
hoop25YesYes24975.85285665
6522196368920873283LN/ANoYes25016.17453752
qbanow_voting284NoYes25033.66988491
4292414489311229649LN/ANoYes25060.60188523
yyyy.25k816NoYes25257.48683983
9696223012069744525LN/ANoYes25312.59283557
wannabe_voting756NoYes25368.2749636
thrice.pi_prometheus36YesYes25788.28175011
14245142727824838755LN/ANoYes26244.35064321
diplo90YesYes26681.00867006
15234803553064000463LN/ANoYes26891.39431643
5094303879488827360LN/ANoYes27056.49038046
11184469317103771046LN/ANoYes27522.66679021
12847638028681508916LN/ANoYes27763.26970797
10920139043416699893LN/ANoYes28009.57901458
eastwind_ja@voter768NoYes29402.55314776
6891248469310103927LN/ANoYes30141.63229133
qbanow88YesYes30197.93238147
1812719045993870466LN/ANoYes30259.496139
16527048744878674761LN/ANoYes30532.50176863
rooney_voting244NoYes30907.12239191
staticinstancevotes554NoYes31947.48657079
15200794431322588003LN/ANoYes31968.65653053
390014886825202697LN/ANoYes31984.91524579
16876608059459539367LN/ANoYes32141.71358951
movecrypto66YesYes32522.96865621
tharude_forged751NoYes32868.25390606
grexx99YesYes32923.4040118
914183849010625699LN/ANoYes33201.8780474
fixcrypt29YesYes33668.08749057
2648928925778791216LN/ANoYes33730.41585942
mrgr61YesYes33960.57028064
traderbill10YesYes33994.84119875
grumlin53YesYes34205.8919154
densmirnov17YesYes34881.68690995
xujian26YesYes35757.16322613
luxiang7890votes680NoYes35962.60491939
luxiang7890_votes1614NoYes36263.0878117
gr33ndrag0n_vote185NoYes36738.28080511
13890482844377468472LN/ANoYes37669.24548816
8015875660656451105LN/ANoYes39098.19857144
17857507087280705412LN/ANoYes40023.72152049
cointrader83_votes712NoYes41066.43584401
58056285528450029LN/ANoYes42005.61150553
bysup_voting587NoYes42293.81222285
3282138323804863692LN/ANoYes42431.18520482
veriform_vote468NoYes42551.39577533
6193757254866316078LN/ANoYes43981.94337692
ntelo_voting822NoYes44573.486799
3263919031121517122LN/ANoYes46920.41044013
10776606955338393993LN/ANoYes48168.03003486
3747208457241644000LN/ANoYes48497.00163341
rmelo_voting819NoYes48507.96145416
spirita3843NoYes50116.32409068
yyyy.50k568NoYes50154.97838623
13801491996933873510LN/ANoYes50221.60276696
3698786744040171162LN/ANoYes50264.30997937
468040857402951201LN/ANoYes50533.59704963
liskjp_50k790NoYes50579.69984575
bigfisher_50k880NoYes50587.55590142
12351460801938177869LN/ANoYes50662.17476027
17355119482909681847LN/ANoYes50666.89958095
4649651317709476586LN/ANoYes51222.68357164
10208542852454648315LN/ANoYes53652.23161466
14535439548965309658LN/ANoYes54154.48389715
doweig_vote760NoYes54474.71293166
17311334829905882013LN/ANoYes55447.1229102
7387265715586251506LN/ANoYes58398.99368987
3050836032577170077LN/ANoYes59673.71835844
12473538865774234120LN/ANoYes60406.11977531
punkrock_voting877NoYes61577.00525227
tembo_votes891NoYes65196.40484493
15164110981339691647LN/ANoYes68611.36667866
rabid267NoYes73898.82279169
bcboilermaker152NoYes80362.91174839
redhawkcore966NoYes80494.29821049
8088607490969282484LN/ANoYes81345.89181084
spirita2850NoYes100202.61664136
yyyy.100k492NoYes100209.24908961
bigfisher_100k957NoYes100987.8557268
liskjp_100k941NoYes100989.67558562
tembo_voting926NoYes102040.34845119
traderbillvotes2670NoYes112297.37039162
9180527038788845299LN/ANoYes121719.83064912
9811164346653186816LN/ANoYes122416.54817058
adrianhunter_votes915NoYes130476.66542458
2890552557949034257LN/ANoYes131040.9537549
movecrypto_vote777NoYes136905.90912855
spirita890NoYes150249.52451969
acheng_vote1480NoYes150622.59440661
acheng_vote2548NoYes150753.68595355
iii.element.iii_vote996NoYes152048.01372485
4694813158025527331LN/ANoYes178690.19276779
yyyy.200k773NoYes200260.3
bysup_voting_swp639NoYes226073.58359642
badman_voter945NoYes235965.42398717
willwill973NoYes305437.28998136
yyyy.400k917NoYes481322.52105267
9569486828221897676LN/ANoYes4697131.3476945
liskpool_com_011YesNoNo vote for you
thepool2YesNoNo vote for you
badman03166YesNoNo vote for you
shinekami8YesNoNo vote for you
tharude18YesNoNo vote for you
bigfisher31YesNoNo vote for you
acheng32YesNoNo vote for you
rooney33YesNoNo vote for you
wannabe_rotebaron34YesNoNo vote for you
cad78935YesNoNo vote for you
theredhawk42YesNoNo vote for you
will43YesNoNo vote for you
phinx44YesNoNo vote for you
forrest57YesNoNo vote for you
ondin89YesNoNo vote for you
litcoincollector91YesNoNo vote for you
hmachado93YesNoNo vote for you